Doe mee: oproepen naar ondernemers

Foto: GettyImages

Zin om de handen uit de mouwen te steken? Als ondernemer zit u vast niet graag stil. Bekijk hier de verschillende oproepen, wie weet kan u wel essentiële hulp bieden. 

COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Op de website van de Vlaamse overheid, departement Economie, Wetenschap en Innovatie kan je een overzicht vinden van de verschillende oproepen. 

Extra COOCK-oproep aan Vlaamse onderzoeksorganisaties om bedrijven uit de coronacrisis te helpen

VLAIO lanceert een extra COOCK-oproep van 2 miljoen euro om de coronacrisis te bestrijden. Het COOCK-programma slaat de brug tussen de kenniswereld en de bedrijfswereld. De oproep beoogt een versnelde kennis- en technologie-overdracht vanuit onze onderzoeksorganisaties naar ondernemingen en organisaties die lijden onder de coronacrisis. Zo kan nieuwe kennis op korte termijn vertaald worden naar praktische toepassingen. Meer info vindt u hier. 

Digicoaching via Agoria

Technologiefederatie Agoria geeft ondersteuning om uw bedrijf door een digitale transformatie te leiden. Maak gebruik van de Digiscan om te bepalen waar uw bedrijf staat op het vlak van digitalisatie. Na de scan ontvangt een rapport met advies op maat. Bekijk ook de studie onder 400 industriële kmo's over succesfactoren voor digitalisatie. Verder is er de gratis tool DigiSkills Passport.om medewerkers te sensibiliseren rond digitale vaardigheden. Maak kennis met het DigiCoach-programma op de Agoria website.

Enquête van UAntwerpen voor handelaars uit retail- en horecasector

De coronacrisis raakt de retail- en horecasector zeer hard. Hoe gaan de ondernemers met deze crisis om? En hoe ziet de toekomst er voor deze sectoren uit? Om dit te onderzoeken heeft de UAntwerpen een enquête ontwikkeld die zich richt tot de handelaars. Deze enquête meet het omzetverlies en de eventuele opening van nieuwe verkoopkanalen (e-commerce). Ze brengt ook de moeilijkheden die de ondernemer hierbij ondervindt in kaart. De enquête polst op het einde naar het belang van de fysieke winkel in de toekomst. Dit onderzoek houdt bij deze vragen ook specifiek rekening met de locatie van de zaak binnen de stad of gemeente.

Op deze infopagina vindt u contactgegevens voor verdere info, een enquête in pdf-versie en een voorbeeldmail voor handelaars. Dit is de link naar de bevraging. De UAntwerpen dankt alle ondernemers voor hun medewerking. 

New Work in The Beacon

Het kantoor van morgen moet weerbaar en veilig zijn. Daarvoor hebben we technologie nodig. The Beacon - Smart Hub stelt het nieuwe project 'New Work' voor. 2 maanden lang wordt hun gebouw aan de Sint-Pietersvliet in Antwerpen een proeftuin voor technologie die gezondheid, productiviteit en welzijn op de werkvloer bevordert. Een aspect is het proefdraaien van de technologie. Daarnaast gaan ze na wat de essentiële vereisten zijn op vlak van privacy, security en communicatie naar residenten en bezoekers. Wil u deelnemen aan dit project en aanspraak maken op de hoofdprijs van 15.000 euro? Of wil u als partner deelnemen aan het project? Surf naar de website.

‘Spread love not Corona’ app

 IntellectEU, een Antwerps strategisch softwareontwikkelingsbedrijf globaal actief in de (technologische) financiële wereld, neemt het initiatief om geld in te zamelen voor het COVID-19 solidariteitsfonds van de VN-Stichting voor de WHO. De applicatie bootst de verspreiding van het coronavirus op een digitale en positieve manier na. Ontdek de app.

Eurostars Life Sciences matchmaking 

Heeft u een bedrijf of bent u onderzoeker met een sterke focus op Health, Biotech, Medtech of Agrotech? Het Eurostars Life Sciences matchmaking event is beslist iets voor u. Eurostars financiert internationale innovatieve projecten waarbij kmo's aan het stuur zitten. Het is een ideale eerste stap in internationale samenwerking, waardoor kleine bedrijven hun expertise kunnen delen en profiteren van samenwerking buiten de nationale of regionale grenzen. Om onze bedrijven ondanks de huidige coronamaatregelen toch de kans te bieden om potentiële internationale partners te vinden voor het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten wordt het Eurostars Life Sciences matchmaking event in 2 sessies georganiseerd op 27 mei en op 9 september. Deelname is gratis, maar vooraf registreren is noodzakelijk.

Data against corona

Data als bron van informatie om het coronavirus te bestrijden, dat is het idee achter de nieuwe taskforce ‘Data against corona’. De taskforce wil met behulp van telecom- en epidemiologische data informatie analyseren over de verspreiding van het virus. Kan de oplopende curve van besmettingen afgevlakt worden en kan de infectiecurve ingekort worden op basis van deze informatie? Organisaties die bereid zijn hiervoor anonieme data aan te leveren, kunnen dat laten weten via DataAgainstCorona@debacker.fed.be.

Taskforce ‘Vlaanderen Helemaal Digitaal’: helpt u mee?

Door de COVID-19-uitbraak wordt nu volop gezocht naar digitale oplossingen om de wereld verder te laten draaien. De Vlaamse overheid richtte in dit kader met de steun van onderzoeksinstelling imec en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid, de taskforce ’Vlaanderen Helemaal Digitaal‘ op. Biedt uw bedrijf een digitale dienst, expertise, product, … aan die/dat kan helpen? Meld u aan via deze pagina.

Deze taskforce zal alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter kunnen doen werken in kaart brengen, onderling afstemmen en promoten.

Voka & Health Community zoeken beschermingsmaterialen

Voka en Health Community zetten alles op alles om onmisbare beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Heeft uw bedrijf producten zoals brillen, ontsmettingsmiddelen, handschoenen, maskers, schorten etc in voorraad of kan u ze produceren? Laat het hen dan zeker weten.  

Europa zoekt bedrijven die persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB) en/of medische apparatuur produceren

De Europese commissie wil op korte termijn een overzicht krijgen van alle bedrijven die PBM en medische apparatuur produceren. Ook bedrijven die nog niet actief zijn in deze sector, maar op korte termijn een productielijn kunnen opstarten komen in aanmerking. Kan uw bedrijf hierbij helpen? Vul dan snel het formulier in.

UNIZO provincie Antwerpen richt meldpunt medisch materiaal op

Heeft uw bedrijf medisch materiaal op overschot? Dan kan u dat, al dan niet gratis, ter beschikking stellen van Unizo provincie Antwerpen. Op die manier komen de middelen terecht bij wie er op dat moment het meeste nood aan heeft. Als u wil meewerken, mail naar provincie.antwerpen@unizo.be.

essenscia verzamelt beschermingsmateriaal

Essencia, de sectorfederatie van de chemische industrie, heeft een oproep gelanceerd aan chemie- en farmabedrijven om beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen aan ziekenhuizen en artsen. Wil uw bedrijf ook mondmaskers of ander beschermingsmateriaal doneren? Neem contact op met essenscia.
Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “Er is veel goodwill in de sector om een antwoord te bieden op het dreigende tekort aan mondmaskers voor gezondheidswerkers. Met een gecoördineerde aanpak proberen we hier snel en efficiënt op in te spelen. Natuurlijk is dit geen systeemoplossing, maar alle beetjes helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden.”

Antwerpse creatives en designers zorgen voor beschermkledij

Door het tekort aan mondmaskers zijn verschillende instanties en particulieren zelf begonnen met het naaien van mondmaskers voor zorgverleners. Maar ook aan beschermkledij is er een grote nood. Daarom ontwikkelden Creatives tegen Corona – oftewel CtC – textielpatronen en prototypes voor beschermende isolatieschorten en coveralls. De creatives uit de Antwerpse mode & designwereld produceren nu ook beschermkledij.

Wie wil helpen, kan de patronen gratis downloaden via hun website of Wikifactory.  CtC wil ook productie op grotere schaal opzetten. Kan uw bedrijf mee beschermkledij produceren tegen non-profit tarieven of donatie? Neem dan zeker contact op met hen via het e-mailadres creativestegencorona@gmail.com.

Help kwetsbare mensen: doneer laptops

Leerlingen zonder computer riskeren leerachterstand. Kwetsbare mensen kunnen vereenzamen. Daarom verdeelt de stad 1000 laptops en doet ook een oproep bij bedrijven. Doneer (gebruikte) laptops, tablets of centen, uw steun is erg welkom! 

Initiatieven voor en door ondernemers

Kan u zelf nog wat extra steun gebruiken? In deze uitzonderlijke tijden zien we veel solidariteit, ook bij ondernemers. We bundelden inspirerende ondernemersinitiatieven voor ondernemers, voor bewoners en voor de zorgsector.

Bekijk alle initiatieven op deze pagina

Deel deze pagina: