Antwerpen zet creatief talent in de schijnwerpers met Creative Harbour

Vanaf december 2015 zet de stad Antwerpen, onder de noemer Creative Harbour, haar kunstenaars en creatieve ondernemers in de spotlights. Met internationale evenementen zoals Eurobest en De Invasie, het inrichten van een unieke ontmoetingsplaats en happenings in de openbare ruimte, wordt een jaar lang de aanwezigheid van de vele creatievelingen gevierd. 

Onder de noemer Creative Harbour zal de stad Antwerpen een jaar lang initiatieven organiseren en ondersteunen die bijdragen tot de aantrekkingskracht en uitstraling van Antwerpen als broedplaats en thuishaven voor creatief talent. De kruisbestuiving tussen creatieve ondernemers en hun stad is immers van essentieel belang: talent komt pas tot ontwikkeling in de juiste omgeving. Als metropool in zakformaat waar economie en cultuur hand in hand gaan, vormt Antwerpen een unieke plek die creatief werk koestert en helpt de wereld in te sturen. Creatieve ondernemers dragen van hun kant wezenlijk bij tot de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en het toeristische potentieel van de stad.

Creatieve thuishaven

De wisselwerking tussen kunsten en creatief en cultureel ondernemerschap vormt al sinds de Gouden Eeuw in Antwerpen een belangrijke motor voor het stedelijke welzijn en de aantrekkingskracht van de stad. 

Programma

Het startschot voor Creative Harbour wordt in december 2015 gegeven door Eurobest, het prestigieuze internationale festival voor creativiteit in communicatie. In het voorjaar van 2016 zal de focus liggen op het tonen van ontwerptalent, zoals in de XL-edities van designersplatform De Invasie en bij het jaarlijkse afstudeerdefilé van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 
 
In deze periode zal ook een creatief hoofdkwartier geopend worden: een plek waar tentoonstellingen worden gehouden, samenwerkingsverbanden worden aangegaan, waar men een koffie kan drinken of een concert kan beluisteren. Kortom: een plaats waar creatief talent elkaar kan ontmoeten en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. 
 
In het najaar zal de focus onder meer liggen op het verbinden van creatief talent, bedrijven, bezoekers en bewoners. Daarbinnen zal thematisch ook aandacht gaan naar nieuwe media, met de heropening van het prentenkabinet van Museum Plantin-Moretus. 
 
Creative Harbour zal een jaar lang een internationale staalkaart vormen van wat Antwerpen te bieden heeft als thuishaven voor innovatief, cultureel en creatief ondernemerschap. 

Deel deze pagina: