Antwerpen als duurzame Capital of Things

Hoe kan technologie het leven en werken in de stad duurzamer maken? Digitalisering vernieuwt de wereld om ons heen in een snel tempo. Steeds meer is digitale innovatie de technologische driver voor het realiseren van een duurzame, circulaire samenleving. Met Capital of Things legt Antwerpen de brug tussen digitale innovatie en circulaire economie.

Stad Antwerpen wil tegen 2050 een CO2-neutrale stad zijn. Steeds meer wordt duidelijk dat nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie (A.I.), robotica, blockchain, etc. een cruciale rol zullen spelen in de transitie naar een duurzame, circulaire samenleving. Denk hierbij aan het monitoren van allerlei milieuparameters met IoT-toepassingen, betere scheidings- en recyclagetechnieken door A.I. en robotica, optimaliseren van de logistieke stromen via blockchain…

Capital of Things

Stad Antwerpen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en imec gaan daarom een unieke samenwerking aan: Capital of Things. Een onderdeel daarvan is het uitbouwen van een ambitieus en onderscheidend ecosysteem rond Internet of Things, waarbij IoT-oplossingen voor vijf speerpunten worden ontwikkeld: circulaire economie, slimme stad, e-health, slimme haven en industrie 4.0. Zo’n ecosysteem is een fijnmazig innovatienetwerk waarbij waarde wordt gecreëerd door samenhang tussen opleiding, onderzoek, living labs, incubatie/acceleratie, digitale en industriële groeibedrijven, verschaffers van risicokapitaal en corporates.

Circulaire economie

Bij het speerpunt circulaire economie ligt de focus op IoT-toepassingen om stad en haven meer duurzaam te maken met energie-efficiënte materialen, hoge water- en lichtkwaliteit, valorisatie van afval- en nevenstromen en een duurzame milieuvriendelijke energietransitie.

Circulaire economie steekt ook de kop op in het speerpunt slimme stad. Daar worden IoT-toepassingen gebruikt om de stad veiliger, mobieler en leefbaarder te maken. Zo wordt in een zorgvuldig uitgekozen stadsdeel – de smart zone – een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways geïnstalleerd. Deze sensoren zullen het mogelijk maken om in realtime een heel aantal (milieu)parameters te monitoren, zoals luchtkwaliteit, (fiets)verkeer, voetgangersstromen of energieverbruik. Het wordt een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers samen kunnen experimenteren met slimme technologieën die kunnen bijdragen tot een meer duurzaam en aangenaam stadsleven.

Het dichtgroeien van de kloof tussen digitale innovatie en circulaire economie stelt ook nieuwe eisen aan studenten en jonge werknemers. Multidisciplinariteit wordt een sleutelwoord. Daarom wil Capital of Things ook vooruitlopen op de next skills en de technologische kennisprofielen die de samenleving en de economie van morgen nodig zullen hebben. In samenwerking met Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent wordt een unieke postgraduaatopleiding Internet of Things uitgebouwd, gericht op masters in de informatica en de industriële en burgerlijke wetenschappen. Deze technologische opleiding, die lessen met een stage combineert, wordt aangeboden in nauwe synergie met het bedrijfsleven. Stad Antwerpen ondersteunt studenten die een project willen ontwikkelen in de smart zone.

Cleantech Forum

Op het Cleantech Forum, dat dit jaar in Antwerpen plaatsvindt, zal de impact van digitale technologie op de meer traditionele cleantechwereld duidelijk aangetoond worden. In keynotes, testimonials en breakout sessies zal de brug gelegd worden tussen beide werelden. Net vanwege deze innovatieve invulling is stad Antwerpen een sponsor van het Cleantech Forum.

Lees meer over Cleantech Forum Europe

Sectoren: 
Deel deze pagina: