Blik op de toekomst voor Antwerpse detailhandel

Antwerpen blijft al zijn troeven inzetten en promoten om retailers, ondernemers en bezoekers naar de stad te trekken. Leer de nieuwe beleidsnota kennen op 15/10.

De komende jaren zal de stad in nauw overleg met de sector verder inzetten op sterke, compactere en herkenbare winkelgebieden. Ze moeten de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van zowel de stad en de districten als de buurten versterken. Antwerpen kiest resoluut voor een maximale bereikbaarheid van alle winkelkernen.

Vijf krachtlijnen

De nieuwe beleidsnota detailhandel bevat vijf krachtlijnen om de ambities van Antwerpen als winkelstad zowel lokaal, nationaal als internationaal waar te maken:

 1. De stad zet voluit in op de clustering van detailhandel in winkelgebieden en bepaalt daarnaast winkelarme gebieden en zones waarin geen enkele vorm van detailhandel is toegestaan.
  Verdere verlinting of verspreide vestiging van nieuwe detailhandelsruimte is niet toegelaten, met uitzondering van goed bereikbare detailhandel op wijkniveau. In winkelarme gebieden kan detailhandel enkel als ondersteunende functie en in bepaalde zones is dus helemaal geen plaats voor detailhandel.
   
 2. De stad zet in op centrummanagement en faciliteert ondernemers en stakeholders in de detailhandel.
  In structurele samenwerking en overleg met de sector streeft de stad naar vlotte dienstverlening, zo weinig mogelijk administratieve belasting en voldoende informatie om beslissingen te vergemakkelijken.
   
 3. De stad streeft naar een maximale commerciële leefbaarheid van buurten, wijken en stadsdelen.
  Sterke winkelgebieden waarin verschillende functies verweven zijn, verhogen de aantrekkelijkheid en dynamiek.
   
 4. De stad heeft het voornaamste binnenstedelijk recreatief kernwinkelgebied van de Lage Landen.
  Alle troeven worden uitgespeeld om retailers, ondernemers en bezoekers naar de stad te trekken.
   
 5. De stad Antwerpen gaat resoluut voor een maximale bereikbaarheid van alle winkelgebieden.
  Dankzij een gedifferentieerd mobiliteitsbeleid is elke winkelkern vlot en comfortabel op een multimodale manier bereikbaar.

Lees de beleidsnota

Bekijk hier de volledige beleidsnota detailhandel.

De nota werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 april 2020 en geeft de richting aan voor de komende jaren. 

Deel deze pagina: