De Kringwinkel versterkt positionering van 'circuit' via innovatietraject

CIRCUIT | copyright Dries Luyten

Circuit verhuisde in juni van Plein Publiek naar het nieuwe gebouw in de Jef Cassiersstraat op Nieuw Zuid. 18 ondernemers zijn er inmiddels gevestigd, die circulaire en duurzame producten of diensten aanbieden. Circuit is een project van De Kringwinkel Antwerpen, gesteund door stad Antwerpen en Europa.

 

De Kringwinkel greep de verhuis naar een eigen gebouw aan om de positionering van circuit scherp te stellen en stapte in een innovatietraject van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. De Kringwinkel werd daarbij gecoacht door DIFT uit Antwerpen. Dit creatief bureau begeleidde hen naar een heldere branding voor circuit. Een Unique Selling Proposition stond iets later op papier. Van daaruit voert circuit nu een duidelijke communicatie naar de verschillende doelgroepen.

 

Geïnspireerd door dit traject? Jij kan ook een innovatietraject opstarten met ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.

Circuit. Ondernemerscommunity die streeft naar duurzaamheid en circulariteit

Circuit is niet alleen een kringwinkel; er is o.a. ook een bloemenwinkel, koffiebar, natuurkapper, textiel- en naaiatelier, fiets- en electroatelier en een bakker gevestigd en waarschijnlijk binnenkort een verpakkingsvrije winkel. Een divers aanbod dat kadert in de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Louise Vrints, Marketing Directeur van De Kringwinkel: “Naast dit aanbod aan producten en diensten, organiseren we hier ook workshops. We schrijven met circuit een verhaal rond duurzaamheid.”

Circuit positioneren naar ondernemers en klanten

Louise: “We wilden het concept zowel B2B als B2C duidelijk en behapbaar omschrijven, wat niet makkelijk bleek. Wat we brachten in Plein Publiek was heel kleinschalig; we wilden ons in het nieuwe gebouw sterker positioneren. Ook de rol van De Kringwinkel in circuit kregen we niet duidelijk geformuleerd. En daar zochten we hulp voor. In het innovatietraject met DIFT werkten we stap voor stap aan een helder verhaal voor onze verschillende doelgroepen.”

Innovatietraject met DIFT

Louise: “Het traject verloopt in verschillende stappen. De eerste stap is teruggaan naar de kern van het project. Wat is onze “Why”? Wat willen we doen, waarom willen we het doen en hoe gaan we het doen? De antwoorden daarop hebben we in een waardencirkel gegoten. Vanuit die waarden zijn we telkens opnieuw de volgende oefening gestart.”

Doelgroepen analyseren in “persona”

Louise: “We hadden zelf al een aantal B2B en B2C “persona” uitgetekend.  Die hebben we samen met DIFT scherper gesteld, waardoor het nu sterk uitgewerkte karakters zijn geworden. Inmiddels kennen alle collega’s van circuit deze “persona” én hoe ze handelen of reageren.

Vandaaruit definieerden we ons verschillend aanbod (USP) naar al die “persona”. Daarmee communiceren wij nu naar elke doelgroep op een veel gerichtere manier. Dit zijn echt goeie handvaten.”

"Het team van circuit was bijzonder betrokken. Hun enthousiasme en bereidheid om telkens weer hun blik te verruimen, zorgde ervoor dat we snel én heel concreet konden schakelen." Bert Pieters, strategist bij DIFT

Merkervaring opbouwen via de juiste tone-of-voice

Louise: "DIFT heeft daarna de brand rationale uitgewerkt; de positionering van circuit werd in een tekst gegoten waarmee we naar buiten kunnen treden. De communicatielijnen naar alle doelgroepen werden concreet uitgezet. Naast het scherpzetten van een consistente merkstrategie, werden teksten geschreven met de juiste tone-of-voice voor circuit."

"Een project als circuit werkt met en voor heel diverse doelgroepen. In tegenstelling tot vaak is het hier net niet de bedoeling om keuzes te maken. Een eye-opener voor marketeers." Bert Pieters

De volgende stap: een actieplan

Louise: “We hebben echt wel veel gedaan tijdens dit traject. Tijdens een brainstorm werkten we ook een actieplan uit. We stelden ons de vraag welke workshops en activiteiten we zouden kunnen organiseren voor elke “persona”. En ook waarom die “persona” naar circuit zou komen. Daarna zochten we uit hoe we deze “persona” zouden aantrekken. We hebben ook een Miro board opgesteld, dat ik vaak als leidraad gebruik bij het uitwerken van communicatie voor circuit.”

"Tijdens een intensief traject met een betrokken team kan je veel realiseren. De verschillende iteraties waren telkens weer een stap vooruit." Bert Pieters

Meerwaarde van dit innovatietraject

Louise: “Wij zaten heel hard in het project en geloofden er ook heel sterk in. Maar we bleven in vakjargon praten en kregen het project ook niet echt afgelijnd. Dit traject heeft ons geholpen om het project vanop een afstand te bekijken en zo het concept helder te formuleren. Door onze betrokkenheid gingen we er immers vanuit dat iedereen snapte wat circuit was, maar dat is natuurlijk niet zo.

Nu hebben we een duidelijk kader waarin alle acties en communicatie correct kunnen afgestemd worden.”

 

Wil jij ook een innovatietraject opstarten?

Andere innovatietrajecten zoals het traject van Studio Dott. en MDMJ over vernieuwing van het beroep 'boekhouder' of het traject van Boma en Edmire over innovaties in de schoonmaakmiddelenmarkt zijn mooie voorbeelden.

Lees meer op de website van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. en schrijf je in

 

Ondernemers die interesse hebben in een plek bij circuit, kunnen zich aanmelden bij De Kringwinkel.

Thema's: 
Deel deze pagina: