Dienstenchequebedrijven werven 15 vluchtelingen aan

Deze zomer leidde het Antwerpse opleidingscentrum Atmetis bvba een groep anderstalige nieuwkomers die in de stad Antwerpen wonen, op tot huishoudhulp. Vandaag kregen 15 erkende vluchtelingen een certificaat overhandigd omdat ze het opleidingstraject tot huishoudhulp met vrucht hadden afgelegd. Binnenkort tekenen ze met een van de dienstenchequebedrijven een deeltijds contract voor onbepaalde duur. In een latere fase kan het aantal uur op individuele basis nog worden uitgebreid.

Ondertussen lanceerde het opleidingscentrum een oproep aan dienstenchequebedrijven om de geslaagde cursisten tewerk te stellen. 8 bedrijven besloten op dit aanbod in te gaan: Agilitas, Dienstenthuis Antwerpen, Domestic Services, Easy Life, Het Poetsbureau, Plus Home Services, Primahome en Start People Services. De bedrijven nodigden de door VDAB en Atmetis toegeleide en gescreende kandidaten uit voor een  gesprek en maakten tijdens een lunch in het opleidingscentrum verder kennis met hun toekomstige werknemers. 

Geïntegreerd opleidingstraject

De cursisten volgden gedurende 6 weken een voltijds opleidingsprogramma, dat uiteenviel in een halftijdse taal- en een halftijdse beroepsopleiding. Tijdens een intensief taalbad volgden de cursisten Nederlandse lessen, waarbij het zwaartepunt lag op vaktechnisch Nederlands specifiek voor de schoonmaaksector. Ze leerden er voldoende Nederlands om gesprekken te kunnen voeren met hun particuliere klanten en met de medewerkers van hun toekomstige werkgever. Tezelfdertijd kregen de nieuwkomers een halftijdse beroepsopleiding schoonmaak, met de nodige aandacht voor communicatie, veiligheid, mobiliteit en werkattitude. De intensieve training met veel oefenmomenten en extra aandacht voor taal stoomde de cursisten klaar om hun latere job op een efficiënte en professionele manier uit te voeren. 

Ondersteuning, coaching en opvolging door Atmetis en de dienstenchequebedrijven

Ook tijdens de tewerkstelling zorgen Atmetis en de bedrijven voor verdere ondersteuning en coaching van hun nieuwe werknemers. De 8 dienstenchequebedrijven vonden deze samenwerking een uitstekende opportuniteit om nieuwe gemotiveerde werknemers aan te werven. Sinds huishoudhulp via dienstencheques wordt aangeboden (vanaf 2004), is de markt namelijk voortdurend op zoek naar gemotiveerd en opgeleid personeel. Met dit engagement versterken de bedrijven bovendien hun beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen en bieden ze kansen aan erkende vluchtelingen.

Het belang van het activeringsproject

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: “Werk hebben is een grote stimulans voor integratie. Ons actieplan ‘integratie door werk’ richt zich dan ook prioritair op een snelle activering. Nieuwkomers waarvan wordt ingeschat dat ze snel kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, hoeven niet te wachten op andere integratie-initiatieven. Uiteraard blijft het de bedoeling om Nederlands te leren als omgangstaal, maar voor deze groep kan dit tijdens het werk of tijdens de opleiding.”

Nancy van Gestel, particuliere klant bij een van de dienstenchequebedrijven: "Ik ben heel tevreden over mijn poetshulp Rosie, die deze opleiding vorig jaar heeft gevolgd. Ik ben dankbaar dat ze mij komt helpen, en zij is dankbaar voor de kansen die zij krijgt. Ze levert uitstekend werk, is vriendelijk en straalt vrolijkheid uit: wat wil een mens nog meer!”

Anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt

De stad Antwerpen, VDAB en Atlas (Inburgering en Integratie VZW) werken samen om vluchtelingen met een professioneel perspectief, versneld op de arbeidsmarkt te krijgen. De stad Antwerpen heeft in dit kader een budget voorzien om specifieke projecten met partners zoals werkgeversorganisaties en sectorfondsen, te ondersteunen.

Lees meer informatie en verhalen van andere ondernemers  

 

Atmetis werkte het opleidingstraject uit in samen-werking met VDAB, Vorm DC - Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques en de stedelijke fietsschool.

Deel deze pagina: