Antwerpse ondernemers bieden kansen aan erkende vluchtelingen

Antwerpse ondernemers willen weten hoe ze erkende vluchtelingen kunnen tewerkstellen en opleiden. Dat bewees de grote opkomst woensdagmiddag 16 november tijdens het infomoment “tewerkstelling erkende vluchtelingen”. 

Heel praktische en concrete informatie als het in kaart brengen van vaardigheden en competenties, subsidies, coaching, de nodige papieren, verplichte taallessen, inburgering en diversiteitskwesties, werd gebundeld en tijdens een lunch toegelicht.

Meer kandidaten om knelpuntvacatures in te vullen

Om vlot te kunnen integreren, is het voor erkende vluchtelingen belangrijk om snel werk te vinden. Tegelijkertijd kampen Antwerpse bedrijven met heel wat knelpuntberoepen in verschillende sectoren. De instroom van erkende vluchtelingen biedt opportuniteiten voor bedrijven die kampen met deze vacatures die moeilijk ingevuld geraken. Daarom werd een verkort traject uitgewerkt.

Verkort traject naar tewerkstelling

Nieuwkomers in de stad hebben vaak interessante competenties of arbeidsmarktgerichte diploma’s uit hun thuisland. Deze vluchtelingen volgden tot op heden een arbeidsactiveringstraject. Dit traject duurt al gauw een jaar of meer, terwijl deze mensen mits de juiste begeleiding toch veel sneller aan de slag kunnen.

Daarom tekenden de stad, VDAB, OCMW Antwerpen en Atlas samen een verkort traject uit. Erkende vluchtelingen die onmiddellijk inzetbaar zijn in de arbeidsmarkt, kunnen via werkplekleren starten op de werkvloer. Werkgever en nieuwkomer leren elkaar zo beter kennen en de taal voor duidelijke communicatie in het bedrijf wordt sneller aangeleerd. Inburgering en Nederlandse taallessen lopen parallel met dit werkplekleren.

Infomoment ‘Tewerkstelling erkende vluchtelingen’

Alle vragen van Antwerpse ondernemers hieromtrent werden gebundeld. Samen met het  Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werd getracht zo duidelijk mogelijke antwoorden te geven tijdens dit infomoment.

Heel concreet kregen meer dan 100 aanwezige ondernemers info over beroepsverkennende stages, werkplekleren en financiële tegemoetkomingen of tewerkstelling via interim. Uitzendbureau Konvert en IT-bedrijf Cronos deelden hun recente ervaringen over het tewerkstellen van erkende vluchtelingen.

Meer info en contact

Wenst u concrete stappen te zetten om erkende vluchtelingen te werk te stellen? Wij bieden u meer uitleg, voorbeelden en directe contacten die u kunnen helpen bij praktische vragen.

Lees meer over tewerkstelling van erkende vluchtelingen

Deel deze pagina: