Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers

Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen en ondernemers extra om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. De stad reserveert voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds.  Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.

  1. Steunmaatregelen voor de Antwerpse detailhandel en horeca 

  • Consumptiekrediet: registreer uw zaak

  De stad Antwerpen steunt haar lokale ondernemers met het consumptiekrediet. Meer dan 16.000 stadsmedewerkers ontvangen maximaal 300 euro om te besteden bij deelnemende Antwerpse ondernemingen en organisaties. Als hulp voor de economische heropstart leggen zij bovendien zelf nog een derde tot de helft van deze waarde bij. Mis deze kans niet en registreer uw zaak
  Lees meer en registreer je als 1 van de deelnemende ondernemingen.

  • Horecataks

  De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op de horeca-belasting voor aanslagjaar 2020. De stad heeft beslist om voor de belasting op horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits), met 25% te verminderen voor aanslagjaar 2021.

  • Gratis starterscoaching uitgebreid: voor alle ondernemers in detailhandel en horeca 

  De stad Antwerpen breidt de individuele starterscoaching voor ondernemers uit. Niet alleen starters in detailhandel en horeca, maar álle handelaars en horecaondernemers, kunnen zich inschrijven voor 2 gratis coachingsessies. Het toelagereglement is tot 31 december 2021 uitgebreid voor:

  • alle ondernemers in de sectoren detailhandel en horeca;
  • ondernemers met een initiatief om de digitale bereikbaarheid van lokale handels- en horecazaken te verhogen en te promoten, zoals een gezamenlijke webshop.

  Lees meer over de coachingsessies.  

  • Tijdelijk verhoogde toelage voor renovatie handelspand

  Mooie winkels en horecazaken maken uw straat nog aantrekkelijker. Daarom kan je een toelage krijgen van de stad voor de renovatie van je handelspand. Vraag als huurder of eigenaar deze toelage aan voor de renovatie van een voorgevel of renovatie van een commerciële ruimte. Bekijk de mogelijkheden van de toelage.

  • Verhoging toelage handelaarsvereniging

  De stad Antwerpen verhoogt tot 31 december 2021 de toelage voor grootschalige initiatieven van 5.000 naar 15.000 euro en het toelagepercentage van 50% naar 75%. Met deze maatregel wil de stad zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen uit de detailhandel en horeca ondersteunen tijdens de coronacrisis. 

  • Toelage thematische initiatieven

  Er is een nieuwe toelage ‘thematische initiatieven’ die de Antwerpse detailhandel en horeca steunt. Werk je samen met andere ondernemers rond thema’s die Antwerpen promoten als shopping- en horecastad? Dan kan je deze thematische toelage aanvragen. De toelage steunt gebiedsoverschrijdende initiatieven en stimuleert samenwerkingen tussen gelijkgestemde ondernemers. Bekijk de voorwaarden en enkele voorbeelden

  • Toelage voor culturele activiteit in handelszaak 

  Handelaars kunnen een toelage aanvragen voor het inschakelen van professionele kunstenaars. De toelage is begrensd door deze maxima:

  - maximaal €250 voor iedere kunstenaar of ondersteunende medewerker betrokken bij de uitvoering van de culturele activiteit;
  - maximaal €1.000 per culturele activiteit georganiseerd door een individuele handelszaak;
  - maximaal €5.000 per culturele activiteit georganiseerd door een handelaarsvereniging;
  - maximaal 5 culturele activiteiten per handelszaak of handelaarsvereniging tijdens de duurtijd van het toelagereglement.

  Het reglement treedt in werking op 1 juli 2020 en geldt tot en met 30 juni 2021. Lees hoe u deze toelage moet aanvragen.

  • Tijdelijke terrasuitbreiding aanvragen ​​​

  Door de veilige afstand van 1,5 meter die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd, verlies je als horecaondernemer waarschijnlijk een groot percentage van de zitruimte in je zaak en op het terras. Ter compensatie maakt stad Antwerpen het mogelijk om vergunde terraszones tijdelijk uit te breiden. Meer info over de aanvraag en de voorwaarden vindt u hier. Standaard vergunde terrassen kunnen worden omgevormd naar een winterterras onder bepaalde voorwaarden. 

  2. Steun voor start-ups en lokale ondernemers

  • Innovatie op maat van uw bedrijf. De stad voorziet 80.000 euro voor 'cocreatietrajecten' tussen kmo's en creatieve ondernemers. 

  Kmo's en creatieve ondernemers, actief in productontwikkeling en design services, versterken elkaar in een 'cocreatietraject'. Antwerp. Powered By Creatives' koppelt kmo’s aan creatieve ondernemers, samen werken ze een innovatietraject voor de kmo uit. De stad ondersteunt financieel met een voucher van 500 euro. Met het extra budget kunnen 50 bijkomende ‘cocreatietrajecten’ worden gevolgd. Lees alles over de innovatietrajecten in dit artikel.

  • Gratis begeleiding voor hervorming HR-beleid

  De stad maakt €923.000 vrij om 9 projecten te realiseren die werkgevers en werknemers door de coronacrisis loodsen. Om uw onderneming corona-proof te maken, kan u met gratis begeleiding uw HR-beleid hertekenen.

  • Vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Ondernemers kunnen hier vervoegd aanspraak op maken. Als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag de belasting verrekend worden in het aanslagjaar zelf. Hebben de motoren van uw onderneming stilgelegen?

  - Mail zo snel mogelijk naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be: het tijdstip van de stillegging van de motoren + en het heropstarten van de motoren achteraf.
  - Geef het ook aan op het aangifteformulier aanslagjaar 2020. Als u het aangifteformulier al hebt ingediend, dan kan u de stillegging alsnog doorgeven via e-mail.

  • Geen borg nodig overheidsopdrachten

  De stad beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan € 50.000 exclusief btw of waarvan de uitvoeringstermijn 45 dagen niet overschrijdt. Ook voor raamovereenkomsten waarbij de borgtocht per gesloten opdracht wordt gesteld, worden beide drempels in acht genomen. Voor borgen van reeds langer opgeleverde opdrachten die dat bedrag te boven gaan, wordt in de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, handlichting gegeven binnen de 30 kalenderdagen.

  • Vereenvoudiging overheidsopdrachten

  - Met een minimale administratieve inspanning kunnen lokale ondernemers en zelfstandigen voortaan meedingen naar stedelijke overheidsopdrachten.

  - De stad Antwerpen stapt af van het principe om aankopen maximaal te bundelen in grote raamovereenkomsten met een looptijd van 4 jaar, waardoor ook kleinere ondernemingen en zelfstandigen de kans krijgen zich kandidaat te stellen.

  3. Steun voor de diamantsector

  De stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning voor individuele innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken. De resultaten van deze trajecten worden gedeeld met de sector. Daarnaast worden individuele "Co-creatietrajecten " opgezet voor diamantbedrijven waarvan de resultaten niet gedeeld worden met andere bedrijven. De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met 6 maanden verlengd.

  4. Steun voor bedrijven met exportplannen

  Om de exportkansen van Antwerpse bedrijven en de aantrekkingskracht van buitenlandse bedrijven naar Antwerpen te versterken, zal de stad aan Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Flanders Investment & Trade een financiële toelage geven. Deze exportpromotie is erop gericht om Antwerpse ondernemers extra te promoten in een aantal markten met groot potentieel, met name China, Duitsland, de Verenigde Staten en Scandinavië. Dit gebeurt door de organisatie van een reeks webinars en digitale informatiesessies. 

  5. Andere steunmaatregelen

  • Heropstart van het toerisme in Antwerpen

  Visit Antwerpen lanceert samen met het event- en marketingbureau Zanzibar, het boekingsplatform ‘Experience Antwerp’

  • Financiële tegemoetkoming bij annulatie riviercruise

  Indien een riviercruise annuleert, betaalt het bedrijf slechts 25% van het totale liggeld in plaats van de normale annuleringskost van 50% van het liggeld. De betaalde 25% wordt in mindering gebracht bij het te betalen liggeld indien de riviercruises opnieuw boeken in de periode tot voorjaar 2022.

  6. Fiscale steunmaatregelen

  • De stad heeft beslist om de volgende belastingen en retributies niet aan te rekenen voor (aanslag)jaar 2020:
   • de belasting op de horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits),
    • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op de horeca-belasting voor aanslagjaar 2020.
    • De stad heeft beslist om voor de belasting op horeca (zowel voor het vestigings- als het terrasgedeelte, evenals voor de forfaits), met 25% te verminderen voor aanslagjaar 2021
    • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
   • de belasting op overnachtingen in toeristische logies voor kwartalen 2 en 3 van aanslagjaar 2020,
    • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
   • de belasting op vestigingen van aanslagjaar 2020, voor 1 kwartaal of 25%
    • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
   • de belasting op vestigingen met detailhandel als officiële activiteitsomschrijving op basis van de NACEBEL-code.
    • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 50% op deze belasting voor aanslagjaar 2020.
    • U hoeft zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.
   • de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van aanslagjaar 2020 van reclamebladen en gelijkgestelde producten voor lokale handelaars,
    • Als lokale handelaar hoeft u zelf niets te doen of aan te vragen om aanspraak te maken op de verrekening van de belasting. U zal voor deze belasting geen aanslagbiljet ontvangen. 
   • de retributie op de stickers voor de wekelijkse aanbieding van containers (kalenderjaar 2020) voor vergelijkbaar bedrijfsrestafval aangeboden door bedrijven.
   • de belasting op de exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder,
    • De stad Antwerpen geeft een totale vermindering van 75% op deze belasting voor aanslagjaar 2020.
    • Als houder van de exploitatievergunning van een taxidienst en/of de vergunning voor een verhuurdienst van een of meerdere voertuigen met bestuurder hoeft u niets te doen of aan te vragen. De verrekening zal automatisch gebeuren op het aanslagbiljet.

  Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor de (aanslag)jaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.

  Deel deze pagina: