Everybody loves good content

Zoé De Veseleer en Sofie Sanders richtten dit jaar het bedrijf We Love Content op. Sofie is user experience designer met jaren ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van websites, Zoé is digital copywriter en content strateeg en coacht bedrijven daarin. Samen willen ze de bedrijfswereld van betere content voorzien, niet alleen voor de gevestigde waarden maar ook voor bedrijven die willen groeien. 

Laten we beginnen met het grotere plaatje. Monkeyshot, het moederbedrijf van We Love Content, doet volgens jullie website aan ’user experience design‘. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
 
Hilde Van Dyck (Monkeyshot): “Monkeyshot wil de brug vormen tussen het creatieve werk van een digital agency, die vaak heel sterk zijn in design en de meer analytische sterkte van een usability bedrijf. Zo willen we de schakel zijn tussen ‘the art’ en ‘science’ van usability.”
 
“Met andere woorden, we willen digitale ervaringen aangenamer maken door een goed ontwerp, dat tegelijkertijd onafhankelijk van technologie is, onderbouwd door ervaren medewerkers én gestoeld op de expertise van onze klanten en hun eindklanten."
 
"Monkeyshot werkt nauw samen met de business specialisten van de klant, maar op het gebied van strategie en content-expertise bleven we vaak op onze honger zitten. Vanuit die nood is We Love Content opgericht, ons dochterbedrijf dat zich volledig toelegt op content strategy.”
 
En hoe verhoudt content strategy zich tot user experience design en het genereren van content, zoals copywriting?
 
Sofie Sanders: “We Love Content wil zorgen voor een langetermijnrelatie tussen business en user. Dat doe je onder meer door content en gebruiker op mekaar af te stemmen, met de juiste context, planning en tone of voice."
 
"Neem bijvoorbeeld een invulformulier. Usability bepaalt welke knop waar staat en welke kleur die heeft, een content strateeg denkt na over welke tekst er in de call to action staat of in de bevestigingsmail na het invullen. LinkedIn is daar heel sterk in of MailChimp. Je voelt je als gebruiker direct en persoonlijk aangesproken bij elk contact met het platform.” 
 

Zoé De Veseleer: “Als content strategen willen we het DNA achterhalen van de bedrijven waarvoor we werken en dan samen met alle betrokkenen nadenken over hoe we dat gaan vertellen. Dat is eigenlijk iets dat je als copywriter ook doet. We gebruiken dezelfde technieken om goede verhalen te vertellen. Ik werk al enkele jaren als digital copywriter en heb de behoeften zien opschuiven."
 
"Tegenwoordig wordt ook voor social media of blogs beroep gedaan op copywriters, maar meestal is dat pas tijdens het productieproces, niet wanneer de grote lijnen worden uitgezet. Het is net essentieel om die content samen te houden en tegelijkertijd na te denken over wat je wil communiceren en hoe je dat wil doen.”

 
Content strategy is dus een krachtige tool voor zowat elk bedrijf. Toch zijn jullie een van de eersten die zich daarin specialiseren?
 
Sofie Sanders: “Er is een groot verschil tussen ‘content strategy’ en ‘content marketing’. Dat laatste gebeurt al heel vaak: de impact van content wordt gemeten en verfijnd. Dat soort werk gebeurt veel minder vanuit een strategisch verhaal dat door business en users gevoed wordt."
 
"Het is ook de vraag of bedrijven al klaar zijn voor ons. Wij willen in elk geval aangeven dat we de principes van content strategy in het achterhoofd houden, zelfs als we gevraagd worden voor projecten later in het proces. Ook dan proberen we niet alleen pleisters op de wonden te plakken, maar dieper door te dringen in het content-verhaal.”
 
Zoé De Veseleer: "We geloven in elk geval dat we op maat van elk budget wel iets kunnen betekenen voor een bedrijf, als strategen, als coaches of als copywriters. Een geslaagd traject rond content strategy is een investering op lange termijn." 
 
Is content strategy dan iets waar vooral starters in moeten investeren?
 
Hilde Van Dyck: “Starters worstelen er vaak mee hoe ze een goed idee als verhaal moeten brengen. Bij pure startups is het vaak als buitenstaander inderdaad niet eenvoudig te onderscheiden wat ze precies doen. Ze hebben vaak nog een simpele website - een veredeld visitekaartje - maar na twee, drie jaar komt er een punt waarop ze ofwel stoppen, of zich anders gaan organiseren. Tegen dan is hun rol vaak uitgepuurd en is de website niet meer adequaat. Het is in die fase, die van de eerste groeispurt, waar content strategy echt het verschil kan maken.”
 
Sofie Sanders: “Content strategy is een investering die ook groeiers het meest ten goede komt. Je bedrijf heeft dan een eigen verhaal, maar dat kan ook een eigen leven gaan leiden. Op dat moment moet je dat vastpakken en zelf regisseren. Jij en al je klanten moeten met dezelfde taal jouw verhaal spreken. Kanjers als Apple en Coca Cola zijn daar goede voorbeelden van.”
 
We Love Content werd opgericht in de schoot van Monkeyshot, wat dan weer een onderdeel is van de Cronos Groep. Waar ligt voor jullie de sterkte van deze  structuur?
 
Hilde Van Dyck: “De Cronos Groep bestaat uit een 250-tal klein tot middelgrote bedrijven die allemaal hun specialisatie hebben. Het is een ecosysteem dat creatief ondernemerschap stimuleert en ondersteunt, in zowel de technologische als kerncreatieve sectoren. Daarbinnen hebben wij alle voordelen van een klein bedrijf, maar genieten we mee van de troeven van een netwerk waar kennis en kosten gedeeld worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld heel snel beroep doen op specifieke technische knowhow wanneer die bij onszelf minder paraat is.”
 
“We zijn met zo veel kleine bedrijven dat we ze zijn gaan clusteren: niet alleen geografisch, maar ook inhoudelijk. Dat is de reden waarom We Love Content nog dicht bij Monkeyshot staat, terwijl het daarnaast voor het hele ecosysteem van belang kan zijn. Geografisch heb je nu clusters in Gent, Hasselt en Brussel, en wij verhuizen binnenkort van Kontich naar Antwerpen, de Damwijk."
 
"We vinden het erg belangrijk om in een creatieve ruimte en omgeving te zitten, dus Antwerpen was sowieso een evidente keuze. In onze nieuwe locatie is trouwens nog plaats voor enkele andere creatieve bedrijven, kandidaten mogen zich steeds melden.”
 
Zou het correct zijn om We Love Content een “bedrijfspsycholoog” te noemen ?
 
Hilde Van Dyck: ”In zekere zin wel, als je bedoelt dat het bedrijf in zijn geheel onder de loupe wordt genomen. Misschien is een regisseur nog een betere metafoor. Die vertrekt van een scenario en zorgt dat iedereen de juiste rol speelt.”
 
Sofie Sanders: “Het is niet de bedoeling dat we bedrijven helpen om eenmalig iets goeds te vertellen, maar hen vooral helpen om op termijn consistenter en effectiever te communiceren. Een beetje zoals een sportarts, die je via onderzoek en raadgevingen veel efficiënter doet trainen voor je marathons.”
 
Hilde Van Dyck: “Je ziet, we moeten ook ons verhaal constant verfijnen. Wat nog maar eens bewijst dat een bedrijf in volle groei wel aan content strategy moét doen… “
 
Lees het volledige magazine over Antwerpse creatieve ondernemers

Uw verhaal in het volgende magazine? Gaat uw Antwerps bedrijf binnenkort internationaal? Heeft u tips voor de startende creatieveling? Laat het ons weten op creative@stad.antwerpen.be.

Deel deze pagina: