Feestverlichting rond Pasen?

Sfeervolle kerstverlichting © Lysen bvba

Ook het plaatsen van straat- en eindejaarsversiering en feestverlichting doorheen het jaar - dus buiten de eindejaarsperiode – is makkelijker geworden. Bovendien krijgen handelaarsverenigingen een toelage van District Antwerpen voor feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode.

Het plaatsen van feestverlichting, straat- en eindejaarsversiering op het openbaar domein:

  • mag met uitzondering van de stad en de districten, enkel gebeuren door handelaarsverenigingen, en dit in de door de stad vastgelegde winkelstraten en horecakernen. Initiatieven van burgers of individuele handelaars zijn hier niet toegelaten.
  • moet uiterlijk twee maanden op voorhand aan de stad gemeld worden. Als uit de melding blijkt dat er bijkomende voorwaarden nodig zijn, is er ook een toelating van de burgemeester vereist.
  • kan niet in combinatie met wat voor reclame dan ook.
  • is enkel toegelaten in de eindejaarsperiode, tijdens de winter- en zomersoldenperiode en tijdens periodes voor bijzondere feestelijke aangelegenheden zoals Valentijnsdag en Pasen. Deze laatste periodes zijn per locatie beperkt tot maximaal 4 periodes van 3 weken. Specifiek voor de eindejaarsperiode kan de opbouw pas op 1 november van start gaan, mag de aangebrachte verlichting maar ingeschakeld in de periode van 20 november tot en met 15 januari, en moet de verwijdering van alle materiaal uiterlijk op 1 februari zijn afgerond.
  • is qua installatie onderworpen aan alle standaardvoorwaarden van de brandweer. Specifieke veiligheidsvoorwaarden zijn te vinden in de politiecodex.
  • dient op een voorgeschreven manier te gebeuren. Concreet gebeurt het ophangen tegen de gevel, dwars over de openbare weg van gevel tot gevel op reglementaire hoogte, en op het trottoir evenwijdig met de rijbaan bevestigd aan palen.
  • Dient te gebeuren conform de richtlijnen van het lichtplan van de stad Antwerpen. Flits- of knipperlichten, lichtkranten of laserverlichting zijn niet toegestaan.

Voor vragen kunt u terecht bij het evenemententeam, tel. 03 338 65 67, evenementen@antwerpen.be. In dit kader wel geen vragen om muziek te spelen, parkeerplaatsen te mogen innemen of beroep te doen op stedelijke diensten.

Meld hier uiterlijk twee maanden op voorhand aan de stad de plaatsing van feestverlichting, straat- of eindejaarsversiering op het openbaar domein

Sfeervolle kerstverlichting © Lysen bvba

Vraag een toelage aan voor uw feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode

Voor het plaatsen van feestverlichting op het openbaar domein kunnen handelaarsverenigingen in het district Antwerpen een toelage van het district krijgen. U krijgt tot 75% terugbetaald van de gemaakte kosten. Het toelagereglement vindt u hier. Het ingevulde aanvraagformulier dient u ten laatste op 30 november per mail of per post in te dienen bij het district. Voor vragen kunt u terecht bij het district Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen, tel. 03 338 34 11, district.antwerpen@antwerpen.be.

Deel deze pagina: