Antwerpen host TCI 2019 Conference en toont expertise met eigen clusterwerking

In Antwerpen gaat vandaag de laatste dag in van het TCI clustercongres. ’s Werelds grootste congres verdiept zich 3 dagen in strategische clusters voor duurzame groei en ontvangt honderden deelnemers. Ze nemen niet alleen deel aan workshops en rondetafelgesprekken maar ook aan meer dan tien verschillende cluster tours in en rond Antwerpen. 55 (inter)nationale sprekers, waaronder Wim De Waele van innovatiehub The Beacon, werken inspirerende cases uit voor de bezoekers.

Bedrijven innoveren slimmer in cluster

Delen is het slimme innoveren. Innovatieve bedrijven die rond dezelfde thema’s werken, hebben er baat bij om dicht bij elkaar te zitten, kennis en talent te delen en informeel sterke ideeën uit te wisselen. Om dit ‘koffiemachine-effect’ mogelijk te maken, verenigen ze zich in clusters. Die clusters trekken op hun beurt ondersteunende diensten aan. Denk aan durfkapitaal van investeerders, advies van juridische specialisten of kennis en expertise van getalenteerde medewerkers, universiteiten en onderzoekscentra. Stuk voor stuk elementen die de innovatieve inspanningen van bedrijven kunnen maken of kraken.

Antwerpen biedt veel cluster opportuniteiten

Op 8 oktober toonden acht Vlaamse steden hun speerpuntprojecten in topsectoren als duurzame chemie, gezondheidszorg, smart cities, agro en voeding, luchtvracht, sport, duurzame materialen, energie, de blauwe economie en de creatieve industrie. Met tours in de clusters creativiteit, sociale economie, smart city, digitale logistiek en duurzame chemie bood Antwerpen een gevarieerd aanbod aan, dat eenvoudig te verklaren is. Antwerpen bezit veel puzzelstukjes van sterke ecosystemen: de tweede grootste haven van Europa en de tweede chemische cluster in de wereld. Bovendien is Antwerpen sterk in nieuwe, snelgroeiende clusters:

  • Internet of Things en Artificiële Intelligentie
  • duurzame chemie
  • product development

Antwerpen heeft in deze domeinen gespecialiseerde kennisinstellingen, goede opleidingen, grote en kleine bedrijven, kapitaal, klanten... En niet in het minst een open cultuur en vrije gedachten die op maat gesneden zijn voor innovatie.  Antwerpen biedt veel opportuniteiten. Het is dan ook evident dat enkele honderden TCI-bezoekers deelnamen aan tours in Antwerpen waar deze drie clusters gebundeld voorgesteld werden:

  • Voor Internet of Things en Artificiële Intelligentie is de centrale as The Beacon. Rond Universiteit Antwerpen en kennisinstelling imec hebben zich al 50 bedrijven gevestigd. The Beacon heeft haven, industrie, smart city (met inbegrip van  slimme mobiliteit) als doelsectoren.  
  • In duurzame chemie draait het rond de incubator BlueChem. De directe band met de chemische cluster is een troef die geen enkele Europese stad heeft. BlueChem is gevestigd op Blue Gate Antwerp, een bedrijventerrein dat zich volledig richt op circulaire economie.
  • Tenslotte gooien Antwerpenaren hoge ogen in de B2B-cluster productontwikkeling, essentieel in de wereld van IoT en circulaire economie.

En dit laatste doet de drie voornaamste Antwerpse clusters op elkaar aansluiten. Maar in de stad is er niet alleen oog voor digitaal innoverende projecten. Een andere clustertour brengt bezoekers ook naar sociale economie.  Antwerpen werkt immers ook aan een welvarende stad waar economisch rendement hand in hand gaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen en kansen voor iedereen.

Sectoren: 
Deel deze pagina: