Coronavirus: wat betekenen de maatregelen voor jouw bedrijf in Antwerpen?

Vragen over algemene maatregelen, ook voor niet-ondernemers, vind je op antwerpen.be. Op de website van de FOD vind je een overzicht van de nog geldende maatregelen en specifieke protocollen per sector. Het Overlegcomité heeft de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op maandag 7 maart 2022 onder code geel.

Coronabarometer

De Coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle ->Nieuwe hospitalisaties/dag: minder dan 65, bezetting intensieve zorg: minder dan 300 bedden. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren -> Nieuwe hospitalisaties/dag: 65-149, bezetting intensieve zorg: 300-500 bedden. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem ->Nieuwe hospitalisaties/dag: meer dan 150, bezetting intensieve zorg: meer dan 500 bedden. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten  die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch (zittend en grotendeels niet-interactief en grotendeels niet-bewegend) / dynamisch (rechtstaand of grotendeels interactief of grotendeels bewegend) zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

Algemene maatregelen 

Vanaf 7 maart geldt code geel. Raadpleeg de barometers van jouw sector om de maatregelen te kennen. 

Maatregelen voor horeca (cafés en restaurants en hotels)

 • Horeca barometer
 • Binnen is een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht
 • Horecazaken zijn open op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte.

Meer richtlijnen voor horecazaken:

Meer richtlijnen voor organisaties en ondernemingen binnen toerisme:

Maatregelen voor markten en ambulante handel

 • Rondrijdende verkoop (inclusief ijskar) is toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.

Maatregelen voor (niet-medische) contactberoepen

 • Niet medische contactberoepen zijn open: barbiers en kappers, schoonheidssalons, bemande zonnebanken en zonnecentra, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons en tatoeage- en piercingsalons. Ook de activiteiten in de professionele kappersscholen kunnen plaatsvinden. Dienstverlening aan en in huis is toegelaten. Alle zaken moeten de toepasselijke protocollen respecteren.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor de dienstverlener en de klanten in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten.

Maatregelen voor recreatieve en culturele activiteiten

 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen:

Evenementen organiseren?

Voor evenementen op het grondgebied van stad Antwerpen zijn er belangrijke basisregels die ervoor moeten zorgen dat de gezondheidssituatie in de stad zo positief mogelijk blijft.

Maatregelen jeugd- en sportorganisaties

Algemene sites met laatste info over de maatregelen

Wil je weten of je jouw zaak kan openen en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Zie de algemene website over corona, de websites van de federale overheidsdienst economie, Unizo en VOKA. Ook andere websites van beroepsverenigingen, sectorfederaties, sociale secretariaten, ... kunnen je de nodige info bezorgen.

De stad Antwerpen garandeert dienstverlening, ook voor ondernemers

Antwerpenaars met vragen over corona kunnen bellen naar de lokale corona-infolijn: 03 435 95 55. Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 17 uur

Maak voor het aanvragen van je attesten en documenten zo veel mogelijk gebruik van het e-loket.

Heb je andere vragen voor de stad Antwerpen en vind je het niet meteen op de site of via de vraagbaak? Het contactcenter van stad Antwerpen is telefonisch bereikbaar op 03 22 11 333, elke werkdag van 9 tot 17 uur of via info@antwerpen.be.

Loket voor omgevingsvergunningen

Bekijk alle info hierover en de contactinformatie van het loket voor omgevingsvergunningen

Student-ondernemers van TAKEOFFANTWERP

Student-ondernemers kunnen terecht bij de starterscoach van de stad Antwerpen voor alle vragen over studeren en ondernemen, elke dinsdagvoormiddag tussen 9 en 13 uur. Meer informatie op de website van TAKEOFFANTWERP.

Werfsignalisatie

Mail uw vragen naar: werfsignalisatie_midden@antwerpen.be, werfsignalisatie_zuid@antwerpen.be of werfsignalisatie_noord@antwerpen.be. Indien nodig neemt de dienst zelf telefonisch contact op.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Stedelijke steunmaatregelen

Het Antwerpse stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen, ondernemers en verenigingen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Deze maatregelen moeten ondernemers helpen om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. Tegelijk geeft het stadsbestuur de aanzet voor een doorstart van Antwerpen als ondernemende stad eens de noodsituatie achter de rug is.

Andere maatregelen

Ook de federale en de Vlaamse regering nemen extra maatregelen om bedrijven te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. 

Controle door politiediensten 

Als we de verspreiding van het coronavirus willen tegengaan, wordt de inzet en burgerzin van iedereen gevraagd. Iedereen heeft in deze moeilijke tijden verantwoordelijkheid op te nemen. De voorzorgsmaatregelen goed opvolgen, is dus een must.

De lokale politie zal in de eerste plaats toezicht houden en bemiddelen. 

Misdrijven tegen de maatregelen worden bestraft met: 1° een geldboete van één euro tot 500 euro of 2° een werkstraf van 20 tot 300 uur of 3° een autonome probatie van zes maanden tot twee jaar of 4° een straf onder elektronisch toezicht van een maand tot drie maanden of 5° een gevangenisstraf van een dag tot drie maanden.

Daarnaast zal er ook toezicht zijn op de misdrijven tegen de maatregelen op de arbeidsplaatsen en indien nodig bestraft overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.

Deel deze pagina: