Antwerpse start-ups en scale-ups tonen wendbaarheid, na grote impact COVID-19

Foto: Adeolu Eletu op Unsplash

Onlangs lanceerde stad Antwerpen een enquête om te polsen naar de noden van start-ups en scale-ups in tijden van corona. Ontdek hier wat de stad heeft gedaan met de antwoorden van een 100-tal deelnemers.

Impact crisis

Als eerste werd er gepeild naar de impact van de coronacrisis:

 • Slechts 17% van de bedrijven ervaart geen impact
 • 39% van de bedrijven voelt nu al de gevolgen
 • 2/3 van de respondenten ziet de omzet met meer dan 20% dalen
 • Voor 64% van deelnemende start-ups en scale-ups wordt de cashflow positie binnen een half jaar kritiek

Het is duidelijk dat de impact groot is. Toch zien velen de toekomst nog positief tegemoet. Slechts 20% van de respondenten plant meer ontslagen dan voorzien. Twee derde van de bedrijven geeft wel aan dat ze minder mensen aanwerven dan voorzien.

Antwerpse start-ups en scale-ups blijven ook internationaal uitbreiden:

 • 71% van de respondenten had plannen om (verder) te internationaliseren, 2/3 hiervan voert de internationalisering uit zoals gepland.
 • Van de start-ups/scale-ups die wilden internationaliseren, wil 12% de plannen zelfs versnellen.

Anderzijds wil bijna de helft (46%) van de start-ups/scale-ups die al internationaal actief zijn, hun bestaande internationale activiteiten terugschroeven door de crisis.

Positieve ontwikkelingen en wendbaarheid

Antwerpse start-ups en scale-ups hebben een enorme wendbaarheid getoond. De vele creatieve en vernieuwende initiatieven zijn daar getuige van.

De helft van de respondenten heeft specifieke corona-gerelateerde activiteiten opgezet. En bijna de helft geeft aan dat zij hun businessplan geheroriënteerd hebben of dit op korte termijn zullen doen.

Verder geeft 73% van de respondenten aan dat de crisis ook positieve evoluties heeft teweeggebracht, zoals extra tijd voor onderzoek en ontwikkeling, de versnelde introductie van thuiswerken en digitale toepassingen, en nieuwe markten en klanten.

Steunmaatregelen van stad Antwerpen

Veel respondenten maakten al gebruik van de steunmaatregelen van de overheid, namelijk 63%. De overige 37% maakte er geen gebruik van omdat het niet van toepassing was op hun sector of business model.

84% wil nog gebruikmaken van toekomstige steunmaatregelen, met als top 3 van maatregelen:

 • versnelde uitbetaling van subsidies
 • achtergestelde lening van de Vlaamse overheid (PMV)
 • garantieregeling voor nieuwe overbruggingskredieten 

Dankzij de antwoorden kon stad Antwerpen inspelen op de noden van start-ups/scale-ups:

 1. Het toegankelijk aankoopbeleid van stad Antwerpen, het Buy from Startups-programma, wordt verbreed. Zo zal Antwerpen meer kansen geven aan kleine, lokale ondernemers.
 2. Na de eerste oproep naar start-ups om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de coronacrisis, maakt de stad nu opnieuw 1 miljoen euro vrij voor bedrijven met zulke innovatieve oplossingen. Meer info over deze nieuwe oproep vind je hier.
 3. Er zijn extra financiële en fiscale steunmaatregelen genomen zoals het sneller uitbetalen van opdrachtnemers en versoepelde regels rond borgstelling. Er komt 80.000 euro vrij voor cocreatietrajecten zoals ‘Antwerp. Powered By Creatives’. Start-ups die hun business heroriënteren, kunnen zich binnenkort inschrijven om deel te nemen aan een traject.
 4. Stad Antwerpen bekijkt verder hoe er sterker ingezet kan worden op internationalisering.

Op deze pagina met steunmaatregelen vind je een overzicht van alle bijkomende maatregelen die stad Antwerpen neemt voor de relance van de Antwerpse economie.

Thema's: 
Deel deze pagina: