bpost stelt profiel van postbode voor aan Antwerpse jongerenbegeleiders

Bij bpost gaan er in de nabije toekomst een behoorlijk aantal postmannen met pensioen. bpost heeft trouwens altijd vacatures voor postman of –vrouw openstaan. Via de reguliere weg krijgt het bedrijf deze vacatures niet allemaal ingevuld. bpost ging daarom op zoek naar Antwerpse organisaties die werkloze jongeren begeleiden naar werk. En die vonden ze, via het project Engage+.

Woensdag 28 september stelde bpost tijdens deze Engage+ de selectieprocedure voor postman/-vrouw voor aan de jongerenbegeleiders. Zij kennen de jongeren en kunnen deze jongeren maar ook werkloze volwassenen met een arbeidsbeperking of werkloze anderstaligen het best inschatten als mogelijke kandidaten en hen perfect voorbereiden op de selectie.

bpost op zoek naar postmannen en –vrouwen

bpost heeft een constante nood  aan profielen die over de competenties beschikken om als postman/-vrouw te werken. De jongerenbegeleiders kennen de jongeren goed en krijgen door deze Engage+ een heel goed beeld van de selectieprocedure bij bpost. Er is de online screening waar de jongere gepeild wordt naar zijn flexibiliteit en bijkomende voorwaarden zoals een rijbewijs B. Hier gebeurt al een eerste selectie. Daarna volgt een gesprek met een consulente van Startpeople en een verantwoordelijke van het distributiecentrum waar de kandidaat gaat werken waaruit blijkt of de jongere maturiteit heeft en gemotiveerd is en wat hij verwacht van de werkomstandigheden.

Ook belangrijk zijn de waarden en normen van bpost die worden afgetoetst op de jongere. Postmannen/-vrouwen zijn de ambassadeurs van bpost, zij hebben contact met de klanten en moeten klantgericht werken, vriendelijk en te vertrouwen zijn, respectvol met elkaar omgaan en ook ambitieus zijn. Dit laatste betekent de job uitoefenen zodat er geen klachten zijn.

Bernard Vanneste, strategisch HR partner MSO bpost: “De reden van deze toelichting is tweeërlei: bpost neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op om daar waar mogelijk laaggeschoolden, vluchtelingen, langdurig werklozen en jongeren de kans geven om bij ons te komen werken. Anderzijds hebben wij momenteel een tekort aan postmannen/-vrouwen en bekijken we nu met partners mogelijke alternatieve vormen om aan te werven. Zo creëren we kansen voor mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden en vinden wij gemotiveerde nieuwe medewerkers; een perfecte match. Deze toelichting doen we graag omdat dit efficiënt werkt en we hier veel interessante contacten uithalen. Al onze vacatures zijn voor iedereen toegankelijk en gaan via Startpeople.

Begeleiders die Antwerpse jongeren begeleiden naar werk

Jongerenbegeleiders begeleiden vooral met jongeren die laaggeschoold zijn of geen diploma middelbaar hebben en moeilijk een job vinden. Ook jongeren die tijdens hun schooltijd de weg kwijtraakten en nu via arbeidscompetentiebegeleiders terug stappen nemen om werk te vinden.

Liesbeth Ursi, jongerenbegeleider De Ploeg: ”Dit is een heel zinvolle voormiddag. Ook het geplande bedrijfsbezoek in het uitreikingskantoor, is boeiend. Daardoor kunnen wij deze job op een concrete manier aan onze jongeren voorstellen. De bedrijfsfierheid bij bpost  is positief, kan het enthousiasme van de jongere alleen maar verhogen. De jobvoorwaarden zijn minder streng, nu. De taal- en de rekentesten zijn afgeschaft. Jongeren die ik vroeger als goeie kandidaten voor ogen had maar die uiteindelijk niet geselecteerd werden, komen nu wel in aanmerking. bpost ondersteunt ook jongeren in het behalen van hun diploma middelbaar via avondonderwijs. Anderstaligen kunnen in conversatiegroepen op de werkvloer de taal te oefenen.

Vanuit de Ploeg denk ik aan volwassen werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Arbeidsbeperking hoeft niet steeds om een fysieke beperking te gaan; trager leren is ook een beperking maar hoeft hier geen uitsluiting te zijn. Daar zie ik nu potentiële kandidaten. We kunnen deze groep nog uitbreiden met anderstalige werkzoekenden die beschikken over een rijbewijs B, want dat is een voorwaarde voor deze job.

Meer en geselecteerde kandidaten

Door deze toelichtingen krijgen de begeleiders een grondig inzicht in mogelijke vacatures. Ze kunnen juister inschatten welke jongere een goeie kandidaat is, want ze kennen de verschillende stappen in de selectie én de waarden en normen die het bedrijf belangrijk vindt.  Van daaruit kunnen ze de jongeren grondig voorbereiden op de selectieprocedure. Zowel bpost als de jongere is hierbij gebaat.

Engage+

Hebt u in uw bedrijf vacatures waarvoor jongeren, kortgeschoolden, vluchtelingen of langdurig werkzoekenden in aanmerking komen? Wil u deze vacatures ook tegelijk aan alle Antwerpse jongerenbegeleiders toelichten? Via Engage+ ontmoet u hen allen via één contact.  Zij zorgen samen voor een selectie aan geschikte en gemotiveerde kandidaten.

Deel deze pagina: