Antwerpse horeca-uitbaters gaan voor expertise

Maandag 14 november nodigden stad Antwerpen en Horeca Vlaanderen voor de tweede keer Antwerpse horeca-uitbaters uit op ToogPraat. 

Deze netwerknamiddag bood verschillende workshops aan waar actuele, professionele informatie werd gegeven over onderwerpen specifiek voor de horecasector. Ondernemers konden die dag rechtstreeks hun vragen aan beleidsmensen stellen. En belangrijk, deze plek bood de mogelijkheid om te netwerken met andere horecaondernemers uit hun stad.

Professionalisme verruimen

De tweede editie van ToogPraat werd weer op een maandag georganiseerd; dit is immers de sluit- of rustdag van veel horeca-uitbaters. Een honderdtal ondernemers zakten af naar stadsbrouwerij De Koninck.

Zij kregen antwoorden op vragen over horecabelastingen, terrassen en vergunningen. Wat  het horeca servicepunt voor hen kan betekenen, werd uitgelegd. De mogelijkheden om slim tewerk te stellen en de juridische aspecten rond de flexi statuten werden toegelicht. Dat het bezoek van Mystery Visitors positief kan bijdragen aan hun zaak, werd verduidelijkt. En uiteraard konden horecaondernemers er ideeën opsteken over hoe de witte kassa te overleven.

In rechtstreekse dialoog met het beleid

Het was een namiddag waar ook schepen Koen Kennis en Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen aanwezig waren. Schepen Kennis beantwoordde vragen over het terrassenbeleid van stad Antwerpen en informeerde de aanwezigen over de heraanleg van straten en pleinen. Nadien werd er ruimer bekeken hoe de stad denkt over de concurrentie van andere horecasteden en met welke acties ze daar tegenin gaat.

Danny Van Assche lichtte de stand van zaken over de witte kassa toe en maakte horecaondernemers duidelijk dat ze beroep kunnen doen op Horeca Vlaanderen voor eerstelijns juridisch- en sociaal advies, opleidingen en netwerkmomenten.

Netwerken met andere horecaondernemers

Wat even belangrijk was, was de ruimte die er voorzien werd om met andere Antwerpse horecaondernemers van gedachten te wisselen. Zo werd het voor de aanwezigen duidelijk hoe andere horeca-uitbaters de zaken aanpakken. Ook vragen van collega-ondernemers zijn interessant om samen verder te bespreken. De voordelen van een handelaarsvereniging was zo een thema, dat tijdens het netwerken verder besproken werd.

Interesse?

Mail uw coördinaten naar work@stad.antwerpen.be. Wij houden u op de hoogte van de volgende editie.

Sectoren: 
Deel deze pagina: