Data en slimme technologie helpt handelaars om winkelen en verkopen futureproof te maken.

Voor handelaars - die het grootste deel van hun omzet vaak halen uit de verkoop in hun winkel - vormt de coronacrisis een hele uitdaging. Digitalisering en het slim gebruik van data kunnen hierbij helpen. De stad Antwerpen zet mee haar schouders onder twee innovatieve projecten met Europese en Vlaamse steun om het gebruik van nieuwe technologieën zowel op straat als in de winkels te testen, en het gebruik ervan bij de handelaars aan te moedigen. Tezelfdertijd wil de stad met deze projecten haar eigen dienstverlening voor ondernemers, bewoners en bezoekers verbeteren.
 

‘Smart Retail Area'

Met het project ‘Smart Retail Area' wil de stad Antwerpen in samenwerking met Thomas More Hogeschool zowel het concurrentievermogen van handelaars en winkelgebieden versterken als de stedelijke dienstverlening verbeteren. De partners in het project willen dit realiseren door slimme technologieën in te zetten en het gebruik ervan bij de handelaars te promoten. Dit kunnen zowel slimme technologieën zijn die op straat als in de winkels zelf (instore) worden gebruikt. 

Digitale informatieschermen en virtuele pashokjes

Op de ‘Via Sinjoor’ - die loopt van het Operaplein over de Meir tot aan de Groenplaats, en ook de kern van het winkelhart van de stad vormt - zullen verschillende slimme toepassingen zoals digitale informatieschermen op het openbaar domein worden getest. Tijdens de coronacrisis bleek hoe cruciaal het is om juiste informatie aan shoppers en handelaars te geven. Door als stad, samen met de handelaars, volop in te zetten op het gebruik van smart toepassingen, verbetert stad Antwerpen ook haar dienstverlening. Bovendien versterkt het ook de positie van Antwerpen als innovatieve winkelstad. 

Voor het testen van de instore toepassingen wordt het projectgebied verder over de binnenstad uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan pashokjes met ‘augmented reality’ die helpen bij het kiezen en passen van kledij, of sensoren die onder meer in kaart brengen welke route shoppers in een winkel volgen.

Slimmer en gerichter ondernemen op basis van data-analyse

Samen met andere centrumsteden wil Antwerpen handelaars ook helpen om op basis van data zoals passantentellingen en bezoekersprofielen slimmer en gerichter te ondernemen. Het project ‘Datagestuurde winkelgebieden’ moet een systeem opleveren dat privacyproof en betrouwbare retaildata voor handelaars oplevert, en dat bovendien gegevens kan uitwisselen met eigen systemen van handelaars. Zo kan bijvoorbeeld een handelaar of een winkelketen op basis van cijfermateriaal makkelijker beslissen of en waar precies in de stad die zich wil vestigen. 

Lokale economie op slimme manier versterken

‘Smart Retail Area’ en ‘Datagestuurde winkelgebieden’ lopen twee jaar (tot en met eind 2022) en zijn twee van de acht Vlaamse projecten die recent van start gingen om de lokale economie op een slimme manier te versterken. Alle projecten krijgen steun van de Europese Unie (‘Smart City’-programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse overheid. Het project ‘Datagestuurde winkelgebieden’ geniet ook steun van de provincie Antwerpen. 

Meer informatie

Detailhandel.horeca@antwerpen.be

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: