Call: Plan je een innovatief project? De stad ondersteunt jou.

De stad ondersteunt ondernemers die een innovatief project willen uitwerken met een toelage

Met deze oproep biedt stad Antwerpen financiële ondersteuning aan ondernemingen die innovatieve projecten willen opstarten. Deze projecten zorgen voor groei of internationalisering en bevestigen dat  Antwerpen een aantrekkelijke stad is om in te ondernemen en te investeren. Het totale budget van deze oproep bedraagt 500.000 euro.

Welke innovatieve projecten ondersteunt de stad met deze call?

De projecten die in aanmerking komen, zijn nieuwe oplossingen die passen in de digitale, circulaire, creatieve of gezondheidseconomie van de stad. Het zijn innovatieve projecten die nog ontwikkeld moeten worden en operationeel kunnen zijn binnen de zes maanden na goedkeuring van de toelage.

Wie kan beroep doen op deze ondersteuning?

Deze oproep is gericht aan kmo’s met activiteiten in stad Antwerpen zoals een eigen vestiging, meerdere klanten of bouwkundige activiteiten… Het project dat wordt ingediend heeft een minimum projectkost van 25.000 euro.

Criteria om financiële steun voor het innovatief project te krijgen

De aanvraag tot ondersteuning moet voldoen aan een aantal criteria. Deze staan omschreven in het reglement, en gaan voornamelijk over de mate waarin de financiële steun het project zal stimuleren, de impact die de voorgelegde business case heeft, de competenties om het project te realiseren, de levensvatbaarheid van het project en jouw expertise en middelen. Ook een innovatieve samenwerking tussen twee bedrijven om het project te realiseren, wordt positief beoordeeld. 

Timing aanvraag en steun per project

De oproep start op 10 april. Vanaf die datum tot en met 24 mei - 12u kan je innovatieve projecten indienen. Het totale budget van deze oproep bedraagt 500.000 euro. De ondersteuning kan maximaal 75% bedragen van de totale kosten van één project met een maximum van 100.000 euro.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury. Word je geselecteerd, dan krijg je de mogelijkheid om je project toe te lichten tijdens een virtuele vragenronde op maandag 21 juni of dinsdag 22 juni. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over het toekennen van de financiële steun per project.

Meer informatie en je innovatief project indienen

Om zeker te zijn dat de innovatie die jij aanbiedt, beantwoordt aan deze oproep, lees je best eerst het reglement grondig door. Je project kan je indienen via deze link:

DIEN JE PROJECT IN

Heb je een vraag? Mail naar businesseninnovatie@antwerpen.be en wij antwoorden je snel.

 

Deel deze pagina: