Check de aanbestedingen van stad Antwerpen

Wil u deelnemen aan aanbestedingen van stad Antwerpen?
Momenteel lopen er aanbestedingen voor: onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden, de restauratie Godshuis Van Der Biest, de aanstelling van drie voorkeur leasingmaatschappijen voor huur op korte en lange termijn van voertuigen, het verlenen van licenties voor digitaal facilitair dashboard, de heraanleg van het speelterrein op het Sint-Jansplein, de ontwikkeling van een scenografie voor Winter in Antwerpen, levering van materialen voor inrichting van kinderdagverblijven AG KOP, eindevaluatie van de decretale graden en het topmanagement, onkruidverwijdering op verharding (meerjarenovereenkomst), renovatie van feestzaal Rubens, restauratie van de Keiligbrug, levering van brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem met uitbreiding van kaarten voor elektrische voertuigen, het bouwen van een scheidingsmuur aan het Olympisch Stadion ('t Kiel), vervanging en herstelling van binnen- en buitenbeglazing.

Bekijk de aanbestedingen
 

Sectoren: 
Deel deze pagina: