Blue O'pen wint de PPS-procedure om Blue Gate Antwerp te ontwikkelen

Op 17 februari 2016 besliste de Raad van Bestuur van NV Blue Gate Antwerp om met Blue O'pen een publiek private samenwerking (PPS) overeenkomst aan te gaan voor de sanering en ontwikkeling van Blue Gate Antwerp. 

Het consortium

Blue O'pen heeft drie hoofdcontractanten: twee vennootschappen uit de DEME-groep - DEC (Deme Environmental Contractors) en Dredging International - en als derde vastgoedconsultant Bopro.  
Blue O'pen is een consortium dat verder beroep doet op onderaannemers Van Moer Stevedoring, Montea en City Depot, Cofely, Quares, VITO, Universiteit Antwerpen en studiegroep Omgeving.

Procedure

Voor de PPS-procedure werd gekozen voor de concurrentiedialoog. Via drie dialoogrondes (telkens apart met elke kandidaat) werd het project binnenstebuiten gekeerd en verbeterd waar kon. Een intensieve procedure die echter heeft geleid tot een zeer degelijk onderbouwd voorstel. In de laatste fase - de eindofferte - hebben twee kandidaten een offerte ingediend: Blauwe Plek (een consortium met als hoofdcontractanten Cordeel en Aertssen) en Blue O'pen. 

Toekomstige ontwikkeling 

De site waar Blue Gate Antwerp moet verrijzen, is een brownfield. Sanering is dan ook de eerste uitdaging. Blue O'pen heeft een uitermate sterk en grondig onderbouwd geïntegreerd ontwikkelingsconcept neergezet. De ruimtelijke aanpak, de sanering, de ontwikkeling, de waterhuishouding, het erfgoed... zijn allemaal op elkaar afgestemd. 
 
Blue O'pen beantwoordt ook aan de duurzaamheidsambities van Blue Gate Antwerp. Op het vlak van energie wordt er een warmtenet uitgebouwd en wordt er lokaal groene energie opgewekt. In het begin via gasketels, later mogelijk via een biomassastoomketel. Verder zullen photovoltaïsche panelen op de daken zorgen voor groene stroom. Windmolens zijn (nog) niet voorzien.  Blue Gate Antwerp wordt een CO2-neutraal terrein en mogelijk zelfs CO2-negatief. 
 
De hele ontwikkeling zal gebeuren volgens de Europese duurzaamheidsnorm BREEAM, minstens op het niveau Very Good. Ook elk individueel gebouw zal aan deze norm moeten voldoen. 

Kostprijs

De totale kost voor het saneren, het ophogen en het aanleggen van de weginfrastructuur bedraagt 58 miljoen euro (excl. BTW). Het Vlaams Gewest verleent hiervoor 24 miljoen euro subsidies via het Subsidiebesluit Bedrijventerreinen. De volledige saneringsplicht van het terrein wordt voor 100% overgenomen door Blue O’pen en dit aan een forfaitaire prijs van 22 miljoen euro. 

Fasering

De logistieke zone zal als eerste ontwikkeld worden. Ook onderaan het terrein in de O&O-zone zal er snel gestart worden. Niet toevallig twee zones die relatief minder vervuild zijn. Zo zal de ontwikkeling geleidelijk naar de zwaar vervuilde kernen toewerken. In de fasering zal op elk moment een ecologische verbindingsfunctie tussen de groene zone rond de ring en de Hobokense Polder gegarandeerd zijn. Die functie moet uiteindelijk uitmonden in een groene corridor van 14,5 hectare.

Vermarkting

Blue Gate Antwerp voorziet drie soorten activiteiten: logistiek, productie en onderzoek & ontwikkeling. Het bedrijventerrein kan op termijn circa 2000 jobs invullen.
 
Blue O’pen wil bedrijven aantrekken die beantwoorden aan het ambitieuze duurzaamheidsprofiel vastgelegd in een Charter: duurzaam volgens de principes van de circulaire economie, innovatief, watergebonden, internationaal.
 
De vermarkting van het terrein ligt in handen van Bopro, onderdeel van het Blue O'pen consortium. Bopro zal samen met de publieke partners (AG Vespa en Business & Innovatie voor stad Antwerpen, en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal voor Vlaanderen) nieuwe vestigers aantrekken. De eerste grote marketingactie is voorzien op de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes (15-18 maart 2016). 
 
De vermarkting van de terreinen moet 47 miljoen euro opleveren, waarmee de kosten van het bouwrijp maken, de voorfinanciering en de werking van Blue Gate Antwerp gedurende 20 jaar worden betaald.

Structuur 

Blue O'pen en de huidige publieke partners in Blue Gate Antwerp NV zullen samen in de nieuwe PPS-vennootschap treden, voorlopig de GEV (Grond ExploitatieVennootschap) genoemd. In de GEV heeft de private partner 51%. 

Deel deze pagina: