Einde traject in zicht? Controleer zeker alle urentellers

Tijdens de laatste maand van het traject komt de einddatum in zicht. Voor de laatste werkdag moeten er een aantal dingen gebeuren om de einddatum juist te berekenen.

Dit doet het OCMW

Het OCMW berekent de voorlopige einddatum van het traject en mailt u die in de laatste maand van het traject. De definitieve einddatum krijgt u in de laatste week van het traject.

Dit doet u

Registreer alle aan- en afwezigheden meteen of zo snel mogelijk. In de laatste maand van het traject is dat extra belangrijk.

U controleert de volgende saldi:

  • uren vakantie
  • contracturen
  • overuren
  • vormingsuren
  • flexuren

U registreert de overblijvende uren in de juiste toepassing.

Alleen op die manier kunnen we een einddatum berekenen die niet meer verschuift.
Op de laatste werkdag mag de klant geen positieve of negatieve saldi meer hebben.

Werkt u met positieve tijdsregistratie?

Gebruik dan zeker de maandelijkse lijst met het saldo contracturen die u van onze Klantgerichte Administratie krijgt. (Werkervaringsplaatsen bij het Zorgbedrijf ontvangen geen lijst omdat zij de saldi in Penelope opvolgen.)

 

Lees meer over artikel 60

Deel deze pagina: