Antwerpen bouwt aan duurzame chemie van de toekomst

Vandaag ging op het circulaire, watergebonden bedrijventerrein Blue Gate Antwerp de eerste spade in de grond van BlueChem en Blue_App. 

BlueChem is de allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen, Blue_App een open innovatie-hub voor onderzoeksprojecten van de Universiteit Antwerpen in het domein van de duurzame chemie. De opening van beide projecten is voorzien in het voorjaar van 2020.

BlueChem, incubator voor duurzame chemie

BlueChem wordt de allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen. De incubator zal beloftevolle (inter-)nationale start-ups en innovatieprojecten binnen de chemie ondersteunen, zodat deze kunnen doorgroeien tot op industriële schaal.

“We hebben gemerkt dat het in de chemiesector niet gemakkelijk is om veelbelovende innovaties te laten uitgroeien tot nieuwe ondernemingen. Dat kost veel tijd, geld en durf. BlueChem biedt de juiste accommodatie op de juiste plek om innovaties in de duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen te bieden voor een succesvolle industrialisering en commercialisering”, vertelt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie en life sciences en voorzitter van BlueChem NV. “BlueChem biedt hiervoor aangepaste infrastructuur, dienstverlening op maat, financiële ondersteuning voor de aankoop van gespecialiseerde labo-apparatuur en een directe toegang tot kennis en expertise binnen een uitgebreid netwerk van toonaangevende chemiebedrijven, gerenommeerde onderzoekscentra en de vijf Vlaamse universiteiten.”

BlueChem wordt ruim 3.300 m² groot en voorziet een mix van flexplekken, kantoren en labo’s voor starters, kmo’s en innovatieprojecten van grote ondernemingen en kennisinstellingen. De chemie-incubator zet vooral in op de valorisatie van afval- en nevenstromen als voortrekker van de circulaire economie. Andere innovatiethema’s zijn procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame materialen. Het gebouw zal in totaal ruim 7 miljoen euro kosten.

Blue_App

De Universiteit Antwerpen heeft een uitgesproken ambitie om zich verder te profileren als een ondernemende universiteit. Om deze ambitie te realiseren worden verschillende inspanningen geleverd om onderzoeksresultaten, kennis en expertise te vertalen naar de samenleving. De ontwikkeling van pre-incubatiestructuren, open innovatie-hubs, binnen de Universiteit Antwerpen is daar één van. Een pre-incubator is een inspirerende en ondersteunende omgeving waarin ondernemende ideeën worden getest op hun duurzaam marktpotentieel.

“We geloven in een model van open innovatie, waarmee we samen met bedrijven en andere partners innovatieve ideeën gaan uitwisselen in een vroege fase van het onderzoek. In een open innovatiehub zoals Blue_App worden onderzoekers en bedrijfsmensen uit hun comfortzone gehaald en werken ze samen in co-creatieprojecten”, vertelt Silvia Lenaerts, Vicerector Valorisatie & Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. “Blue_App zal een hefboom zijn, doordat we hier multidisciplinaire kennis kunnen bundelen en koppelen aan training en opleiding. Zowel materialen voor duurzame chemie, als procesintensificatie, duurzaamheidsevaluatie en digitalisering binnen het domein behoren tot de expertise van de excellente onderzoeksprojecten die hier zullen worden uitgevoerd. We willen met Blue_App economische en maatschappelijke impact creëren, onder meer in de vorm van jobs, spin-offs, het aantrekken van internationale ondernemingen, duurzaamheid en levenslang leren.”

Blue_App wordt ruim 5000 m² groot en zal 4 verdiepingen tellen waarin zowel labo’s als bureelruimte zullen worden ondergebracht.

Meer info op bluechem.be en bluegateantwerp.eu

 

Sectoren: 
Deel deze pagina: