Gezocht: concessiehouder voor nieuwe stadscamping

De stad Antwerpen zoekt een kandidaat voor het ontwerp, de bouw, financiering en uitbating van een stadscamping. De stad stelt hiervoor, voor een periode van 30 jaar, een interessant gelegen terrein ter beschikking van 5,2ha. Bijkomend stelt het een investeringstoelage van maximaal 1,25 miljoen euro ter beschikking voor terreininrichting.

Volgende algemene principes zijn van belang bij dit project:

  • Exploitatie doorheen het jaar;
  • Het project heeft een sterk ruimtelijk concept en een eigen identiteit;
  • Verblijfsrecreatie: niet beperkt tot enkel kamperen (bv. ook vaste infrastructuren voor individuen/gezinnen/groepen, glamping, alternatieve kampeervormen, trekkershutten, …);
  • Enkel kortstondig, toeristisch verblijf – geen seizoenscamping of tweede verblijven;
  • Mogelijkheid tot uitbating van restaurant of café, bij voorkeur ook toegankelijk voor gebruikers van het gebied Middenvijver.

Meer informatie in de vorm van een bestek, modelovereenkomsten en offerteformulier kunt u hier terugvinden.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gac.werken@ocmw.antwerpen.be, met referentie GAC/2018/00328. 

De uiterste datum voor indiening van de offerte is 8 mei 2018.

Sectoren: 
Deel deze pagina: