Coronavirus: wat betekenen de maatregelen voor uw bedrijf in Antwerpen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt ons land verschillende maatregelen. Ze hebben een impact op tal van sectoren en ondernemingen. In dit overzicht vindt u alle nuttige links voor Antwerpse ondernemers.

1. Maatregelen en adviezen voor ondernemers

Welke maatregelen gelden vanaf 29 juli voor de stad Antwerpen, voor minstens 4 weken?

 • Er geldt een nachtelijk uitgaansverbod tussen 23u30 en 6u00. Tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen naar het werk of het ziekenhuis. 
 • Cafés en restaurants
  • sluiten om 23.00u.
  • de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen in horecazaken moet te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. 
  • Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden. 
  • In cafés en restaurants wordt het gezelschap beperkt tot maximum 4 personen of één gezin per tafel. 
  • In het openbaar en in publiek toegankelijke inrichtingen is het gebruik door meerdere personen van eenzelfde blik, glas, fles,... voor voeding en drank verboden, net als het gebruiken van eenzelfde stuk rookwaar (sigaret, e-sigaret,....) door meerdere personen. Het gebruik van de waterpijp is volledig verboden in het openbaar en in publiek toegankelijke inrichtingen.
  • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik tussen 22.00 uur en 06.00 uur is verboden
 • Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten tenzij voor uitvaartceremonies.

 • Voor sport, fitness, jeugdwerking gelden volgende regels:
  • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, uitgezonderd in zwembaden.
    
  1. Voor sporten in georganiseerd verband geldt:
   • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
    • De groepen zijn beperkt tot maximum 50 personen
    • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
    • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
    • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten is sterk aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten als de sporthal voldoende en regelmatig wordt geventileerd.
   • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:

    • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij bijvan sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand… 

    • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan

    • Indoor sporten is enkel toegestaan voor één groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²

    • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

   • Voor volwassenen is sporten enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:
    • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
    • Enkel contactloos sporten is toegestaan
    • Indoor sporten is enkel toegestaan voor één groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²
      
  2. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
   • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
   • Enkel contactloos sporten is toegestaan
   • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten enkel toegestaan voor één groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m²
     
  3. Voor sporten in fitnesscentra:
   • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 dit betekent dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie afficheert m.b.t. 
    • de oppervlakte van de zaak 
    • het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol
   • De verantwoordelijke van het fitnesscentrum moet op elk moment kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.
   • Concreet betekent dit:

    • Indoor Fitness is toegestaan onder volgende, zeer strikt te interpreteren voorwaarden:

     • In de fitnessruimte mogen in het totaal telkens nooit meer dan 10 personen en een begeleider aanwezig zijn
     • Elke persoon moet op elk moment over minstens 10m² ruimte beschikken
     • De onderlinge afstand tussen de personen bedraagt minstens 2 meter
     • Behalve tijdens het trainen, dragen de aanwezigen een mondneusmasker
     • De binnenruimte wordt geventileerd tijdens het sporten
     • De toestellen worden gedesinfecteerd tussen het achtereenvolgend gebruik ervan
       
    • Outdoor fitness is toegestaan onder volgende, zeer strikt te interpreteren voorwaarden:
     • In de fitnessruimte buiten mogen in het totaal nooit meer dan 10 personen en een begeleider aanwezig zijn
     • De onderlinge afstand tussen de personen bedraagt minstens 2 meter
     • Behalve tijdens het trainen, dragen de aanwezigen een mondneusmasker
     • De toestellen worden gedesinfecteerd tussen het achtereenvolgend gebruik ervan

De naleving van deze regels zal zeer strikt zal worden gecontroleerd. Bij eerste overtreding ervan volgt een onmiddellijke sluiting voor een periode van 14 dagen. 

 • Telewerk is verplicht behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is. 

 • Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar, is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte, en op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

  Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondneusmasker een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting niet tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.

  Als het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

 • Op het openbaar vervoer dragen reizigers vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker, net als op het perron en station. 
   
 • Wie geen mondmasker draagt, riskeert een boete van 250 euro. Wie niet akkoord gaat met de zogenoemde minnelijke schikking van 250 euro of nog eens betrapt wordt, kan tot 4.000 euro boete krijgen en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Handelaren of uitbaters die zelf geen mondmasker dragen, kunnen een boete van 750 euro krijgen.
   
 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel: 
  • Was vaak uw handen 
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Geef geen handen, kussen of knuffels
  • Heb zo weinig mogelijk contact met anderen. Blijf zeker thuis als u ziek bent (en bel in dat geval een dokter)
 • Algemeen dient iedereen een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter - de zogenaamde social distance - te bewaren ten opzichte van elkaar. De uitzondering hierop vormen het eigen huishouden en kinderen jonger dan 12 jaar onderling
 • Contact. Elk huishouden mag bovendien maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen.
  Wanneer je buitenshuis bijeenkomt met mensen die niet tot uw strikte gezinsverband behoren dan kan dit met maximaal 10 personen, jezelf meegerekend. Hierbij wordt steeds de social distance gerespecteerd.

Er komt een uitgebreide registratieplicht voor volgende activiteiten

 • De contactgegevens van 1 bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen :

- de wellnesscentra
- de gemeenschappelijke sportlessen
- de zwembaden
- de casino's en de speelautomatenhallen

 • De gegevens bedoeld in de eerste paragraaf moeten worden bewaard gedurende 4 weken teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. 
 • Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.
 • Ze moeten worden vernietigd na deze periode en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

 

INFORMATIE VOOR SPECIFIEKE SECTOREN 

Het coronavirus is nog steeds aanwezig in onze maatschappij. We moeten er samen voor zorgen dat de heropstart van verschillende sectoren in alle veiligheid gebeurt. Per sector worden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen:  https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

 • De haven van Antwerpen blijft permanent operationeel. Een overzicht van alle adviezen en maatregelen voor de havengemeenschap vindt u hier.
   
 • Professionele kunstenaars en ondernemers uit de kunst- en cultuursector vinden hier meer informatie over de situatie in Antwerpen.
 • Alle voedingswinkels mogen open blijven volgens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels blijven open tot maximaal 22 uur. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² toegelaten. Winkelen doet u best alleen of samen met minderjarige of hulpbehoevende. Klanten mogen maximum 30 minuten in de zaak aanwezig zijn, behalve op afspraak. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur ’s nachts. Een overzicht van de richtlijnen voor zaakvoerders en klanten vindt u in dit artikel. 

 • Take-away tankstations en frituren mogen geen alcohol  voor meeneem-gebruik verkopen van 22 uur tot 6 uur.

 • Winkelcentra kunnen enkel klanten ontvangen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

  - 1 klant per 10 m² wordt toegelaten gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk;

  - Het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgang;

  - Het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties. 

 • Voor markten gelden deze richtlijnen.

 • Kermissen zijn niet open, vanaf 29 juli zeker tot en met 26 augustus.    

 • De koopjesperiode werd dit jaar opgeschoven naar 1 augustus  en kan plaatsvinden. 

 • Openbaar domein: ondernemingen organiseren geen verkoopacties op de openbare weg, en plaatsen er geen uitstallingen, vlaggen of andere objecten.

 • In dierenparken verloopt de verkoop van tickets online of via telefoon om de toegang te beperken. Er is ook een circulatieplan. Draag verplicht een mondmasker. 

 • Evenementen. Opgelet! In Antwerpen gelden momenteel strengere regels rond evenementen. Bekijk steeds de meest recente info rond evenementen in Antwerpen op deze infopagina.

 • Alle cafés, restaurants, bars en logiesvormen (hotels, B&B’s, campings, vakantiewoningen...) zijn opnieuw open. Er zijn strikte voorwaarden waaraan horeca-ondernemers zich moeten houden. We bieden u handige affiches aan en vatten de belangrijkste richtlijnen samen. 

 

1. Cafés, bar, restaurants:

 • Horecaondernemers registreren verplicht de contactgegevens van al hun klanten. Naam en voornaam, adres, mail of gsm nummer, tafelnummer en plaats, uur van aankomst en vertrek.  De ondernemer houdt deze gegevens vier weken bij. De gegevens mogen alleen bewaard blijven in kader van coronamaatregelen en niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Inspiratie vindt u hier. 
 • In Antwerpen is hoog risicovol consumptiegedrag verboden: deel niets wat in aanraking komt met je mond. In het openbaar en in publiek toegankelijke inrichtingen is het gebruik door meerdere personen van eenzelfde blik, glas, fles,... voor voeding en drank verboden, net als het gebruiken van eenzelfde stuk rookwaar (sigaret, e-sigaret,....) door meerdere personen. Het gebruik van de waterpijp is volledig verboden in het openbaar en in publiek toegankelijke inrichtingen.
 • Maximum 4 personen of 1 gezin per tafel.
 • Mondmasker is verplicht behalve tijdens het consumeren

Meer info leest u op de website over heropstart horeca. Alle door de overheid verplichte richtlijnen verwerkte de Federale Overheidsdienst Economie in deze gids voor de heropstart van de horeca. 

 

 2. Logies (hotels, B&B’s, campings, vakantiewoningen...)

 

Begrafenissen: mogen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 100 personen met respect voor de sociale afstand per gebouw.

Georganiseerde jeugd- en vakantiekampen kunnen doorgaan met maximaal 50 personen onder begeleiding. Ook speelstraten zijn toegelaten. Voor de georganiseerde jeugdactiviteiten geldt het sectorprotocol.

VRAGEN VAN ONDERNEMERS

2. De stad Antwerpen garandeert dienstverlening, ook voor ondernemers

De stad Antwerpen garandeert enkel de essentiële dienstverlening aan de loketten (inclusief sociale centra). 

Maak voor het aanvragen van uw attesten en documenten zo veel mogelijk gebruik van het e-loket. Aan de loketten zelf kan u enkel nog op afspraak terecht voor de meest dringende zaken. U kunt hier niet meer terecht zonder afspraak. Stel dus maximaal uw loketbezoek uit. Meer informatie over de stadsloketten vindt u hier

Denkt u toch een dringende vraag te hebben? Stel dan uw vraag via info@antwerpen.be.

BEDRIJVENLOKET

Voor al uw vragen rond ondernemen neemt u telefonisch contact op met het Bedrijvenloket op het nummer 03 338 66 88 of via bedrijvenloket@antwerpen.be.

Op 2 juni starten we ons fysiek taxi-loket weer op, maar enkel voor de aflevering van bestuurderspassen. Alle andere producten blijven dus digitaal afgeleverd en de loketten blijven gesloten. U kan ook geen afspraak meer maken.

Hebt u een digitale sleutel nodig om u te identificeren? Mail dan naar digitalesleutel@antwerpen.be met een kopie van uw eID/eVK in bijlage.

LOKET VOOR OMGEVINGSVERGUNNINGEN

MOMENTEEL GEEN STARTERSGESPREKKEN

Voor ondernemers die willen starten met een zaak, worden er momenteel geen startersgesprekken ingepland. Hebt u toch concrete vragen bij het opstarten van een zaak? Dan neemt u het best contact op met het Bedrijvenloket op 03 338 66 88 of bedrijvenloket@antwerpen.be.

MOMENTEEL GEEN GESPREKKEN VOOR STUDENT-ONDERNEMERS VAN TAKEOFFANTWERP

Bij de starterscoach van de stad Antwerpen kunnen student-ondernemers enkel via mail terecht voor alle vragen over studeren en ondernemen op: startersbegeleiding@antwerpen.be.

WERFSIGNALISATIE

Door de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er geen telefoon permanentie meer voor de aanvraag van werfsignalisatie. Mail uw vragen naar: werfsignalisatie_midden@antwerpen.be of werfsignalisatie_zuid@antwerpen.be of werfsignalisatie_noord@antwerpen.be. Indien nodig neemt de dienst zelf telefonisch contact op.

ANDERE VRAGEN?

 • Hebt u andere vragen voor de stad Antwerpen? Een overzicht van de meest gestelde vragen over de aangepaste stedelijke dienstverlening voor bewoners en bezoekers . 
 • Het contactcenter van stad Antwerpen is telefonisch bereikbaar op 03 22 11 333, elke werkdag van 9 tot 17 uur.

3. Controle door politiediensten 

Als we de verspreiding van het coronavirus willen tegengaan, wordt de inzet en burgerzin van iedereen gevraagd. Iedereen heeft in deze bijzondere moeilijke tijden verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen door het contact zo minimaal mogelijk te houden, verkleint de kans op besmetting. De voorzorgsmaatregelen goed opvolgen, is dus een must.

De lokale politie zal in de eerste plaats toezicht houden en bemiddelen. Pas na herhaaldelijke tussenkomsten in handelszaken die zich niet houden aan de opgelegde voorschriften, zal de politie maatregelen nemen. Voorlopig is dat nog niet aan de orde geweest. Afhankelijk van eventuele bijsturingen kan de politie strenger optreden. Maar wie zich hardnekkig niet aan de voorschriften houdt, zal een boete krijgen
De boete voor een overtreding van de coronamaatregelen bedraagt 250 euro en wordt onmiddellijk geïnd.

4. Steunmaatregelen voor ondernemers

STEDELIJKE STEUNMAATREGELEN

De maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook grote gevolgen voor de Antwerpse economie. Daarom kiest het stadsbestuur ervoor om zelfstandigen, ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Deze maatregelen moeten ondernemers helpen om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. Tegelijk geeft het stadsbestuur de aanzet voor een doorstart van Antwerpen als ondernemende stad eens de noodsituatie achter de rug is.

Een overzicht van alle steunmaatregelen van de stad Antwerpen vindt u hier.

ANDERE MAATREGELEN

Ook de federale en de Vlaamse regering nemen extra maatregelen om bedrijven te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. Hier een overzicht van deze federale en Vlaamse maatregelen en van specifieke steunmaatregelen per sector.

Deel deze pagina: