Eén jaar Antwerpse winkelzondagen: een gesmaakt initiatief met groeimarge

Sinds september 2014 vindt in Antwerpen elke eerste zondag van de maand de winkelzondag plaats onder de noemer ‘Antwerpen is Open’. De winkelzondagen worden georganiseerd in nauw overleg en in samenwerking met de sector in de als toeristisch centrum erkende zone van de stad. Dit gebied strekt zich uit van de Bolivarplaats tot en met het Eilandje - begrensd door de Scheldekaaien en de Leien - aangevuld met de De Keyserlei en enkele zijstraten.

De stad Antwerpen liet verschillende onderzoeken uitvoeren om de organisatie van de winkelzondagen bijna één jaar na de start te kunnen evalueren. Zo vulden ruim 8000 mensen uit België en Zuid-Nederland online een enquête in en werden onlangs meer dan 650 shoppers op straat bevraagd. Daarnaast voerde de stad ook heel het jaar passantentellingen op verschillende plaatsen uit.
 
Shoppers geven aan gecharmeerd te zijn door het kwaliteitsvolle en uitgebreide aanbod op wandelafstand in Antwerpen. De shoppers op de winkelzondagen schuiven bovendien de gezelligheid en de sfeer van de Antwerpse winkelstraten naar voor. 74% van de ondervraagden geeft aan effectief aankopen te doen op een winkelzondag en besteedt daaraan gemiddeld 137 euro per dag. Het shoppen op een winkelzondag wordt meestal gecombineerd met een restaurant- en/of cafébezoek. Bijna alle ondervraagden gaven aan dit jaar nogmaals in Antwerpen te komen shoppen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat frequente shoppers vooral komen uit de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Zeeland en Vlaams-Brabant. Negen op tien ondervraagde inwoners van de stad Antwerpen en 27% van de andere ondervraagden kennen de winkelzondagen. De winkelzondagen zijn vooral bekend door mond-tot-mondreclame en door de stedelijke promotiecampagne ‘Antwerpen is Open’.
 
De passantentellingen tonen sinds september 2014 (22 774 passanten op het telpunt Meir) een stijgende lijn tot en met de piek van de wintersolden (71 031 passanten op hetzelfde telpunt). Met de zomersolden in juli was er dit jaar op dezelfde plaats een voorlopig hoogtepunt van 
56 241 passanten.
 
Lees meer over de Antwerpse winkelzondagen

Deel deze pagina: