Gecontroleerde compliance biedt Antwerpen competitief voordeel

In de strijd tegen conflictdiamanten speelt ons land een vooraanstaande rol. België was betrokken bij de oprichting van het Kimberley Process, de internationale waakhond die conflictdiamanten uit de wereld wil bannen, en is met Antwerpen en Brussel de gastheer van de twee grote conferenties die het Kimberley Process dit jaar organiseert. Voor Antwerpen is het een mooie gelegenheid om het belang van strikte compliance voor de diamantsector te onderlijnen.

Compliance is bij uitstek ook een bekommernis voor het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de federatie van de Antwerpse diamantsector. Trissia Stavropoulos, Head of Compliance bij het AWDC: “De laatste jaren is compliance in de diamantindustrie een grote rol gaan spelen. Compliance is erg belangrijk als je in deze sector toegang wil tot elementaire diensten, zoals bankrekeningen, verzekeringen of financiering. Je moet als diamantair aantonen dat je compliance hoog in het vaandel draagt als je wil dat de bank je vertrouwt en je diensten verstrekt.”

Dat heeft alles te maken met het specifieke karakter van de sector. Trissia Stavropoulos: “De diamantindustrie is een high risk business omwille van het product. Diamanten hebben een hoge waarde, maar zijn klein in volume en makkelijk te vervoeren. Dat brengt inherente risico’s met zich mee. Compliance is heel belangrijk als tegengewicht, om het risico kleiner te maken. Diamantairs weten dat hun complianceniveau hoog moet zijn om bij een bank terecht te kunnen.”

Voorrang aan compliance

Het AWDC biedt de diamanthandelaars ondersteuning rond compliance. Trissia Stavropoulos: “We hebben een toegewijde helpdesk die permanent advies en ondersteuning rond compliance verstrekt. Zelf geef ik bijna wekelijks seminaries over de antiwitwaswetgeving en over algemenere topics. Diamantairs die zo’n seminarie volgen, krijgen een door de overheid gevalideerd certificaat dat hun deelname bevestigt.”

Een belangrijk aandachtspunt binnen de compliance die de sector nastreeft, is de antiwitwaswet. Trissia Stavropoulos: “Het gaat om Europese wetgeving die door de lidstaten moet worden toegepast. Er komt veel bij kijken om die wetgeving strikt na te leven, wat in de diamantsector niet zo eenvoudig is. Diamantairs zijn zakenmensen die focussen op het verhandelen van diamanten en weinig vertrouwd zijn met juridische aangelegenheden. Toch durf ik zeggen dat we veel vooruitgang hebben geboekt. Uit controles in de diamantwijk blijkt dat het complianceniveau en de kennis van de wetgeving bij de diamantairs sterk verbeterd zijn.”

Competitief voordeel

Vergeleken met andere diamantcentra scoort Antwerpen sterk als het om compliance gaat. Trissia Stavropoulos: “We schuiven compliance graag als extra troef voor Antwerpen naar voren. Europa loopt voorop met de antiwitwaswetgeving. In andere diamantcentra, zoals India, Israel en Dubai, werd een gelijkaardige wetgeving voor de sector pas recent ingevoerd. Omdat we de antiwitwaswetgeving al zo lang toepassen, heeft Antwerpen een hoog complianceniveau bereikt.”

Compliance speelt ook een belangrijke rol in de handel met de grote internationale juweliers. Trissia Stavropoulos: “Bedrijven als Tiffany’s en Cartier zijn in eigen land onderworpen aan strenge controles en eisen strikte compliance van hun leveranciers. Heel wat Antwerpse diamantairs leveren aan die grote juwelenmerken. Ze weten dat daar een einde aan komt als ze geen hoog complianceniveau bereiken.”

Diamond Office

In de inspanningen die Antwerpen levert voor maximale compliance, speelt Diamond Office een belangrijke rol. Trissia Stavropoulos: “Diamond Office is een uniek controleorgaan waarin de publieke en private sector samenwerken. Via Diamond Office controleert de FOD Economie alle in- en uitgaande zendingen van ruwe én geslepen diamanten. De diamantsector zorgt zelf voor de opleiding en bijscholing van de experten die bij Diamond Office de controles uitvoeren. Zo’n publiek-private samenwerking vind je nergens anders ter wereld. Daarnaast is er ook de FOD Financiën, die via de douaneautoriteiten nog een extra controle op diamantzendingen uitvoert aan de hand van steekproeven. Zo krijg je een dubbele controle.”

De zeventien experten van Diamond Office controleren de waarde van de goederen, vergelijken die met het verkoopbedrag op de factuur en gaan na of er een geldig Kimberley Process-certificaat bij de goederen zit. Dat certificaat garandeert dat het niet om conflictdiamanten gaat. Trissia Stavropoulos: “Andere landen die zijn aangesloten bij het Kimberley Process hebben ook wel douaneautoriteiten die de certificaten controleren. Maar die dubbele controle op ruwe én geslepen diamanten vind je alleen in Antwerpen.”

Kimberley Process

Mark Van Bockstael, Head of Business Intelligence bij het AWDC, was betrokken bij de opstartfase van het Kimberley Process. “De basis van het Kimberley Process werd in mei 2000 gelegd in het Zuid-Afrikaanse Kimberley. Het initiatief lag aanvankelijk bij de landen in zuidelijk Afrika: Zuid-Afrika, Namibië en Botswana. Dankzij bemiddeling van Buitenlandse Zaken is Antwerpen erin geslaagd vanaf het begin een belangrijke rol in het proces te spelen.”

Het Kimberley Process telt meer dan 80 deelnemende landen. Zij verbinden zich ertoe alleen diamanten te verhandelen met elkaar en zendingen zonder Kimberley Process-certificaat te verbieden. De certificaten worden gevalideerd door de overheid, hebben een uniek nummer en zijn beveiligd tegen vervalsing. Sinds de invoering van het Kimberley Process is het aandeel van conflictdiamanten in de wereldhandel in diamant fors gedaald, van zo’n 15% tot 0,2%.

Antwerpen als gaststad

Het Kimberley Process organiseert elk jaar twee internationale conferenties waarop de stand van zaken in de strijd tegen conflictdiamanten wordt besproken: de plenaire vergadering en de intersessional. Dit jaar is België het gastland voor beide meetings. De plenaire bijeenkomst vindt op 12 november plaats in Brussel. Op 18 juni verwelkomt Antwerpen de deelnemende landen voor de intersessional. Mark Van Bockstael: “De bijeenkomst in Antwerpen kan voor andere landen een mooie eyeopener zijn. We kunnen andere lidstaten op het terrein laten zien hoe grondig wij te werk gaan en aantonen dat onze aanpak werkt.”

 

Lees meer over diamant in Antwerpen

Deel deze pagina: