Antwerpen stelt zich voor op MIPIM 2017

Deze week neemt de stad Antwerpen, in partnerschap met de stad Gent en 55 private vastgoedpartijen, opnieuw deel aan de internationale vastgoedbeurs MIPIM in Cannes. Antwerpen positioneert zich daar als een open stad die een voortrekkersrol speelt op het vlak van digitale en technologische innovaties in en voor de vastgoedsector.

De Antwerpse stand op MIPIM

Antwerpen deelt een stand met Gent op MIPIM. Daar worden een aantal actuele thema’s in de kijker gezet. Nieuwe gezinnen, innovatieve bedrijven en talentvolle ondernemers vestigen zich meer en meer in de stad Antwerpen. Grote investeringen in de kernstad hebben de stad ingrijpend veranderd en verbreed. Het Eilandje en de Cadixwijk transformeerden tot aantrekkelijke woon-werkgebieden, omgeven door de groenstructuren Park Spoor Noord en het Droogdokkenpark. De komende jaren zal een gelijkaardige transitie plaatsvinden, met nieuwe ecowoongebieden zoals The Residence en Nieuw Zuid, en het eco-innovatief bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Tussen Noord en Zuid zullen de heraangelegde Scheldekaaien de stad stevig verbinden met de Schelde. Zo worden wonen, werken en ondernemen dicht met elkaar verbonden in de stad.

Naast deze projecten van de stad plaatst  de private sector het gemengd woonproject The Residence en het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp voor het voetlicht.

Met het campagnebeeld ‘Antwerp, a great European port city where history meets innovation’ zet Antwerpen onder meer in op het belang van het Internet of things, duurzaam bouwen en energietechnologie.

Dinsdag: The RealTalks Conference

Op dinsdag 14 maart vindt The RealTalks Conference plaats op MIPIM. Kai-Uwe Bergmann van de befaamde Bjarke Ingels Group uit Denemarken houdt een keynote over architectuur en beeldkwaliteit. Christian Rapp, de Antwerpse stadsbouwmeester, treedt daar in debat met de stadsbouwmeesters van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.  Met de Conference wordt het Belgische paviljoen op de beurs officieel geopend.

Woensdag: Antwerp Day, workshop en debat

Antwerp Day
Op woensdag 15 maart organiseert de stad haar conferentie ‘Antwerp, moving ahead in the future’. De Britse urbanist Greg Clark houdt een keynote over de competitiviteit van Antwerpen en schetst enkele uitdagingen voor de stad. Topondernemer Koen Matthijs, ceo van MCS Group en in 2015 winnaar van de Innovation Awards op MIPIM, zal een uitdagende lezing brengen. Die handelt over de betekenis van Internet of things voor waardecreatie in de vastgoedsector. Hij zal ervoor pleiten om een versnelde retrofit van oude gebouwen mogelijk te maken. Aansluitend modereert Greg Clark een debat met Koen Matthijs en Antwerps schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde, Myriam Heuvelman (de nieuwe ceo van AG Vespa) en Dirk Vanhoutteghem (co-owner Building Today For Tomorrow). Er worden ongeveer 280 aanwezigen verwacht. Achteraf zal de stad haar MIPIM Magazine op de beurs verdelen. Dat wordt dan ook online gezet en verspreid via sociale media.

Meer info en inschrijven voor de Antwerp Day kan hier

Workshop en debat stadsbouwmeesters
Diezelfde dag organiseert de stad een workshop. Schepen Van de Velde zal het hebben over data en ‘fact based urban planning’. Hij zal toelichten hoe de stad via softwareplatformen steeds meer data uit de privé en de openbare sector aan elkaar koppelt.

Ook nodigt de stad München Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp uit voor een debat met de stadsbouwmeester van München, Elisabeth Merk. Dat vormt een opportuniteit om tussen beide steden kennis en ervaring uit te wisselen over thema’s die eigen zijn aan de ontwikkeling van een Europese stad.

Donderdag: Manchester seminar

Op donderdag 16 maart neemt de schepen deel aan het Manchester seminar ‘Science in the City’, met als centrale vraag hoe de vastgoedsector sneller kan anticiperen op nieuwe businessmodellen die met technologische innovatie bestaande situaties uitdagen. Aan het seminar nemen verder vertegenwoordigers deel van grote steden als Manchester, Barcelona en Stockholm.

Wat is MIPIM?

MIPIM staat voor ‘Marché International des Professionels de l’Immobilier’ en vindt plaats van 13 tot en met 17 maart 2017 in Palais des Festivals in Cannes, Frankrijk. Op deze 25ste editie zijn maar liefst 23.000 deelnemers uit 90 verschillende landen aanwezig om de nieuwste informatie en trends uit de vastgoedmarkt te ontdekken. Daarmee is MIPIM een van de grootste vastgoedbeurzen, waar zowel beleidsmakers als projectontwikkelaars, architecten en investeerders elkaar ontmoeten.

Deel deze pagina: