De coronapremie: maak u nu klaar voor online aanvraag

copyright Mike Van Cleven

Hebt u uw zaak verplicht moeten sluiten of hebt u 60% omzetverlies geleden? Dan hebt u recht op de Vlaamse corona-premies. Voor u die aanvraag doet, kijkt u best na of u administratief in orde bent.

Corona steunmaatregelen door de Vlaamse overheid

1. Corona-hinderpremie bij verplichte sluiting

Lees op de site van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) meer over: 

 1. de corona hinderpremie 
  De premie bedraagt € 4.000. Als een onderneming vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Die bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.
   
 2. welke ondernemingen komen in aanmerking voor de corona hinderpremie?
  U  kan enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van uw fysieke locatie.
   
 3. hoe vraagt u de corona hinderpremie aan?

U kan een hinderpremie uitsluitend en alleen aanvragen via deze aanvraagpagina van de Vlaamse overheid

De uiterste indieningsdatum van de aanvraag is 3 juni 2020. Meer info leest u hier.

2. Corona-compensatiepremie bij omzetverlies van 60%

1. corona-compensatiepremie

U bent niet verplicht te sluiten, maar uw omzet is met 60% gedaald. Dan hebt u recht op de Vlaamse compensatiepremie. De premie bedraagt € 3.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.500, afhankelijk van het tewerkstellingsregime van de loondienst en de hoogte van het beroepsinkomen, ook indien de zelfstandige in bijberoep verplicht werd om de deuren te sluiten. 

2. welke ondernemingen komen in aanmerking voor de corona-hinder premie?

In tegenstelling tot de hinderpremie, komen voor de compensatiepremie enkel ondernemingen met bepaalde hoofdactiviteiten in aanmerking.

3. hoe vraagt u de corona-hinder premie aan?

U kan een compensatiepremie uitsluitend aanvragen via deze aanvraagpagina van de Vlaamse overheid.  U kan uw aanvraag indienen tot en met 30 juni 2020.

Een correcte NACEBEL code is cruciaal om van de uitbetaling van de compensatiepremie te genieten. Meer info leest u hier.

Een goede voorbereiding is essentieel: zorg dat u administratief in orde bent

Voor u uw aanvraag start, kijkt u best na of uw administratie in orde is. Er zijn verplichte vormvereisten waaraan elke onderneming of zelfstandige moet voldoen. Het is in uw belang om die nu al in orde te hebben, het bespaart u heel wat kopzorgen.

1.     Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
-        Actief in de Kruispuntbank Ondernemingen.
-        Juiste nummer en gegevens in KBO.
-        Verplicht correct(e) vestigingsnummer(s) (enkel bepaalde vzw’s zijn hiervan uitgesloten).
-        Correcte Nacebelcodes.

2.    Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen?
KBO aanpassingen en aanvragen vestigingsnummer en –gegevens:
-      via my Enterprise
-      via ondernemersloket

3.    Wat zijn mijn voordelen om dit te corrigeren?
-        Elke onderneming heeft sowieso deze administratieve verplichtingen. Verplicht!
-        Als de onderneming administratief in orde is, kan zij, als de situatie zich voordoet,  aanspraak maken op andere premies. Voorbeelden:

 • Vlaams niveau:
  - Hinder bij wegenwerken
  - Premie bij coronamaatregelen
 • Stad Antwerpen:
  - Renovatiepremie handelspanden
  - Starterscoaching
  - Ondersteuning met stadsmateriaal bij evenementen

Meer info over de aanvraag van de corona-hinderpremie

Deel deze pagina: