Coronavirus: wat betekenen de maatregelen voor jouw bedrijf in Antwerpen?

Vragen over algemene maatregelen, ook voor niet-ondernemers, vind je op antwerpen.be. Op de website van de FOD vind je een overzicht van de nog geldende maatregelen en specifieke protocollen per sector.

Algemene maatregelen 

 • De nieuwe maatregelen gelden in principe tot en met 28 januari 2022, maar worden op het volgende Overlegcomité op 15 december opnieuw geëvalueerd.

 • Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het geeft toegang tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, wordt ook het mondmasker verplicht. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker

 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met Covid Safe Ticket georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is. 

  Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst.Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

 • Prive bijeenkomsten in een kleine toeristisch logies: zr mogen maximaal 15 mensen aanwezig zijn, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.

 • Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

  • publieke evenementen met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,

  • horeca,

  • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

  •  Evenementen mogen enkel doorgaan als het publiek kan zitten.

 • Discotheken en dancings moeten sluiten. Er komen wel steunmaatregelen.

 • Hier draag je terug een mondmasker vanaf 10 jaar
  • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
  • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
  • in zorginstellingen;
  • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
  • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
  • in winkels en winkelcentra;
  • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
  • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
  • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
  • in fitnesscentra
  • in gebouwen voor de erediensten
  • Voor het openbaar vervoer, in de stations en op de perrons blijft het mondmasker verplicht
 • Telethuiswerk: Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 20 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.  Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.
 • Niet-essentiële verplaatsingen
 • Hygiënemaatregelen zoals handgel aan de ingang, goede verluchting, desinfecteer winkel en producten, in elke zaak is een contactpersoon aangeduid om COVID-besmettingen te melden,...
 • Maatregelen of protocols die gelden in jouw sector
 • Luchtverversing: voor diverse sectoren gelden er ventilatienormen, deze vind je hier.

Richtlijnen voor winkels

 

Maatregelen voor horeca (cafés en restaurants en hotels)

 • Horecazaken moeten verplicht sluiten tussen 23 uur en 5 uur, en per tafel geldt een maximum van 6 personen.Een huishouden dat meer dan zes personen telt, mag wel aan dezelfde tafel zitten.
 • Bovendien moet de horeca niet alleen tussen 23 en 5 uur de deuren sluiten, maar mogen er in die periode ook geen meeneemmaaltijden worden afgeleverd.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegelaten.
 • Binnen is een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht
 • Horecazaken zijn open op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. De toegang tot deze inrichtingen dient in alle gevallen te worden georganiseerd met gebruik van het Covid Safe Ticket.
 • Wie enkel op het terras zit, heeft geen Covid Safe Ticket nodig maar moet om af te rekenen of naar het toilet te gaan, wel een mondmasker dragen.
 • Medewerkers en klanten dragen een mondmasker. Als de klant zit, mag het mondmasker wel af.
 • Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • Een affiche voor jouw zaak kan je hier downloaden om te printen
 • Een affiche specifiek voor hotels vind je hier.

Meer richtlijnen voor horecazaken:

Meer richtlijnen voor organisaties en ondernemingen binnen toerisme:

 

Maatregelen voor markten en ambulante handel

 • Markten met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen mogen plaatsvinden.
 • De markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels van de horeca.
 • Rondrijdende verkoop (inclusief ijskar) is toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.
 • Vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen geldt er een eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang.
 • Drankstandjes moeten om 23 uur sluiten ook op  kerstmarkten en vergelijkbare activiteiten.

 

Maatregelen voor (niet-medische) contactberoepen

 • Niet medische contactberoepen zijn open: barbiers en kappers, schoonheidssalons, Bemande zonnebanken en zonnecentra, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons en tatoeage- en piercingsalons. Ook de activiteiten in de professionele kappersscholen kunnen plaatsvinden. Docenten mogen er stagiaires begeleiden. Dienstverlening aan en in huis is toegelaten. Alle zaken moeten de toepasselijke protocollen respecteren.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor de dienstverlener en de klanten in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten.

 

Maatregelen voor recreatieve en culturele activiteiten

 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen en sportieve wedstrijden kunnen plaatsvinden:
  • Er is altijd mondmaskermakerplicht onafhankelijk van de grootte van het evenenement
  • Bij verplichtingt van een Covid Safe Ticket moet er ook een mondmasker worden gedragen.
  • Dit is voor publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten.
 • Sportwedstrijden die binnen doorgaan, mogen geen publiek meer toelaten. Buiten zou dat wel nog steeds mogen. Ook voor trainingen geldt dezelfde regel. Kinderen mogen wel begeleid worden door een volwassene. Voor de sporters zelf zijn er geen beperkingen ingevoerd.

 • Evenementen mogen binnen enkel doorgaan als het publiek kan zitten.

 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

 • Voor indoor evenementen start deze verplichting vanaf maandag 29/11.

 

Evenementen organiseren?

Voor evenementen op het grondgebied van stad Antwerpen zijn er belangrijke basisregels die ervoor moeten zorgen dat de gezondheidssituatie in de stad zo positief mogelijk blijft.

 

Maatregelen jeugd- en sportorganisaties

 

Wil je weten of je jouw zaak kan openen en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Zie de algemene website over corona, de websites van de federale overheidsdienst economie, Unizo en VOKA. Ook andere websites van beroepsverenigingen, sectorfederaties, sociale secretariaten, ... kunnen je de nodige info bezorgen.

 

De stad Antwerpen garandeert dienstverlening, ook voor ondernemers

De stad Antwerpen garandeert enkel de essentiële dienstverlening aan de loketten. Je kan enkel nog op afspraak terecht voor de meest dringende zaken. Maak voor het aanvragen van je attesten en documenten zo veel mogelijk gebruik van het e-loket.

Antwerpenaars met vragen over corona kunnen bellen naar de lokale corona-infolijn: 03 435 95 55. Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 17 uur

Heb je andere vragen voor de stad Antwerpen? Het contactcenter van stad Antwerpen is telefonisch bereikbaar op 03 22 11 333, elke werkdag van 9 tot 17 uur of via info@antwerpen.be.

Loket voor omgevingsvergunningen

Bekijk alle info hierover en de contactinformatie van het loket voor omgevingsvergunningen

Student-ondernemers van TAKEOFFANTWERP

Student-ondernemers kunnen terecht bij de starterscoach van de stad Antwerpen voor alle vragen over studeren en ondernemen, elke dinsdagvoormiddag tussen 9 en 13 uur. Meer informatie op de website van TAKEOFFANTWERP.

Werfsignalisatie

Mail uw vragen naar: werfsignalisatie_midden@antwerpen.be, werfsignalisatie_zuid@antwerpen.be of werfsignalisatie_noord@antwerpen.be. Indien nodig neemt de dienst zelf telefonisch contact op.

 

Steunmaatregelen voor ondernemers

Stedelijke steunmaatregelen

Het Antwerpse stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen, ondernemers en verenigingen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Deze maatregelen moeten ondernemers helpen om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. Tegelijk geeft het stadsbestuur de aanzet voor een doorstart van Antwerpen als ondernemende stad eens de noodsituatie achter de rug is.

Andere maatregelen

Ook de federale en de Vlaamse regering nemen extra maatregelen om bedrijven te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. 

 

Controle door politiediensten 

Als we de verspreiding van het coronavirus willen tegengaan, wordt de inzet en burgerzin van iedereen gevraagd. Iedereen heeft in deze bijzondere moeilijke tijden verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen door het contact zo minimaal mogelijk te houden, verkleint de kans op besmetting. De voorzorgsmaatregelen goed opvolgen, is dus een must.

De lokale politie zal in de eerste plaats toezicht houden en bemiddelen. Pas na herhaaldelijke tussenkomsten in handelszaken die zich niet houden aan de opgelegde voorschriften, zal de politie maatregelen nemen. Naar aanleiding van een bijsturingen wordt aan de politie- en inspectiediensten gevraagd om streng op te treden tegen overtredingen. Maar ook de burger moet zich houden aan de voorwaarden van het Covid Safe ticket.

De boetes voor een overtreding van de coronamaatregelen bedragen 50 tot 500 euro voor de bezoekers en 50 tot 2500 euro voor de organisatoren, directieleden en uitbaters die de verplichting niet naleven.

Deel deze pagina: