In BlueChem helpt stad Antwerpen start-ups groeien: stevige financiële steun, een nieuw starterslabo en gedeeld labomateriaal

Copyright: BlueChem

In tijden van energietransitie vormt duurzame chemie een belangrijke sleutel op de toekomst. BlueChem in Antwerpen is een van de weinige incubatoren in Europa die zich toespitst op duurzame chemie. Stad Antwerpen investeert nu ook in laboruimte, -inrichting en -apparatuur om groei van start-ups in BlueChem te versnellen. De steun zet een turbo op hun innovatiecapaciteit.

Stad Antwerpen investeert in gedeeld labomateriaal voor start-ups 

Start-ups in BlueChem ontwikkelen oplossingen om CO2-uitstoot te verminderen, energie te besparen, duurzame voedselvoorziening te verzekeren en de materiaalkringloop te sluiten. De opstartkost voor deze start-ups vormt vaak een te grote investering, en toch is ze cruciaal. Denk aan de aankoop van opslagkasten voor chemicaliën, diepvriezers tot min 80 graden, een stikstoftank, een installatie om water voldoende op te zuiveren, een microscoop...

Stad Antwerpen stelt dit soort labomateriaal dat start-ups kunnen delen met andere start-ups ter beschikking in BlueChem. Op die manier verlaagt de opstartkost en kunnen start-ups hun vaak beperkte middelen efficiënter inzetten.

Drie labo-types op maat van elk bedrijf 

Momenteel verhuurt BlueChem labo’s aan individuele bedrijven voor een relatief lange periode. Voor echte starters is dit vaak niet haalbaar. Stad Antwerpen investeert in de inrichting van een starterslabo. Zo zal BlueChem in de loop van volgend jaar drie labotypes kunnen aanbieden: 

  • ingerichte labo’s (deze zijn instapklaar); 
  • niet-ingerichte labo’s (labo’s die op maat kunnen worden ingericht); 
  • een starterslabo (ingerichte labo dat voor een korte periode gehuurd kan worden).

Door deze uitbreiding in het labo-aanbod kan BlueChem binnenkort alle start-ups in duurzame chemie de gewenste ondersteuning geven. De incubator kan hen nog meer helpen hun volledig commercieel potentieel zo snel mogelijk te realiseren. 

Leentje Croes, manager BlueChem: “Deze steun van stad Antwerpen zet een turbo op de innovatiecapaciteit van onze incubator."

"Dankzij het starterslabo en de gemeenschappelijke labo-apparatuur kunnen we start-ups nog beter ondersteunen in elke fase van hun innovatieproces en industriële ontwikkeling. Dat is een belangrijke troef om BlueChem verder uit te bouwen tot dé hotspot voor duurzame chemie in Europa.”

Eerste start-ups genieten van het BlueChem Kickstart Fund

In 2019 richtte stad Antwerpen het BlueChem Kickstart Fund op. Een fonds ter waarde van 3,4 miljoen euro waarmee start-ups in BlueChem hun labo inrichten, ter waarde van 900 euro per m² labo. Het Antwerps stadsbestuur selecteerde recent de eerste start-ups om te genieten van het BlueChem Kickstart Fund: Inopsys en Peace of Meat. Samen krijgen ze hiervoor 215.000 euro steun.

Inopsys ontwikkelt, bouwt en beheert modulaire en mobiele units om industrieel afvalwater te behandelen in de chemie- en farmasector. Het bedrijf huurt in de incubator 80 m² laboruimte. 

Peace of Meat, een kweekvleesbedrijf dat via biologische processen vet- en levercellen aanmaakt, huurt 140 m² labo. 

Bewoners van BlueChem vragen hier ondersteuning aan van het BlueChem Kickstart Fund 

Vliegende start van incubator voor duurzame chemie in Antwerpen  

Sinds de opening in mei 2020 neemt BlueChem een vliegende start: het is gevuld voor 63%, met 12 start-ups en 6 grote bedrijven. Voor 2022 heeft BlueChem goede vooruitzichten, er lopen nog twee dossiers voor kandidaat-bedrijven. De bezettingsgraad zou zo al in de eerste maanden van 2022 stijgen naar 87%. 

Behalve sterke aantrekkingskracht voor start-ups in duurzame chemie, legt BlueChem financieel ook goede cijfers voor anderhalf jaar na de opening: het break-even-point zal bereikt worden in 2023. 

Hebt u ook interesse in een kantoor en/of labo in BlueChem? Meer info op www.bluechem.be/contact/

Sectoren: 
Deel deze pagina: