Boost voor handelaars op Bredabaan in Merksem

Met ‘Merksem, maak het op de Bredabaan’ gaat stad Antwerpen leegstand tegen op de Bredabaan. De meest in het oog springende actie is het eerste pop-upwinkelproject op de Bredabaan van 16 april tot 3 juli 2016.

Om potentiële nieuwe ondernemers te prikkelen, werden 5 etalages van leegstaande panden bestickerd met een doorkijk naar een eventuele invulling. Daarnaast organiseert de stad samen met lokale organisaties activiteiten om bestaande en nieuwe handelaars te ondersteunen.

Pop-Up Bredabaan

Voor het eerst krijgt de Bredabaan een pop-upwinkelproject, dat in een eerste fase loopt van zaterdag 16 april tot zondag 3 juli 2016. (Startende) ondernemers krijgen er gedurende enkele weken de kans om hun winkelconcept uit te testen. Ter voorbereiding en tijdens het pop-upproject krijgen ze professionele begeleiding en coaching. 

Lees hier alles over het pop-up project

Ter aankondiging van het pop-upproject en om de aandacht van potentiële nieuwe ondernemers voor de Bredabaan te trekken, liet de stad vijf etalages van leegstaande panden helemaal bestickeren volgens het principe van een kijkkast met een mogelijke invulling als winkel. Na brainstormsessies met bewoners en handelaars viel de keuze op een kinderwinkel, een schoenenwinkel, een snoepwinkel, een sportwinkel en een stoffenwinkel.

Ondersteuning bestaande en nieuwe handelaars in Merksem

In samenwerking met het district Merksem en lokale organisaties organiseert de stad workshops, infodagen en netwerkevenementen om handelaars te ondersteunen. Zo krijgen handelaars  hulp bij het aanvragen van een renovatiepremie om de binnen- of buitenkant van hun pand te verfraaien.

Daarnaast krijgen de succesvolle boostsessies van centrumvereniging Merksem Centraal een vervolg.

Ook de leegstaande panden die niet als pop-upwinkel zullen dienen, krijgen extra aandacht. Voor de leegstaande grotere winkelpanden wordt een virtuele retailtour uitgewerkt, zodat ketens die op zoek zijn naar uitbreiding, deze online kunnen bezoeken.

Een nieuw elan voor de Bredabaan

Als projectmanager Bredabaan trok de stad Dette van Zeeland aan, die ook in andere gemeenten ondernemerschap en lokale economie ondersteunt: “De Bredabaan wordt niet zoals vroeger, we vinden haar met vereende krachten opnieuw uit. Daarbij doen we aan netwerken, matchmaking en kennisuitwisseling tussen ondernemers, eigenaars en actieve bewoners en gaan we op zoek naar vernieuwende winkelconcepten."

"De bedoeling is om het unieke karakter van Merksem boven te halen en van de Bredabaan opnieuw een aantrekkelijk en origineel winkelgebied te maken. Dat is uiteraard een werk van langere adem. Met dit project willen we constructief bijdragen aan die toekomst door een aantal concrete bouwstenen te realiseren. We bekijken Merksem daarbij als een ecosysteem dat als een geheel functioneert.”

Lees meer over het project Bredabaan

Thema's: 
Deel deze pagina: