Bent u zelf aansprakelijk bij het importeren van producten?

U laat regelmatig containers met goederen vanuit pakweg China komen om die producten hier te verkopen. Maar wat als er met die producten bij uw klanten iets fout loopt, al dan niet met ernstige gevolgen? Bent u daar dan aansprakelijk voor? Of kan u die verantwoordelijkheid afwenden op de buitenlandse producenten of de exporteur? En maakt het een verschil uit of uw klanten consumenten dan wel ondernemers zijn?

Zodra u goederen van buiten de Europese Unie importeert, ligt de algemene productaansprakelijkheid bij u. Gebeuren er bijvoorbeeld ongelukken waarbij materiële schade wordt veroorzaakt of waarbij gewonden of zelfs doden vallen, dan betaalt u het gelag. Daarbij maakt het niet uit of uw klanten consumenten of professionele afnemers zijn.

Uw productaansprakelijkheid blijft 10 jaar lopen waarbij uw klanten tot 3 jaar na hun eventuele schadegeval een schadeclaim kunnen indienen. Daarbij moeten uw klanten wel zelf het oorzakelijke verband aantonen tussen de geleden schade en de gebreken aan uw product.

TIP: Waak er altijd over dat de producten die u invoert aan de Europese technische en kwaliteitsnormen voldoen. Dat moet door de betrokken leverancier worden gestaafd aan de hand van officiële documenten en certificaten.

Bron: Unizo

Deel deze pagina: