Gezocht: marktpartijen met sterke mobiliteitsoplossingen

In de Antwerpse regio vinden er grote wegenwerken plaats om de bereikbaarheid van deze regio te waarborgen. Om ook tijdens de werken een vlotte mobiliteit te garanderen, nemen de verschillende overheden diverse maatregelen. Maar misschien kan uw slimme mobiliteitsoplossing hier ook aan bijdragen? U hoort het op de informatiebijeenkomst op 4 mei.

Begin 2016 lanceerde de stad Antwerpen samen met verschillende partners het communicatie- en samenwerkingsplatform Slim naar Antwerpen. Dit platform wil bewoners en bezoekers de nodige diensten en informatie bieden om op een aangename, veilige en slimme manier naar de stad te komen tijdens de grote infrastructuurwerken. Ook voor ondernemers met slimme mobiliteitsoplossingen biedt dit kansen.
 
Hebt u als ondernemer een slimme mobiliteitsoplossing die het reizigers of bedrijven mogelijk maakt op een slimme, innovatieve of gewoon betrouwbare manier te reizen of te transporteren? Dan kunt u bijdragen aan een bereikbare regio.
 
Op 4 mei licht de stad alle lopende en geplande werven toe en alle maatregelen die een vlotte mobiliteit moeten garanderen. U ontdekt er ook hoe uw mobiliteitsoplossing een rol kan spelen in comfortabele en efficiënte verplaatsingen en transporten.
 
In een volgende fase brengt Slim naar Antwerpen vraag en aanbod bij elkaar door het aanbod van mobiliteitsdiensten en -producten onder meer te ontsluiten via het digitaal platform op www.slimnaarantwerpen.be. Werkgevers, werknemers of individuele reizigers hebben behoefte aan comfortabele en efficiënte verplaatsingen en transporten (vraag). Diverse mobiliteitsdiensten kunnen tegemoet komen aan die behoefte (aanbod).
 
Lees meer

Deel deze pagina: