BASF en Stad Antwerpen zetten samen in op technisch talent

In 2014 ondertekende BASF en stad Antwerpen het charter ‘Elementen voor Talenten’. BASF vanuit de nood aan talent uit eigen regio. Stad Antwerpen vanuit de nood om vacatures voor technische profielen die niet ingevuld geraken aan te pakken bij het maken van studiekeuzes en technisch talent op jonge leeftijd te ontdekken. Op 14 maart stelden ze de resultaten van hun samenwerking voor: zes uiteenlopende projecten die Antwerpse jongeren bewust maken van opleidingen in wetenschappen en techniek en enthousiasmeren voor een job in de industrie.

Het charter ‘Elementen voor Talenten’

“Talent uit de regio speelt een onmiskenbare rol in het succes van onze site. Maar de zoektocht naar technische profielen blijft een uitdaging, en de kloof tussen onderwijs en industrie kan kleiner. Als onderneming reiken wij onze hand uit naar overheids- en onderwijspartners om samen antwoorden te formuleren.” Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen.

BASF en de stad Antwerpen gingen samen deze uitdaging aan en ondertekenden een charter dat de titel ‘Elementen voor Talenten’ meekreeg. Als doelstelling van deze samenwerking werd genoteerd: STEM-onderwijs stimuleren, inzetten op studiekeuzebegeleiding en de afstemming tussen onderwijs en industrie verbeteren.

Dit charter werd ondertekend in 2014, bij het vijftigjarig jubileum van BASF in Antwerpen. BASF wilde de verbondenheid met de stad benadrukken en engageerde zich om initiatieven te ondersteunen die jongeren helpen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, in het bijzonder in de industriële omgeving van de Antwerpse haven.

Zes projecten om technisch talent zo snel mogelijk op te sporen

BASF steunde financieel, met een budget van 300.000 euro, én inhoudelijk, met technische expertise. Zes uiteenlopende projecten werden ontwikkeld die jongeren uit de regio helpen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze ondersteunen jongeren bij de oriëntatie naar een studie en job met toekomst, in het bijzonder in de industriële omgeving van de Antwerpse haven. Ze zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

  • Millenial Jobwijzer: Levanto vzw gaf haar interactieve Jobwijzer een hedendaagse update.
  • Boost Ambition to a Social Future: Samen met SD Worx richtte Karel de Grote Hogeschool een zomerschool in voor pioniersstudenten.
  • Haai!TECH: Talentenfabriek organiseerde evenementen rond studiekeuze en techniek, voor jongeren en hun ouders.
  • De Techniek Routeplanner: Talentenfabriek ontwikkelde twee brochures met studiekeuzeinformatie over techniek en wetenschap.
  • AFB-trainingsmodule: Met de aankoop van een Agro, Food and Beverage Factory wordt in het Stedelijk Lyceum een didactische trainingsinstallatie gebouwd.
  • Didactische miniplant: AP Hogeschool bouwde een unieke didactische procesinstallatie op haar nieuwe campus Spoor Noord.

Talentenfabriek werkt aan knelpuntvacatures in de Antwerpse industrie op lange termijn

Talentenfabriek zet gerichte acties op om jongeren te oriënteren en te heroriënteren naar technische opleidingen en jobs. Deze samenwerking tussen stad, provincie Antwerpen, VDAB en de sectororganisaties, zet de technische opleidingen en beroepen op een positieve manier in de kijker. Het event Haai!TECH laat jongeren tussen 10 en 14 jaar op een speelse manier kennis maken met techniek en chemie en informeert de ouders over mogelijke opleidingen. Daarnaast ontkrachten ze de vooroordelen van het technisch onderwijs en maken ze jongeren wegwijs in het aanbod aan technische opleidingen en beroepen.

Sectoren: 
Deel deze pagina: