Antwerpen bouwt een Capital of Things uit

Onder invloed van de digitalisering evolueert de wereld om ons heen in een snel tempo. Toepassingen die eergisteren nog onmogelijk leken, worden morgen probleemloos realiteit. In plaats van aan de zijlijn te staan, heeft stad Antwerpen de ambitie uit te groeien tot een Europese referentie voor het Internet of Things. Een eerste stap is de uitbouw van een interuniversitaire opleiding Internet of Things. Die gaat dit najaar van start.

Europese referentie voor Internet of Things

Stad Antwerpen, het Havenbedrijf, de Universiteit Antwerpen en de onderzoeks- en innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie imec gaan een unieke samenwerking aan. Na de lancering van het City of Things project begin dit jaar, wil Capital of Things een stap verder gaan en vanuit Antwerpen een ambitieus en onderscheidend ecosysteem rond Internet of Things (IoT) uitbouwen. Daarbij zullen naast de slimme stad ook IoT oplossingen voor e-health, een slimme haven, industrie 4.0 en de circulaire economie worden ontwikkeld. Zo’n ecosysteem is een fijnmazig innovatienetwerk waarbij waarde wordt gecreëerd door samenhang tussen opleiding, onderzoek, living labs, incubatie/acceleratie, digitale en industriële groeibedrijven, verschaffers van risicokapitaal, corporates en internationale merken.

Jacques Vandermeiren, ceo van het Havenbedrijf: “Samen met de private havenbedrijven bouwen we met onder meer het dataplatform NxtPort aan een ‘Harbour of Things’. Die loopt vooruit op grote technologische transities die de havenbedrijvigheid grondig zullen veranderen. Slim beheer van goederenstromen zal gepaard gaan met innovaties op het vlak van het beheer van infrastructuur, logistieke afhandeling en mobiliteitsstromen.”
Ook de industrie staat voor een grote transitie. Het speerpunt Industrie 4.0. verwijst naar een industrie die gebruikt maakt van nieuwe technologie, vooral op het vlak van digitalisering, artificiële intelligentie en robotica”, aldus Jacques Vandermeiren. “Ook hier verbindt het internet alles met elkaar en creëren we waarde door snel big data te verwerken.”


v.l.n.r. Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp), Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen) en Luc Van den Hove (imec).

Een interuniversitaire opleiding Internet of Things

De vier partijen willen met de uitbouw van Capital of Things ook vooruitlopen op de next skills en de technologische kennisprofielen die de samenleving en de economie van morgen des te meer nodig hebben.

Prof. Peter Hellinckx, hoofd departement ICT van Universiteit Antwerpen: "IoT wordt een van de nieuwe drijvende krachten in de wereldeconomie genoemd. Als Vlaanderen niet wil achterblijven moeten zowel grote als kleine bedrijven hierop kunnen inzetten. Dit kunnen we enkel realiseren door de arbeidsmarkt te voeden met profielen die zowel technisch als socio-economisch onderlegd zijn en die het voortouw kunnen nemen in deze snel evoluerende wereld."

“Een eerste stap is de uitbouw van een unieke, interuniversitaire opleiding Internet of Things”, zo stelt Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. “Dat is een nieuwe modulaire postgraduaatopleiding die vorm krijgt in partnerschap tussen de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Het is in een eerste fase bedoeld voor masters in de informatica en in de industriële of burgerlijke wetenschappen. De opleiding gaat najaar 2017 van start en moet op termijn uitmonden in een heuse master-na-masteropleiding. In het eerste semester volgen de studenten les, in het tweede semester lopen ze stage.” 

Deze technologische opleiding wordt mee aangeboden in nauwe synergie met het bedrijfsleven dat mee wil anticiperen op de IoT-revolutie. Stad, Haven en imec zullen mee promotie voeren.

Sectoren: 
Deel deze pagina: