Digitale info voor werkgevers van artikel 60'ers

Website Ondernemen in Antwerpen

U bent een ondernemer die medewerkers inzet via OCMW Antwerpen met het systeem van sociale tewerkstelling artikel 60, § 7, of heeft interesse om dat te doen? Voortaan vindt u daar gemakkelijk en digitaal info over terug op de website van Ondernemen in Antwerpen. Alle relevante info staat op de website http://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60.

OCMW Antwerpen bundelde op deze website alle info die ondernemers nodig hebben bij het inzetten van die werkkrachten: het loon, de registratie van gepresteerde uren, ziekte en afwezigheden, verlof … En met nieuwsberichten houden we (potentiële) werkgevers op de hoogte over het werken met sociaal tewerkgestelden via artikel 60, § 7.

Op de website leest u:
• wat artikel 60, § 7 precies inhoudt
• welke voordelen het u biedt
• waarom het OCMW sterk inzet op die vorm van tewerkstelling
• hoe Atlas voor u een meerwaarde kan zijn
• welke opleidingen het OCMW aanbiedt
• en waarom andere werkgevers investeerden in artikel 60, § 7

Uw inbreng

Mist u iets op dat kanaal? Heeft u suggesties om het te verbeteren?
We horen het graag! Contacteer onze Werkgeverscel.

Deel deze pagina: