Blue Gate Antwerp opent de brug naar de toekomst

Het eerste circulaire bedrijventerrein van Vlaanderen, dat een gezonde voedingsbodem voor innovatieve bedrijven aanbiedt, is een feit. Dit was alleen mogelijk dankzij de gebundelde krachten van de stad Antwerpen, Vlaanderen en de private investeerders DEC/DEME en Bopro. Veertien hectare van de drieëndertig hectare van het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp zijn tot op vandaag verkocht. Het officieel openen van de brug over de groene corridor op Blue Gate Antwerp rondt meteen het einde van de sanerings- en de infrastructuurwerken van de eerste fase af.

 

Anders dan anders gaat men op deze site actief op zoek naar synergiën tussen verschillende bedrijven. In functie van de toekomst zet men op Blue Gate Antwerp in op productiebedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en laboratoria die elkaar kunnen versterken. Bedrijven die hier getekend hebben, geloven in de opportuniteiten die Blue Gate Antwerp biedt. Ze richten zich op de toekomst, ze geloven in de visie, verbinden zich ertoe om hun milieu-impact zo minimaal mogelijk te houden en engageren zich om klimaatneutraal te bouwen en te ondernemen.

Montea, één van de nieuwe vestigers wordt meteen de geprefereerde logistieke investeerder op Blue Gate Antwerp. “Blue Gate Antwerp zal de nieuwe norm worden op vlak van efficiënt gebruik van de alsmaar schaarser wordende ruimte. Innovatieve logistieke gebouwen, een minimale impact op het milieu en maximalisatie van maatschappelijke waarden zoals aangename werkplekken, slimme distributie en het gebruik en hergebruik van zorgzaam materiaal zullen centraal staan” zegt Jo De Wolf - Chief Executive Officer Montea.

Met Montea en Van Moer Logistics covert men het logistiek en distributievraagstuk op deze site. Het gaat hier voornamelijk over het ecologisch verantwoord invullen van de ‘last mile’.

In dit kader werken ze op Blue Gate Antwerp momenteel – op basis van een co-creatietraject en mede dankzij de onderzoeksubsidie van Vlaanderen Circulair - in snel tempo aan de concrete invulling van het CCCC. Het concept van een Circular Construction Consolidation Center (CCCC) wordt toegepast om de lasten van constructietransport op een stad te verminderen en de transportstromen te optimaliseren.

Door het opzetten van dit center zullen de transportstromen van bouwmaterialen van en naar de stad Antwerpen zo gunstig mogelijk gemaakt worden. Dit concept van duurzame logistiek en organisatie is een belangrijke schakel in het concreet en praktisch ondersteunen van de circulaire bouweconomie. De partners in het CCCC-project zijn BGAD nv, Vito, Van Moer Logistics en Bopro.

Wil uw bedrijf deel uitmaken van dit innovatieve en duurzaam bedrijventerrein waar – op termijn – tot 3.000 mensen kunnen werken in een aangename omgeving waar groen en groei hand in hand gaan?

Neem contact op met: Joris.vandenbroeck@antwerpen.be

Deel deze pagina: