Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook grote gevolgen voor de Antwerpse economie. Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen en ondernemers extra  om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. De stad reserveert voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds.  Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.

Fiscale steunmaatregelen

 • De stad heeft beslist om de volgende belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen:
  • de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits),
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op overnachtingen in toeristische logies,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de belasting op vestigingen,
   • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde producten voor lokale handelaars,
   • Als lokale handelaar hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
  • de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven.
  • de belasting op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder,
   • Als houder van de exploitatievergunning van een taxidienst en/of de vergunning voor een verhuurdienst van een of meerdere voertuigen met bestuurder hoeft u niets te doen of aan te vragen. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
  • de retributie op standplaatsen openbare markten en ambulante handel op het openbaar domein.
   • Als marktkramer met een abonnement op een of meer Antwerpse markten, hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen. Voor het standgeld en de elektriciteitsretributie van kwartaal 2 krijgt u automatisch een creditnota. 
   • Als u als ambulante handelaar verplicht werd te sluiten, krijgt u een terugbetaling van uw factuur van kwartaal 2. U hoeft hiervoor zelf niets te doen of aan te vragen. U krijgt automatisch een creditnota voor de facturen van kwartaal 2 toegestuurd.

 

 • Voor de belastingen en retributies die voor een heel (aanslag)jaar geïnd worden, wordt het betreffende kwartaal pro rata verrekend. De invordering van bovengenoemde belastingen en retributies wordt tijdelijk onderbroken en er worden geen nieuwe aanslagen gevestigd, noch facturen verstuurd zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn. Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.

 

 • De stad betaalt opdrachtnemers binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur en zet maximaal in op onmiddellijke betaling. Opdrachtnemers kunnen een herziening van de uitvoeringstermijn bekomen voor de duurtijd van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zodat deze omstandigheden geen aanleiding geven tot het toepassen van vertragingsboetes. De stad scheldt de vorderingen kwijt op (commerciële) verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen, kantoren en parkings, en dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis. Voor de afbetaling van de openstaande schulden aan de stad van een half jaar vóór de ingang van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden afbetalingsplannen toegestaan voor diegenen die het nodig hebben.

 

Maatregelen en ademruimte voor start-ups

 • De stad lanceert een oproep voor start-ups om slimme oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke uitdagingen tijdens de coronacrisis.

De stad maakt hiervoor 250.000 euro vrij. Zo krijgen ook start-ups extra kansen tot ondernemen in opdracht van de stad. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 april om 10 uur. Alle info vindt u hier.

 • De stad beschermt innovatiehubs door de huur die start-ups en scale-ups in The Beacon, BlueChem en StartupVillage betalen, vanaf 1 april twee maanden te halveren.

De geplande huurverhoging voor sommige huurders in StartupVillage vanaf die datum, wordt minstens tot 1 juni uitgesteld.

 • Het Buy from Startups-programma wordt verbreed, zowel naar domeinen als naar gebruikers.

 

Andere stedelijke initiatieven

 • Blijf als ondernemer op de hoogte van alles in het kader van het coronavirus

Om zelfstandigen en ondernemers goed te informeren, heeft de stad een platform met antwoorden op de belangrijkste vragen, dat momenteel dagelijks wordt geüpdatet. Op www.ondernemeninantwerpen.be/corona staan alle stedelijke maatregelen vermeld, alsook de weblinks naar de Vlaamse en de federale overheid. De bestaande ondersteuningsmaatregelen blijven uiteraard ook gelden.

 • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie winkelpand

Wanneer de coronascrisis straks voorbij is, moet de stad er piekfijn bijliggen. Met oog op een doorstart van de retailsector wordt uitzonderlijk een verhoogde toelage toegekend aan handelaren die hun winkelpand willen renoveren in het tweede, derde en/of laatste kwartaal van 2020.

Als u een renovatietoelage voor handelspanden aanvraagt (voor de voorgevel van het gebouw of de voorgevel van de winkelunit) , komt u automatisch in aanmerking voor een verhoogde toelage voor de facturen van 1 april  tot en met 31 december 2020.

 • Financiële tegemoetkoming bij annulatie riviercruise

Indien een riviercruise annuleert, betaalt het bedrijf slechts 25% van het totale liggeld in plaats van de normale annuleringskost van 50% van het liggeld. De betaalde 25% wordt in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien de riviercruises opnieuw boeken in de tweede jaarhelft of in 2021.

 • Stad Antwerpen steunt kinderopvangsector

De stad Antwerpen wil alle ondernemers of organisaties ondersteunen in deze moeilijke tijden, ook de organisatoren van kinderopvang. De stad Antwerpen neemt volgende financiële ondersteuningsmaatregelen:

- De stad beslist om de belasting op de vestigingen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen.De stad beslist om de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval niet aan te rekenen voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020.

- De voorziene bedragen van kinderopvangtoelage voor maart zullen snel worden uitbetaald. Dit in functie van continuïteit voor de kinderopvangsector. De uitbetaling gebeurt op voorwaarde dat de 'maandbevestigingen’ door de kinderdagverblijven voor maart in orde zijn, en onder voorbehoud van een eventuele latere verrekening, bv. met eventuele steunmaatregelen van de stedelijke en andere overheden. Er kan geen dubbele financiering worden toegestaan. Dit principe wordt doorgetrokken naar april, op voorwaarde dat voor eind april maandbevestigingen worden doorgegeven.

- De stad wijkt hierbij voorlopig af van het principe dat de kinderopvangtoelage enkel wordt uitbetaald als de ouders ook hebben betaald. Er wordt betaald op basis van het opvangplan, tot het kind 3 jaar wordt.

- De organisatoren die kinderopvang uitbaten in een stedelijk pand zullen tijdelijk geen concessievergoeding moeten betalen. De betaling is opgeschort voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis.

 • Ondernemers helpen ondernemers

Ondernemers nemen momenteel tal van initiatieven om andere ondernemers te helpen. Zo geven ze elkaar tips en stellen ze producten, expertise en online-applicaties gratis ter beschikking. De stad verzamelt alle initiatieven voor en door Antwerpse ondernemers in dit artikel.

 • Online marktplaats voor solidariteit en creativiteit

De stad creëert een online marktplaats waar bewoners kunnen zien hoe ze elkaar, maar ook hun lokale ondernemers kunnen helpen via online aankopen, nieuwe leveringsmogelijkheden, cadeaubons, …

 • Antwerpen onderneemt ook na corona

De stad bereidt zich voor op een doorstart van het economische leven na de coronacrisis, met bijzondere aandacht voor horeca en detailhandel. Hiervoor wordt samen met de betrokken sectoren een actieplan uitgewerkt.

 • Aangepaste regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren

Naar aanleiding van de coronacrisis past de stad Antwerpen de regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren aan. Meer info over deze maatregel leest u in dit artikel.

 • Rechtstreekse levering afvalzakken voor grootverdelers

De stad Antwerpen heeft gemerkt dat door de coronacrisis sommige distributiecentra (grootverdelers) van de supermarkten problemen ondervinden met de bevoorrading van afvalzakken. Indien dit het geval is, kunnen de vestigingen van de grootverdelers rechtstreeks bestellen bij de stad Antwerpen. Voor een rechtstreekse levering bestelt u via huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be. Vermeld steeds het ondernemingsnummer, het debiteursnummer (vraag dit op bij uw distributiecentrum) en het leveringsadres voor een correcte facturatie.

Als de grootverdeler merkt dat de bevoorrading van de supermarkten te lang zal duren (bv. 1 week), is de stad Antwerpen bereid om op vraag van de grootverdeler het transport naar de Antwerpse supermarkten te voorzien binnen enkele werkdagen na de bestelling.

 

Deel deze pagina: