Antwerpen zet circulaire projecten in de kijker tijdens World Resources Forum

Van 24 tot 27 februari vond in het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp het World Resources Forum plaats, een jaarlijks internationaal congres over materiaal- en grondstoffenbeleid en de circulaire economie. Wetenschappers, beleidsmakers, experten en bedrijven actief in de circulaire economie deelden hun kennis tijdens inspirerende keynotes, interactieve workshops en site-events. De stad stelde er 2 projecten voor waarmee ze haar ambitie toont om de transitie naar circulaire economie te maken.

Het World Resources Forum werd dit jaar gehost door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Deze editie lag de focus op how to close the loop and make the transition towards a circular economy work. Deelnemers kregen meer inzicht over opportuniteiten, wat werkt en wat niet werkt en waarom. Niet minder dan 1000 wetenschappers, beleidsmakers, experten en bedrijven waren aanwezig.

Het congres zette ook Antwerpen als circulaire stad in de kijker. Tijdens twee infosessies en een locatiebezoek werden 3 circulaire projecten van de stad aan de deelnemers toegelicht.

Blue Gate Antwerp

In een niet zo ver verleden was Petroleum Zuid het hart van de Antwerpse Petroleumindustrie: een florissant, innovatief en een in Europa toonaangevend bedrijventerrein. In de jaren 60 trokken de ondernemingen er weg en bleef het gebied grotendeels verlaten en vervuild achter als brownfield.

In 2016 besloten de publieke partners (AG VESPA, PMV en De Vlaamse Waterwegen) in zee te gaan met de private partners Blue O’pen (een consortium rond DEC en Bopro) om samen de terreinen te saneren en te herontwikkelen tot Blue Gate Antwerp, het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België.

De ambities zijn groot. Blue Gate Antwerp wordt een klimaatneutraal bedrijventerrein en is voorbehouden voor bedrijven die innovatie en hergebruik van grondstoffen – circulaire economie – hoog in het vaandel dragen. Het gaat om bedrijven die zich kunnen ontwikkelen door de aanwezigheid van gelijkgezinde en complementaire bedrijven én door de zeer unieke ligging van deze site: in het hart van Europa, gelegen aan de Schelde en met sterke opportuniteiten op vlak van ontsluiting en logistiek.

Op dit bedrijventerrein gaan natuur en bedrijvigheid hand in hand. Een groene corridor van maar liefst 14,5 hectare zal het natuurgebied Hobokense Polder verbinden met de stad. Voor de buurtbewoners zal de publieke ruimte worden opgewaardeerd. Een recreatief fietspad doorheen de corridor en langs het gerestaureerde historisch erfgoed zal Blue Gate Antwerp bereikbaar en toegankelijk maken.

Het totale projectgebied van Blue Gate Antwerp bedraagt 63 hectare en zal 2.000 tot 3.0000 nieuwe banen creëren.

Meer weten over Blue Gate?

BlueChem

BlueChem, incubator voor duurzame chemie, past naadloos in de ambitieuze visie van Blue Gate Antwerp. Het is de eerste incubator in België die zich toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie. BlueChem zal inzetten op (1) de valorisatie van afval- en nevenstromen, (2) procesoptimalisatie, (3) de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en (4) duurzame producten. BlueChem is uniek in Vlaanderen en vult er een belangrijke functie in in het verduurzamen, opschalen en verankeren van de chemische industrie en economie.

BlueChem richt zich tot startende ondernemingen, KMO’s en open innovatieprojecten van grote ondernemingen. De incubator biedt een aantal services aan als infrastructuur (standaard uitgeruste of maat gemaakte labo’s, kantoren, flexplekken, vergaderruimtes, etc.), go-to-market services, kennisdeling over chemie, een (inter)nationaal netwerk en financiële, fiscale en juridische adviesverlening. Zo wil BlueChem deze startende ondernemingen de grootst mogelijk kans op slagen geven.

De stad Antwerpen zette 4 miljoen euro in om BlueChem - een project van totaal circa 12 miljoen euro - te realiseren. Met deze hefboom slaagde de stad slaagde erin om een privaat publieke samenwerking op te zetten. De privépartners - die de meerderheid uitmaken in Blue Chem - zijn DEME Environmental Contractors, Bopro Sustainable Investments en essenscia. De publieke partners zijn stad Antwerpen, AG VESPA, POM Antwerpen, VITO en PMV. BlueChem kan ook rekenen op steun van Europa via EFRO (3,4 miljoen euro) en Vlaanderen via het Hermesfonds (ruim 860.000 euro).

BlueChem opent zijn deuren in het voorjaar van 2020.

Meer weten over Bluechem?


©Circulair Zuid Antwerpen en ©Elisabeth Van Lente 

Circulair Zuid

Plein Publiek opende in oktober 2018 in een tijdelijke setting op Nieuw Zuid. Plein Publiek is een innovatieve hub voor circulaire ondernemers en beschikt over een demo-ruimte voor circulaire technieken in de domeinen energie, water en tuinieren. Starters in circulaire mode - w.r.yuma, HNST, Pure by Luce – zijn er gevestigd en het zero waste restaurant Zout Erover verzorgt de catering. Ook het project Circuit van de Kringwinkel Antwerpen, partner in Circulair Zuid, biedt een platform voor circulaire makers alsook een herstel- en uitleendienst om materialen maximaal in de kringloop te houden. Circuit is ontmoetings- en belevingsplaats voor circulaire economie.

Meer weten over Circulair Zuid?
 

Deel deze pagina: