Doe mee aan de projectoproep van de Antwerpse ‘Marktplaats voor mobiliteit’

De ‘Marktplaats voor mobiliteit’ stimuleert het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de Antwerpse regio. Zo draagt de Marktplaats bij aan het vermijden van files tijdens de geplande infrastructuurwerken. Het gaat bij voorkeur om duurzame spitsmijdingen of om structurele en blijvende gedragsveranderingen. Op die manier wordt de bereikbaarheid in de regio Antwerpen versterkt voor bewoners, bezoekers en pendelaars.

Waaier aan voorstellen

Slim naar Antwerpen lanceerde reeds in september 2016 een eerste projectoproep. De waaier aan projectvoorstellen was enorm divers, gaande van binnenvaart tot vernieuwende softwareapplicaties, fietsdiensten, bundeling van goederenstromen en efficiëntieslag. Een onafhankelijk jury met externe experts toetste de ingediende projecten af aan het voorgestelde beoordelingskader. Na deze eerste projectoproep tien projecten geselecteerd voor verdere ondersteuning van Slim naar Antwerpen, waaronder vier logistieke projecten en zes gericht op personenmobiliteit.   

Nieuwe oproep

Door het succes van de eerste projectoproep en de groeiende vraag van geïnteresseerde mobiliteitsaanbieders, lanceert Slim naar Antwerpen een soortgelijke tweede projectoproep. Biedt uw organisatie een concreet antwoord op het huidige mobiliteitsvraagstuk?

Schrijf u in via SlimnaarAntwerpen

Deel deze pagina: