Drie consortia kandidaat om Blue Gate Antwerp te ontwikkelen

Blue Gate Antwerp onderhandelt met drie consortia om een publiek-private samenwerking (PPS) te sluiten voor de ontwikkeling van het eco-effectieve bedrijventerrein.

Drie consortia

Het eerste consortium is Blue Open met als hoofdcontractanten DEME Environmental Contractors (DEC), Bopro en Dredging International. DEC en Dredging International behoren tot de DEME-groep. Bopro is een bedrijf dat management en consultancy dienstverlening aanbiedt inzake vastgoed.

Het tweede consortium is M Kwadraat met Mourik en Mourik Groot Ammers als consortiumleiders. Beide zijn onder meer actief in milieukundige werken en projectontwikkeling.

En tenslotte is er Blauwe Plek met de aannemingsbedrijven Aertssen en Cordeel als hoofdcontractanten.

Alle drie consortia bestaan verder uit een reeks specialisten in onder meer slimme logistiek, parkmanagement, duurzame energie... De namen van deze specialisten worden niet bekendgemaakt.

Concurrentiedialoog

Blue Gate Antwerp voert momenteel gesprekken met de privésector om tot een publiek-private samenwerking te komen. Deze gesprekken lopen in de vorm van een concurrentiedialoog.

Blue Gate Antwerp is gestart met een oproep naar kandidaten om dit terrein te saneren, bouwrijp te maken en te ontwikkelen. Vijf kandidaten zijn de uitdaging aangegaan. Eén kandidaat woog te licht bij de aanvang, één kandidaat heeft zich tijdens de procedure teruggetrokken. Met de drie overblijvende kandidaten worden individuele gesprekken gevoerd waarin de visie van Blue Gate Antwerp wordt samengebracht met de visie van de kandidaten. Zo groeit het project.

Er zijn drie dialoogrondes voorzien. Eén ronde is afgerond, de tweede zal binnenkort van start gaan. Midden 2015 wordt deze concurrentiedialoog afgerond.

In afwachting daarvan bereidt Blue Gate Antwerp het project zo ver mogelijk voor. Zo werd recent het project MER (milieueffectrapport) goedgekeurd. Eerder werd al een erfgoedconvenant getekend en zijn er met OVAM afspraken gemaakt over de sanering.

Deel deze pagina: