Check de aanbestedingen van de stad Antwerpen

Wil u deelnemen aan aanbestedingen van stad Antwerpen?

Momenteel lopen er aanbestedingen voor:  het bewateren van bomen, plantsoenen en plantenbakken, het leveren van oliën, vetten en koelvloeistoffen en het uitvoeren van olie-analyses, het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten, de renovatie van de afvoer van dakwater, de rioleringen en structurele elementen bij Cargo Damplein, het organiseren van netwerkevents en workshops voor ondernemers in detailhandel en horeca, een raamovereenkomst voor communicatie-advies en campagnebureaus, multimedia (hard- en software) voor de scenografie en de inrichting van het renovatieproject Het Steen, meerjarenovereenkomst voor het administratief beheer van gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde statutaire pensioenen en mandatarissenpensioenen en collectief financieel beheer van pensioenreserves binnen Tak21.

Bekijk de aanbestedingen
 

Sectoren: 
Deel deze pagina: