Gezocht: partner voor het project KADANS Wonen (dak- en thuislozen)

De stad en OCMW Antwerpen willen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden op maat van hun burgers. Daarom gaan we met verschillende partners samenwerkingsverbanden (betoelagingsovereenkomsten) aan en bieden we hen financiële ondersteuning (toelages).

Om onze ambitieuze doelstelling te realiseren, werkt de lokale overheid graag samen met de meest competente en geschikte partners. Op dit moment zoeken we een partner voor het project Kadans Wonen. In dat project bieden we huisvesting aan voor dak- en thuislozen met problemen op verschillende levensdomeinen. In de eerste plaats gaat het over psychische en /of verslavingsproblemen. Het project is een onderdeel van de ketenaanpak voor dak- en thuislozen, KADANS. In dat project werkt de lokale overheid aan innovatieve woonvormen.
Komt jouw organisatie in aanmerking?

De voorwaarden om deel te nemen, vind je terug in de projectoproep.

Hoe dien je een projectvoorstel in?

Heb je interesse?
Dien dan je projectvoorstel in ten laatste in op 31 oktober 2018 om 23.59 uur.
1. Vul dit formulier en bankverklaring in.
Bezorg je projectvoorstel samen met de ingevulde formulieren aan Eva De Bie. Dat doe je door te mailen naar Kadans@stad.Antwerpen.be
2. We screenen zorgvuldig alle voorstellen in november 2018.
3. Na de beslissing brengen we alle indieners via mail op de hoogte. Ook zij die de opdracht niet krijgen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Eva De Bie
Kadans@stad.Antwerpen.be

Deel deze pagina: