Antwerps maatwerkbedrijf helpt Multi Masters aan gemotiveerde medewerkers

Medewerkers met het juiste profiel aantrekken: voor veel bedrijven wordt het steeds lastiger. De veelbesproken war for talent slaat om zich heen en treft ook bedrijven die vooral op zoek zijn naar laaggeschoolden. Hoe ga je om met openstaande vacatures, personeelsverloop en arbeidsverzuim door foute attitudes? Samenwerken met een maatwerkbedrijf kan een oplossing bieden.

Multi Masters Group is gevestigd in Merksem en heeft regionale afdelingen in heel het land. De onderneming is gegroeid uit het schoonmaakbedrijf Cleaning Masters en biedt ook onderdak aan groenzorgbedrijf Green Masters en enkele andere bedrijven. Philip Paelinck, managing director: “We hebben 3000 medewerkers in België. We zoeken vaak laaggeschoolde profielen en stellen vast dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden.”

Vijf jaar geleden gooide het bedrijf het over een andere boeg en startte met een nieuw kanaal voor de instroom van medewerkers. Philip Paelinck: “We werken daarvoor samen met Manus, een Antwerps maatwerkbedrijf dat gespecialiseerd is in de doorstroming van medewerkers naar reguliere bedrijven. Cleaning Masters heeft een contract voor de reiniging van alle treinen in heel Vlaanderen. Dat werk gebeurt deels door medewerkers van Manus die in een doorstroomtraject zitten. Hetzelfde geldt voor Green Masters, dat groen- en parkingonderhoud verricht voor bedrijven.”

In die samenwerking vervult Manus een specifieke rol. Philip Paelinck: “Eerst stelt Manus ons een medewerker met een geschikt profiel voor. We gaan na of er een match is tussen ons bedrijf en die persoon. Als dat zo is, kan het doorstroomtraject starten. De medewerker krijgt bij ons een peter die hem begeleidt en hem de nodige vakkennis bijbrengt. Manus zorgt voor een coach die de medewerker opvolgt, zowel bij ons als op de werf.”

Motivatie en attitude

In de eerste fase van het traject blijven doorstromers in dienst van Manus. Philip Paelinck: “Het gaat om een overeenkomst voor een bepaalde duur. Dat kan een half jaar of een jaar zijn, misschien zelfs twee jaar voor bepaalde profielen. We verwachten geen experts en zorgen zelf voor een vaktechnische opleiding. Maar de motivatie om er iets van te maken is essentieel. Doorstromers weten dat ze kans maken op een contract voor onbepaalde duur. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hebben een toekomstperspectief nodig. Dat krijgen ze bij ons.”

Philip Paelinck ziet een grote meerwaarde in de begeleiding die Manus aanbiedt. “De mensen van Manus treden op als mentor en coach. Ze komen regelmatig naar ons bedrijf en naar de werven, praten met de medewerker en evalueren hem. Hun grote sterkte is dat ze werken aan de attitude van de doorstromers. Vaak slepen die mensen een rugzak met zich mee. Ze hebben een achterstand opgelopen door omstandigheden, hebben niet de kans gekregen om te studeren, kregen thuis weinig begeleiding of werden aan hun lot overgelaten. Ze hebben begeleiding nodig om weer op de rails te belanden.”

Voor Philip Paelinck is de juiste attitude op de werkvloer van doorslaggevend belang. “Manus kan echt aan die attitude werken. Als je mensen in een doorstroomtraject voor een stuk kan verlossen van die rugzak die ze meeslepen, heeft dat een positief effect op hun attitude. Ze krijgen respect, worden opgenomen in onze samenleving en voelen zich beter in hun vel met hun vrienden, kennissen en familie. We zien ook dat medewerkers die het traject met succes doorlopen en een vast contract krijgen enorm dankbaar en loyaal zijn. Je zal hen niet gauw verliezen aan een ander bedrijf.”


Structureel partnership zorgt voor doorstroom

Anke Nadai, manager Manus en Mensen bij het Antwerpse maatwerkbedrijf, is blij met de samenwerking met Multi Masters. “Het is een fijn bedrijf met een innovatief management. Zij geloven sterk in ons model en hechten veel belang aan de begeleiding die we bieden. Wij kennen de sterktes en zwaktes van onze medewerkers en weten wat er moet gebeuren om een doorstroomtraject te doen slagen. We zien onze medewerkers niet graag vertrekken, maar als ze het eindpunt in een doorstroomtraject bereiken, is het tijd voor een nieuwe stap en een nieuwe loopbaan in de reguliere economie.”

Duurzame partnerships met bedrijven als Multi Masters stellen Manus in staat om steeds weer nieuwe medewerkers klaar te stomen voor een job in een regulier bedrijf. Anke Nadai: “Telkens als er iemand doorstroomt, start er weer een nieuwe medewerker op instapniveau. Zo krijgen we een mooie flow in ons bedrijf, want het is de bedoeling dat onze medewerkers binnen drie tot vijf jaar doorstromen naar de reguliere economie.”

“Gemotiveerde medewerkers vinden en houden wordt steeds moeilijker. Doorstroomtrajecten kunnen een oplossing bieden.”

Philip Paelinck trekt hard aan de kar om alle geledingen in zijn bedrijf warm te maken voor het doorstroomprincipe. “Als je er niet in gelooft, zal het niet werken. Doorstroomtrajecten moeten worden gedragen door de leidinggevenden en andere collega’s. Via interne workshops tonen we aan dat ons bedrijf er belang bij heeft om meer mensen via Manus te rekruteren. Wie erin gelooft, wordt gemotiveerd om mee te stappen in het verhaal. Als we andere collega’s kunnen overtuigen met mooie resultaten, kunnen we mogelijke vooroordelen ontkrachten en de doorstroomtrajecten verder uitbreiden.”

Dat Philip Paelinck sterk gelooft in het doorstroomconcept, staat buiten kijf. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen weegt sterk door voor ons. De wereld ziet er heel anders uit dan tien jaar geleden. We kunnen grote groepen mensen niet langs de kant laten staan. Maar los van dat aspect is het duidelijk dat er steeds meer inspanningen nodig zijn om de gewenste instroom te krijgen en goede mensen te vinden. Doorstroomtrajecten kunnen daar een grote rol in spelen.”

Maatwerkbedrijven en doorstroomtrajecten: 5 voordelen

  • ervaren coaches begeleiden de nieuwe medewerker
  • de medewerker treedt pas op het eind van het traject in dienst
  • intensieve begeleiding zorgt voor de juiste attitude
  • succesvolle doorstromers zijn gemotiveerd en blijven loyaal
  • structureel partnership biedt een continue doorstroom

In de stad Antwerpen zijn 12 maatwerkbedrijven gevestigd. Samen bieden ze een ruime dienstverlening aan, van logistieke versterking, verpakking, assemblage, productie, bouw en renovatie tot schoonmaak, groenverzorging, recyclage, fietsbeheer en horeca.

Ontdek het aanbod op www.ondernemeninantwerpen.be/maatwerkbedrijven of contacteer Gina Verbeeck, expert werk en sociale economie (gina.verbeeck@stad.antwerpen.be,
tel. 32 3 338 21 14).

 

Deel deze pagina: