CovidCare@Home volgt patiënten van ZNA en GZA thuis nauwgezet op

CovidCare@Home - Byteflies

In de strijd tegen Covid-19 lanceerde stad Antwerpen een oproep naar bedrijven (*) om slimme oplossingen tot producten uit te werken. Byteflies, een Antwerpse scale-up, diende CovidCare@Home in, een monitoringsysteem waarmee Covid-19 patiënten via medisch toezicht op afstand opgevolgd worden. Byteflies kreeg financiële ondersteuning van de stad om deze technologie gratis aan te bieden aan zoveel mogelijk Antwerpse ziekenhuizen.

CovidCare@Home = medisch toezicht op afstand

Byteflies ontwikkelde een CovidCare@Home kit waarmee een Covid-19 patiënt thuis de ademhaling, temperatuur, zuurstofsaturatie en hartslag kan meten; 4 parameters die nauwgezet worden opgevolgd om na te gaan hoe het herstel verloopt. De patiënt geeft de gemeten waardes met een persoonlijke code in het monitoringsysteem in. Het verplegend personeel en de huisdokter krijgen toegang tot deze gegevens en kunnen de patiënt thuis opvolgen en - indien nodig - de patiënt naar het ziekenhuis oproepen of terugroepen.

Druk op ziekenhuizen verminderen

Met dit medisch toezicht op afstand kunnen genezen patiënten het ziekenhuis verlaten en wordt er plaats gemaakt voor patiënten die urgent in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Maar ook een risicopatiënt kan met CovidCare@Home eerst thuis opgevolgd worden. Wanneer de parameters van die patiënt verslechteren, wordt er snel ingegrepen en leidt dit tot een ziekenhuisopname.

De opvolging thuis zorgt ervoor dat patiënten niet langer dan nodig worden opgenomen in het ziekenhuis, wat de druk op het verplegend personeel in crisistijd vermindert.

Gemoedsrust van de patiënt verhogen

CovidCare@Home zorgt ook voor de gemoedsrust van de patiënt. Te horen krijgen dat hij Covid-19 heeft, brengt flink wat stress met zich mee. Het feit dat zijn toestand thuis nauwgezet verder wordt opgevolgd via objectieve metingen, geeft de patiënt de nodige steun en zekerheid.

Het succes van CovidCare@Home

Met de steun van stad Antwerpen, startte Byteflies een samenwerking op met 4 Antwerpse ziekenhuizen: campus Sint-Augustinus, campus Stuivenberg, campus AZ Monica Deurne en bij UZAntwerpen werd de technologie geïntegreerd in het eigen monitoringsysteem; het Telecovid platform. In de nabije toekomst wordt de telemonitoring verder uitgebreid naar extra campussen.

Op lange termijn zullen deze Antwerpse ziekenhuizen ook patiënten in andere ziektedomeinen kunnen monitoren met de Byteflies technologie, vermits de geleverde CovidCare@Home kits eigendom blijven van het ziekenhuis.

Verdere ontwikkeling door samenwerking met ziekenhuizen

Byteflies werkt voor dit project samen met 27 ziekenhuizen in Vlaanderen. Vanuit deze samenwerking is de CovidCare@Home technologie geëvolueerd en verder geüpgraded. De voorbije maanden werden niet minder dan 30 nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd, zoals meldingen naar de patiënt bij slechte metingen of visualisatie van hartslag- en ademhaling-data, maar ook het huisdokter dashboard, waarmee participerende ziekenhuizen de huisdokter van de patiënt kunnen betrekken bij de opvolging op afstand.

Meer weten? Contacteer Byteflies, ook wanneer je als ziekenhuis wil aansluiten op CovidCare@Home.

 

Voor deze oproep (*) maakte stad Antwerpen een totaalbudget van 1 miljoen euro vrij uit het stedelijk compensatiefonds voor de coronacrisis, om bedrijven bij te staan.

 

Deel deze pagina: