Cradle to Cradle is economisch winstgevend

Duurzaamheid is een kost. Dat is de traditionele manier van denken. Op het door C2C BIZZ in Antwerpen georganiseerde congres ‘Circular economy: from how to (k)now!’ bleek het tegendeel. C2C Bizz is een Europees Interreg-project van elf partners uit 6 landen, waaronder het innovatief bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, met als doel Cradle to Cradle (C2C) op bedrijventerreinen toe te passen. Het project heeft 15 tools en instrumenten ontwikkeld die helpen bij het toepassen van C2C. Op het congres waren meer dan dertig sprekers aanwezig en ruim 160 bezoekers uit verschillende landen.

Een van de basisprincipes van C2C is dat afval niet bestaat. Afval is voedsel. Het integreren van dit principe in de bedrijfswereld zorgt ervoor dat de circulaire economie zijn ingang vindt in de businessmodellen van tal van ondernemingen.

Winst op alle vlakken

Het Nederlandse W-Solve toonde dat operationele leasing van kantoormateriaal economisch beter is dan een klassieke aankoop. Kopen leidt bovendien ook tot producten die aan het einde van de cyclus afval worden, leasing zorgt voor een recyclage. De gemeente Venlo bewees op de conferentie dat het verstandiger was de traditionele renovatie van het stadhuis te vervangen door een investering in een Cradle to Cradle gebouw. Kosten werden omgekeerd in winsten: minder energieverbruik, minder onderhoudskosten, minder absenteïsme vanwege een gezonder gebouw.
 
Umicore vertelde hoe het zijn business model (raffineren van ertsen) heeft veranderd in een nieuw circulair model (recycleren van edele materialen). De fabriek in Hoboken recycleert 17 metalen die cruciaal zijn in vele sectoren. Metalen zijn ook oneindig te recycleren. Die ommezwaai leidde er in 2013 toe dat Umicore werd uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijf ter wereld.

Positieve impact

De keynote spreker op het congres was Michael Braungart, medestichter van C2C. Hij beklemtoonde de positieve impact van C2C en vroeg een nieuwe manier om te kijken naar economische investeringen. Voor Braungart gaat het vooral om ‘goed te doen in plaats van minder slecht’. De negatieve voetafdruk die we vandaag kennen, moet een positieve worden. In die denkwijze is groeien geen probleem. Integendeel. Upcycling is een mooi voorbeeld: met gerecycleerde materialen nieuwe producten maken, die na recyclage opnieuw tot nieuwe producten leiden, enzovoort.

#C2CBIZZ, een overzicht:

 

Deel deze pagina: