Een hub voor Creatief Antwerpen

Antwerpen heeft een creatieve sector met meer dan 8000 bedrijven die zich over zowat de hele stad bevinden. Het hele grondgebied binnen de Singel kan als een creatieve hotspot beschouwd worden. Toch zien zowel creatieve ondernemers als projectontwikkelaars het potentieel van verdere clustering door de ontwikkeling van een Creatieve Hub, een gebouw waar verschillende creatieve bedrijven en disciplines samenkomen. 

Enquête

De voorbije weken bevroeg de stad Antwerpen via een online bevraging 121 creatieve en innovatieve ondernemingen over een creative hub om zo vraag en aanbod af te stemmen.
 
Uit de bevraging bleek dat driekwart van de respondenten kleine bedrijven met minder dan tien werknemers zijn. Ze zijn vooral actief in ICT, nieuwe media, communicatie en design. Iets minder dan de helft van die bedrijven is op korte of middellange termijn (binnen de drie jaar) op zoek naar een nieuwe locatie. Bij de grotere bedrijven heeft twee op drie verhuisplannen binnen dit en twee jaar.
 
Vier op tien van de bedrijven met verhuisplannen zoeken een ruimte kleiner dan 200 vierkante meter. Slechts één op tien zoekt meer dan 500 vierkante meter. Zowel kopen als huren zijn voor de meesten een optie. Bij huren genieten kortlopende, hernieuwbare contracten de voorkeur. 
 
Eén op drie bedrijven zoekt een ruimte die maximaal 70 euro per vierkante meter per jaar kost. Slechts één op vijf wil meer dan 100 euro per vierkante meter betalen. De halft van de bedrijven beschikt over een investeringsbudget van 200.000 euro of minder voor de aankoop van een ruimte.
 

Co-locatie

Een overgrote meerderheid van de bedrijven vindt co-locatie een prima idee. Grote voordelen zijn de creatieve sfeer, inspiratie en innovatie, de kans op nieuwe samenwerkingsverbanden en de lagere overheadkost. Ook gedeelde atelier- en vergaderruimtes, de herkenbaarheid en uitstraling van een gedeelde locatie, en ruimte voor uitbreiding worden als grote voordelen gezien.
 
Omgevingsfactoren die een doorslag kunnen geven zijn de aanwezigheid van andere creatieve en innovatieve ondernemers, horeca, publieke parkeergelegenheid, cultuur, sport en ontspanning, winkels en onderwijsinstellingen.
Mobiliteit en bereikbaarheid blijken een zeer belangrijke factor te zijn. Vier op de vijf bevraagden zoekt voldoende parkeergelegenheid voor de wagen. Twee op drie willen een locatie die makkelijk met de fiets en het openbaar vervoer te bereiken is.
 
In de creative hub zelf zien twee op de drie bevraagden heil in een eigen restaurant of café. Ook een aparte ruimte voor hospitality en de ontvangst van klanten is voor twee op de drie belangrijk. Verder staan ook stockage, administratieve en juridische dienstverlening, contacten met investeringskapitaal, startersbegeleiding en een hotel op het verlanglijstje van de creative ondernemers. 
 

Pitching Event

De resultaten van de enquête werden op woensdag 14 mei voorgesteld aan de sector tijdens een pitching event. Vier projectontwikkelaars kregen er ook de kans om hun plannen aan de creatieve ondernemers voor te stellen. De ontwikkelaars toonden plannen voor:

  • de Electrabel toren

  • de Slachthuissite

  • Hanger 26-27

  • voormalig postsorteercentrum AntwerpenX

De ondernemers waren vooral bezorgd om financiële obstakels, zoals de huurprijs. Toch volgde er een antwoord uit de sector zelf. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen freelancers en kleine bedrijven clusteren in aantrekkelijke vastgoedlocaties die voorheen onbereikbaar leken.

 

Meer info

Neem contact op met de stedelijke Investdesk

Thema's: 
Deel deze pagina: