Delegatie Skolkovo ontdekt de stad Antwerpen

Op maandag 9 juli bezocht een Russische delegatie van het onderzoekscentrum Skolkovo de stad Antwerpen. Dit bezoek is een vervolg op de succesvolle handelsmissie van de stad naar Moskou en Sint-Petersburg en is bedoeld om de samenwerkingsverbanden tussen Rusland en Antwerpen te bevorderen en om kennis uit te wisselen.

Het Skolkovo Innovation Center vormt het technologische hart van Rusland. Mikhail Baklanov, hoofdredacteur bij Skolkovo legt uit waarop het succes van het onderzoekscentrum is gestoeld: “Centraal staat de wisselwerking tussen start-ups die nieuwe technologieën ontwikkelen en de grote bedrijven die investeren in deze technologische innovatie. Bij de grote spelers horen zowel Russische bedrijven uit bijvoorbeeld de oliesector of de financiële wereld, als internationaal gerenommeerde ondernemingen uit het buitenland.” Zo hebben onder meer IBM en Boeing een onderzoekscentrum in Skolkovo.

Samenwerking tussen Rusland en Antwerpen

Het bezoek van Skolkovo past in de ambitie van de stad om Antwerpen op de kaart te zetten als een smart city. Zo maakte de Russische delegatie kennis met projecten zoals The Beacon, Supernova en de Smart Zone. Daarnaast bezocht de delegatie het Havenhuis en het Red Star Line Museum en maakte ze een wandeling langs The Beacon en het MAS. 

“Door technologische kennis te delen, ontstaan nieuwe innovaties, die business opportuniteiten kunnen creëren voor zowel Antwerpse als Russische bedrijven.”

Tijdens het bezoek werden mogelijke samenwerkingsverbanden tussen Antwerpen en Skolkovo onderzocht. “Door technologische kennis te delen, ontstaan nieuwe innovaties, die business opportuniteiten kunnen creëren voor zowel Antwerpse als Russische bedrijven,” legt Vera Bunina, verantwoordelijke voor internationale relaties bij Skolkovo, uit. “Bovendien heeft Antwerpen een centrale ligging in Europa, wat het interessant maakt om de stad vanuit zakelijk perspectief te verkennen,” vult Mikhail Baklanov aan.

Uitwisseling van kennis

Een concreet voorbeeld van de samenwerking tussen Rusland en Antwerpen is de komst van de Russische start-up CPS Lab naar Antwerpen. Een maand lang biedt de stad een gratis kantoorruimte en verblijfplaats aan, en brengt ze de start-up in contact met het bruisende Antwerpse ecosysteem en het uitgebreide netwerk van het Havenbedrijf Antwerpen.

Onderwijs en in het bijzonder gespecialiseerde opleidingen zorgen voor een goede voedingsbodem voor digitale innovatie. Ook hier kijkt de Rusissche delegatie uit naar een mogelijke samenwerking met Antwerpen: “Studenten missen vaak nog praktische ervaring en kijken uit naar een gepaste stageplaats. Stage lopen bij een buitenlandse start-up is voor studenten dan ook een ideale manier om nieuwe vaardigheden te leren. Bovendien komen start-ups vaak handen tekort, en kijken studenten vaak met een frisse blik naar een probleem of een project,” licht Katleen De Naeyer, account internationaal ondernemen van de stad Antwerpen toe.

Meer weten over hoe stad Antwerpen inzet op digitale innovatie?

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: