Coronavirus: wat betekenen de maatregelen voor uw bedrijf in Antwerpen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt ons land verschillende maatregelen. De verscherpte maatregelen duren tot en met 19 april. Ze hebben een impact op tal van sectoren en ondernemingen. In dit overzicht vindt u nuttige links voor Antwerpse ondernemers.

1. Dwingende maatregelen voor ondernemers

Wat betekenen de maatregelen tegen het coronavirus voor onze ondernemers? 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt ons land verschillende maatregelen. De verscherpte maatregelen zijn opgelegd door de federale overheid. Ze zijn ingegaan op woensdag 18 maart om 12u en duren tot en met 19 april. Ze hebben een impact hebben op tal van sectoren en ondernemingen. 

OPEN

 • Enkel essentiële winkels blijven open, zowel in de week als het weekend: apothekers; bakkers; slagers; winkels met dierenvoeding; krantenwinkels; nachtwinkels (open tot 22 uur); tankstations; supermarkten. 
 • Respecteer steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Alle voedingswinkels mogen open blijven volgens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels blijven open tot maximaal 22 uur. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en 30 minuten per klant toegelaten. Fysieke winkels mogen geen kortingsacties of solden aanbieden, behalve als deze acties al gepland of in uitvoering waren vóór 18 maart.
 • Take-away en leveringen aan huis blijven mogelijk voor restaurants. Frituren, restaurants, snackbars, … mogen enkel afhaal aanbieden. Vermijd wel lange wachtrijen en aanschuiven. Hou steeds 1,5 meter afstand.
 • Telecomwinkels en winkels voor medische hulpmiddelen mogen enkel openen voor noodgevallen. Er wordt slechts 1 klant per keer ontvangen en dit op afspraak. Telecomwinkels die enkel accessoires verkopen, vallen onder niet-essentiële winkels en blijven gesloten.

 GESLOTEN

 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten.
 • In Antwerpen worden alle openbare markten opgeschort.
 • Ambulante handel is volledig verboden sinds 28 maart. Dit wil zeggen dat ook kramen die volledige take-awaymaaltijden aanbieden, niet langer toegestaan zijn. 

VERPLICHTINGEN

 • Horeca-uitbaters moeten het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk/thuiswerk organiseren voor elke functie waarin dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Respecteer deze regel zowel voor de uitvoering van het werk, als voor vervoer, door de werkgever georganiseerd. Als bedrijven niet kunnen voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt echter niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten. Voor essentiële bedrijven gelden dezelfde regels met betrekking tot telewerk/thuiswerk en social distancing. Indien dit niet mogelijk is, moeten deze bedrijven echter niet sluiten. De essentiële bedrijven zijn enkel diegene die vallen onder de hier vermelde paritaire comités. 
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

VRAGEN VAN ONDERNEMERS

Ondernemers ondervinden impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Wil u weten of u uw zaak kan openen en aan welke voorwaarden u moet voldoen? De websites van de federale overheid, Unizo en VOKA bieden u antwoorden op uw vragen

2. De stad Antwerpen garandeert dienstverlening, ook voor ondernemers

De stad Antwerpen garandeert enkel de essentiële dienstverlening aan de loketten (inclusief sociale centra). Niet-essentiële diensten worden al zeker tot en met 19 april opgeschort.

Maak voor het aanvragen van uw attesten en documenten zo veel mogelijk gebruik van het e-loket. Aan de loketten zelf kan u enkel nog op afspraak terecht voor de meest dringende zaken. U kunt hier niet meer terecht zonder afspraak. Stel dus maximaal uw loketbezoek uit. Meer informatie over de stadsloketten vindt u hier

Denkt u toch een dringende vraag te hebben? Stel dan uw vraag via info@antwerpen.be.

BEDRIJVENLOKET

Voor al uw vragen rond ondernemen neemt u telefonisch contact op met het Bedrijvenloket op het nummer 03 338 66 88 of via bedrijvenloket@antwerpen.be. Het Bedrijvenloket sluit alle loketten, u kan ook geen afspraak meer maken. De reeds gemaakte afspraken worden nog wel afgehandeld.

Hebt u voor het aanvragen van de corona-hinderpremie bij de Vlaamse overheid of een andere reden, een digitale sleutel nodig om u te identificeren? Mail dan naar digitalesleutel@antwerpen.be met een kopie van uw eID/eVK in bijlage.

LOKET VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De stad Antwerpen schort openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen op. De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet na 24 april. Dit doet de stad in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Het loket voor omgevingsvergunningen wordt om dezelfde reden ook tijdelijk volledig gesloten.

Bekijk alle info hierover en de contactinformatie van het loket voor omgevingsvergunningen

In het besluit van de Vlaamse regering werden ook richtlijnen opgenomen voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Bekijk alle info over coronamaatregelen - ruimtelijke ordening.

MOMENTEEL GEEN STARTERSGESPREKKEN

Voor ondernemers die willen starten met een zaak, worden er momenteel geen startersgesprekken ingepland. Hebt u toch concrete vragen bij het opstarten van een zaak? Dan neemt u het best contact op met het Bedrijvenloket op 03 338 66 88 of bedrijvenloket@antwerpen.be.

MOMENTEEL GEEN GESPREKKEN VOOR STUDENT-ONDERNEMERS VAN TAKEOFFANTWERP

Bij de starterscoach van de stad Antwerpen kunnen student-ondernemers enkel via mail terecht voor alle vragen over studeren en ondernemen op: startersbegeleiding@antwerpen.be.

WERFSIGNALISATIE

Door de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er geen telefoon permanentie meer voor de aanvraag van werfsignalisatie. Mail uw vragen naar: werfsignalisatie_midden@antwerpen.be of werfsignalisatie_zuid@antwerpen.be of werfsignalisatie_noord@antwerpen.be. Indien nodig neemt de dienst zelf telefonisch contact op.

ANDERE VRAGEN?

 • Hebt u andere vragen voor de stad Antwerpen? Een overzicht van de meest gestelde vragen over de aangepaste stedelijke dienstverlening voor bewoners en bezoekers . 
 • Het contactcenter van stad Antwerpen is telefonisch bereikbaar op 03 22 11 333, elke werkdag van 9 tot 17 uur.

3. Controle door politiediensten 

Als we de verspreiding van het coronavirus willen tegengaan, wordt de inzet en burgerzin van iedereen gevraagd. Iedereen heeft in deze bijzondere moeilijke tijden verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen door het contact zo minimaal mogelijk te houden, verkleint de kans op besmetting. De voorzorgsmaatregelen goed opvolgen, is dus een must.

De lokale politie zal in de eerste plaats toezicht houden en bemiddelen. Pas na herhaaldelijke tussenkomsten in handelszaken die zich niet houden aan de opgelegde voorschriften, zal de politie maatregelen nemen. Voorlopig is dat nog niet aan de orde geweest. Afhankelijk van eventuele bijsturingen kan de politie strenger optreden. Maar wie zich hardnekkig niet aan de voorschriften houdt, zal een boete krijgen.

4. Steunmaatregelen van de stad Antwerpen voor ondernemers

De maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook grote gevolgen voor de Antwerpse economie. Daarom kiest het stadsbestuur ervoor om zelfstandigen, ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Deze maatregelen moeten ondernemers helpen om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. Tegelijk geeft het stadsbestuur de aanzet voor een doorstart van Antwerpen als ondernemende stad eens de noodsituatie achter de rug is.

Naar aanleiding van de coronacrisis past de Stad Antwerpen de regels rond lage-emissiezone en betalend parkeren aan. Meer info over deze maatregel leest u in dit artikel.

De stad Antwerpen heeft gemerkt dat door de coronacrisis sommige distributiecentra (grootverdelers) van de supermarkten problemen ondervinden met de bevoorrading van afvalzakken. Indien dit het geval is, kunnen de vestigingen van de grootverdelers rechtstreeks bestellen bij de stad Antwerpen. Voor een rechtstreekse levering bestelt u via huisvuilzakken.stad_antwerpen@antwerpen.be. Vermeld steeds het ondernemingsnummer, het debiteursnummer (vraag dit op bij uw distributiecentrum) en het leveringsadres voor een correcte facturatie. Als de grootverdeler merkt dat de bevoorrading van de supermarkten te lang zal duren (bv. 1 week), is de stad Antwerpen bereid om op vraag van de grootverdeler het transport naar de Antwerpse supermarkten te voorzien binnen enkele werkdagen na de bestelling.

5. Steun aan ondernemers - federale en Vlaamse steunmaatregelen

Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, nemen de federale en Vlaamse Regering extra maatregelen.

Steunmaatregelen van Federale en Vlaamse overheid:

Fiscale maatregelen van Federale en Vlaamse overheid:

Specifieke steunmaatregelen van Federale en Vlaamse overheid:

 • Vervanginkomen voor zelfstandigen

Wanneer de overheid u verplicht om uw activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De voorwaarden werden nu aanzienlijk versoepeld. Wie heeft er recht op en wat kan je krijgen? Meer informatie vind u hier of bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

 • Tijdelijke werkloosheid 

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische oorzaken. Op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vindt u alle info over tijdelijke werkloosheid, hoe werkgevers een elektronische aangifte doen en een validatieboek invullen.

Tijdelijk werklozen mogen werken bij een andere werkgever. Als ze bij die nieuwe werkgever betaald worden, vervalt hun recht op een werkloosheidsuitkering. Vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie is ook toegestaan. Werknemers die vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid gezet werden al een bijberoep uitoefenden, mogen dit blijven doen zonder effect op hun werkloosheidsuitkering. Deze website zet alles voor u op een rijtje. 

Tijdelijk werklozen krijgen van de Vlaamse overheid automatisch en maandelijks 202,68 euro op hun rekening gestort. Ze kunnen met dit bedrag een maand hun water- en energiefactuur betalen. Lees er alles over

Verzekeraars zullen bij tijdelijke werkloosheid verschillende waarborgen handhaven die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen (onder meer de collectieve hospitalisatieverzekeringen), zoals pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie. Werkgevers krijgen uitstel van betaling tot 30 september om verschillende premies te betalen. Meer info.  

 • Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert hier alle informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen voor uw werknemers. 

 • BTW, bedrijfsvoorheffing, belastingsaangifte

Ondernemingen kunnen rekenen op steunmaatregelen die hun bedrijf financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. De Federale Overheidsdienst Financiën bundelt alle informatie

Om de financiële gevolgen voor ondernemers en bedrijven veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te verzachten, heeft de federale overheid op 18 maart, extra maatregelen genomen. Concreet verleent de overheid uitstel voor het indienen van sommige aangiften en het uitvoeren van verschillende betalingen. Alle info vindt u op de website van de FOD Financiën.

De terugbetaling van btw-tegoeden wordt versneld. Bedrijven die vóór 4 april hun btw-aangifte doen voor februari, zouden dat ten laatste op 30 april uitbetaald krijgen, twee maanden sneller dan normaal. Meer info leest u op deze website.

 • Sociale bijdragen

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen:

 • vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
 • uitstel van betaling met een jaar
 • vrijstelling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2

Op de site van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vindt u meer informatie. 

 • Tijdelijke ruling over onkostenvergoeding thuiswerk 

Hebt u administratieve medewerkers die hun werk de volgende weken van thuis uit doen, dan kan u hen hiervoor een netto vergoeding geven. Om zeker te zijn dat de werknemer hierop later geen belastingen zal moeten betalen, kan u op een vlotte manier een tijdelijke ruling aanvragen bij de FOD Financiën.

 • Corona-crisiswaarborg van Vlaamse Investeringsmaatschappij

De Vlaamse Investeringsmaatschappij (PMV) gaat haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. PMV bekijkt ook met het Europese Investeringsfonds (EIF) of en hoe bijkomende middelen en garanties die Europa nu vrijmaakt kan inzetten, zonder die als staatssteun te kwalificeren. Alle info vindt u hier.

 • Corona-hinderpremie

De Vlaamse overheid lanceerde op 27 maart een online applicatie over de Vlaamse corona-hinderpremie. Het is aangeraden u te registreren zodat u alle informatie ontvangt. Zorg dat u administratief in orde bent, voor u zich registreert voor deze hinderpremie. We geven u een duidelijk overzicht. De uitbetaling van de Vlaamse hinderpremie verloopt in verschillende stappen: 

 • Dien uw aanvraag in; 
 • Tijdslimiet: dien de aanvraag in ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode; 
 • De aanvrager ontvangt van VLAIO een e-mail met de eindbeslissing; 
 • Bij goedkeuring wordt de betaling automatisch uitgevoerd.
   

 • Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die open blijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, is er nu steun. De eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro is bedoeld voor ondernemers uit allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen 

De Vlaamse Ondersteuningspremie is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die, ofwel een werknemer is ofwel een zelfstandige. De Vlaamse overheid voorziet in de mogelijkheid om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zelfstandigen met een arbeidshandicap ook in de toekomst beroep kunnen doen op de Vlaamse ondersteuningspremie. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid.

 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Meer info leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Transitiepremie naar ondernemerschap

Door de coronapandemie wordt de opstart als zelfstandige bemoeilijkt. Op welke maatregelen u als startende zelfstandige kan rekenen, leest u op de website van de Vlaamse overheid

 • Arbeidskaart voor economische migranten

Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Bekijk welke maatregelen de Vlaamse overheid daarom neemt

 • Vlaamse Belastingdienst: onroerende voorheffing & verkeersbelasting

Naast de aangepaste federale maatregelen op het vlak fiscaliteit zijn er ook enkele Vlaamse initiatieven. De Vlaamse Belastingdienst zal uitstel verlenen aan bedrijven om hun facturen voor onroerende voorheffing en jaarlijkse verkeersbelasting te betalen, zodat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen. Voor vervoersbedrijven is dit zeker belangrijk. Alle info vindt u hier op de website van de Vlaamse overheid.

https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/coronavirus-wat-betekenen-de-maatregelen-voor-uw-bedrijf-antwerpen#

 • Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden 

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

 • Omgevingsvergunning en zorginstellingen: nooddecreet

Op 20 maart heeft het Vlaams parlement een nooddecreet goedgekeurd voor de bouw van medische zorginstellingen met een verkorte procedure. 
Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer info.

 • Omgevingsvergunningen en ondernemers: opschorting en sluiting loketten

De Vlaamse Regering heeft ook maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures die ook voor ondernemers verregaande gevolgen kunnen hebben. 
De stad Antwerpen schort openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen op. De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet na 24 april. Dit doet de stad in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Het loket voor omgevingsvergunningen wordt om dezelfde reden ook tijdelijk volledig gesloten.
Op de website van de stad vindt u meer informatie.
Bekijk meer info en de contactinformatie van het loket omgevingsvergunningen.

 • Bankenplan

Op 31 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt voor alle gezonde niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties. Ze krijgen gratis uitstel van betaling van toekomstige maandaflossingen van bestaande kredieten voor maximaal 6 maanden of uiterlijk tot en met 31 oktober. Meer details over deze maatregelen leest u hier.

 • Uitstel betaling muziekfacturen

Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichtten en waarmee zelfstandigen en bedrijven vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van o.a. muziek kan regelen, heeft eveneens zijn betaaltermijnen aangepast.
Organiseerde u een evenement tussen 13 maart en 3 april? Unisono annuleert uw licentieaanvraag automatisch. Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.  Meer info: www.unisono.be.

 • Preventietips voor uw werknemers

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft algemene informatie op deze pagina: www.infocoronavirus.be of telefonisch op het gratis nummer: 0800 14 689.

De stad Antwerpen biedt u affiches aan in 11 verschillende talen voor uw werknemers en uw klanten

6. Steun voor sectoren

 • Kinderopvang

Crèches en kinderopvanginitiatieven moeten tijdens deze coronacrisis open blijven. De stad Antwerpen neemt financiële ondersteuningsmaatregelen voor de kinderopvangsector
De Vlaamse regering besliste om een compensatie te voorzien. Naast de compensatieregeling heeft de Vlaamse regering ook beslist om te investeren in de verdere gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang. 

 • Reissector

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, heeft de federale overheid maatregelen genomen. Meer info vindt u op de website van de federale overheid.

 • Evenementen-, cultuur-, media- en jeugdsector

Concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals… tal van recreatieve activiteiten zijn uitgesteld of afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, zijn er maatregelen genomen. Voor vragen over de terugbetaling van tickets vindt u meer info op deze pagina. Alle informatie voor de cultuur, jeugd- en mediasector vindt u hier

 • Toerisme 

Er zal een budget worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Meer informatie over de steunmaatregelen voor de toeristische sector: www.toerismevlaanderen.be.

 • Land- en tuinbouw

Ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie: website van het departement Landbouw & Visserij.

7. Affiches met preventietips

Samen tegen corona: affiches met preventietips en maatregelen in verschillende talen. Download de affiches.

Deel deze pagina: