Call: Een innovatief modeproject starten? De stad ondersteunt je

Innovatieve projecten in de modesector kunnen rekenen op financiële ondersteuning van stad Antwerpen. Heb jij een nieuw project voor ogen dat innovatie teweegbrengt in de sector én zorgt voor groei of internationalisering van je onderneming? Toont je project inherent aan dat Antwerpen aantrekkelijk is om in te ondernemen en te investeren? Dien je project dan zeker in voor 15 september.

 

Het totale budget voorzien voor deze oproep bedraagt 150.000 euro.

Innovatieve projecten. Welke ondersteunt de stad?

Projecten die in aanmerking komen, zijn nieuwe oplossingen in de modesector. Het zijn innovaties die nog moeten worden ontwikkeld en operationeel kunnen zijn binnen de zes maanden na goedkeuring van de toelage. De projecten versterken het ecosysteem en zorgen voor groei of internationalisering van de onderneming. De projecten tonen tevens aan dat Antwerpen een aantrekkelijke stad is om in te ondernemen en te investeren.

Wie kan beroep doen op deze financiële steun?

Deze oproep is gericht aan kmo’s in de modesector met aantoonbare en regelmatige activiteiten in stad Antwerpen. Die ‘sector’ mag ruim geïnterpreteerd worden met uitbreiding naar circulair, technologie, verkoop, marketing, fotografie, Artificiële Intelligentie of gaming.

Criteria om financiële steun te krijgen

De aanvraag tot ondersteuning moet voldoen aan een aantal criteria. Deze staan omschreven in het reglement, en gaan voornamelijk over de mate waarin de financiële steun het project zal stimuleren, de impact die de voorgelegde business case heeft, de competenties om het project te realiseren, de levensvatbaarheid van het project en jouw expertise en middelen. Ook een innovatieve samenwerking tussen twee bedrijven om het project te realiseren, wordt positief beoordeeld. Noteer ook dat projectkost minimum 20.000 euro moet bedragen.

Timing en steun per project

Deze oproep start op 25 juni. Vanaf die datum tot en met 15 september - 12u kan je je innovatief project indienen. Het totale budget van deze oproep bedraagt 150.000 euro. De ondersteuning bedraagt maximum 75% van de totale kosten van het project, met een maximum steun van 50.000 euro per project.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury. Wordt je project geselecteerd, dan mag je je project toelichten tijdens een virtuele vragenronde op maandag 4 oktober of dinsdag 5 oktober. Het is het college van burgemeester en schepenen dat uiteindelijk beslist over het toekennen van de financiële steun per project.

Meer info tijdens webinars

Om zeker te zijn dat de innovatie die jij wil uitwerken ook beantwoordt aan de criteria voor deze oproep, lees je best  het reglement grondig door. De stad organiseert ook info-webinars om je in detail te informeren over deze toelage. Deze infomomenten gaan door op

  • 1 juli om 9 uur
  • 8 juli om 10 uur

SCHRIJF JE IN VOOR EEN WEBINAR

De link om het info-webinar te volgen, ontvang je een dag vooraf aan het webinar. Zet de datum alvast in je agenda.

Een innovatief project indienen

Je project kan je indienen via deze link:

DIEN JE PROJECT IN

Heb je toch al een vraag? Mail naar businesseninnovatie@antwerpen.be en wij antwoorden je snel.

 

Deel deze pagina: