Artificial Intelligence toegepast in een KMO – 5 vragen beantwoord

“Artificial Intelligence (AI) zorgt ervoor dat computers taken van mensen kunnen overnemen. Vaak zijn het repetitieve taken die geprogrammeerd worden. Maar ook waarnemingen kunnen door sensoren opgevangen worden en data genereren, die daarna via een programma verwerkt worden. Voordelen? AI kan meer data verwerken dan de mens én kan daarbij garanderen ze consistenter te verwerken. Meer nog, AI kan voorspellen. Met data uit het verleden worden algoritmes gebouwd die de referentie zijn waarmee andere data vergeleken kan worden. Aftoetsen - wat deed het algoritme en zijn wij het daarmee eens – levert bijkomende input om het algoritme te verbeteren. Zo worden zelflerende modellen gecreëerd. Waarom denk u, schotelt Google ons beelden voor waar we eerst op moeten klikken vooraleer we verder kunnen? Op dat moment valideren we als eindgebruiker of hun model correct werkt.”

Aan het woord is Geert Vromman van Cropland. We willen van hem weten waarom een KMO artificiële intelligentie zou moeten inzetten.

  1. Waar wordt AI nu reeds geïmplementeerd in het bedrijfsleven?

Geert Vromman: “In Finance wordt AI ingezet om falingsrisico’s en fraude te voorspellen. Dure producten verkopen kan alleen in vertrouwen en daarom is screening op solvabiliteit nodig. Andere toepassingen vinden we in Techniek:  het onderhoud voorspellen van apparatuur of het voorkomen van uitval van systemen in een productieomgeving. Daartoe wordt vaak een digital twin opgezet; een digitale dataset waarin het juiste verloop van een proces vervat zit. Alle data wordt tegenover deze default-data gezet om anomalieën te identificeren.

In Human Resources kan met voldoende gegevens onderzoek gedaan worden naar burn-out, stress maar ook (ICT-)fraude op de werkvloer. Er kan gedetecteerd worden of gedrag afwijkt door verzamelde gegevens te vergelijken met data van een default groep. Zo kunnen leidinggevenden gewaarschuwd worden wanneer een team of een individu anders scoort en daar aandacht nodig is. In Sales & Marketing wordt AI gebruikt om te automatiseren of marktopportuniteiten te vinden. Als u een klantengroep kan definiëren waar u als leverancier scoort, heb u de karakteristieken in handen om gelijkaardige bedrijven te gaan selecteren.”

  1. Waar kunnen KMO’s AI toepassen?

Geert: “Dit sluit aan bij de vorige vraag. Het gaat vooral over automatisatie, efficiënter werken, het voorspellen van falingen, fraude maar ook van verkoopcijfers. In een productieproces gaat het dan weer eerder over uitval voorkomen en binnen operations draait het rond kwaliteitscontrole.”

  1. Welke vraag moet een KMO zich stellen om na te gaan of hij beroep kan doen op AI?

Geert: “Voeren wij vandaag taken uit die we herhaaldelijk doen? Zijn het taken die wij kunnen digitaliseren en een computer kunnen aanleren? Zou AI daarbij kunnen helpen en tegelijk de frequentie verhogen, de kwaliteit verbeteren en minder fouten maken?”

  1. Hoe start een KMO met AI?

Geert: “Belangrijk is te starten met een exploratieve fase die kan uitgevoerd worden door interne specialisten of externe experten. KMO’s moeten eerst hun business proces tegen het licht houden en kijken waar AI de toepassing kan zijn om een strategische vraag op te lossen. In sé gaat het hier over innovatie waar nooit geschreven staat wat een bedrijf moet doen. Elk bedrijf moet zelf onderzoeken hoe competitiever te kunnen worden en dit procesmatig uitwerken.

Innovatie met AI moet gestructureerd verlopen; vooraf moet duidelijk uitgeschreven zijn wat men wil onderzoeken. Het onderzoek zelf gebeurt in een test/labo-modus. Technologie staat vandaag zo ver dat het onderzoek adhoc kan gebeuren en u kan werken met data in research-modus terwijl u business gewoon verderloopt.”

  1. Waarom implementeren KMO’s nog te weinig AI?

Geert: “Volgens mij weten KMO’s nog te weinig wat de mogelijkheden van AI zijn. Als consument gebruiken we dagelijks zaken die draaien op modellen, maar de bedrijfswereld kijkt er toch nog argwanend tegenaan. Wie wil bijblijven, moet afstappen van het idee dat zelf-doen-nog-altijd-beter-is. Dat is het niet. Repetitieve taken veroorzaken fouten. Een computer is daar beter in. Die maakt ook fouten maar die kunnen geïdentificeerd worden en daarmee kan de programmatie verfijnd worden. In veel bedrijven ligt nu ook veel informatie te verpieteren. Informatie waar men uit kan leren en die belangrijke conclusies kan geven over de werking van de KMO.”

Meer info over Artificial Intelligence voor Antwerpse KMO’s

Men kan beroep doen op een consultant of een ICT-leverancier die AI aanbiedt. Of misschien werkt er intern een specialist veel met cijfers, die de aanzet kan geven. Organisaties als VOKA en .Agoria of computermagazines zoals DataNews geven events en infosessies rond AI. Daar ontmoet u verschillende profielen uit bedrijven die allen rondlopen met de vraag: what’s in it for me. Een meetup rond AI kan u zelf organiseren. Meetups zijn groepen die samenkomen rond een bepaald thema. u geeft zelf aan waar u meer over wil weten. Anderen kunnen aansluiten. U nodigt sprekers uit en het worden zeer gerichte, intense infosessies.

 

Sectoren: 
Deel deze pagina: