Gezocht: vernieuwende ideeën voor welzijnstrajecten OCMW Antwerpen

OCMW Antwerpen wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden op maat van zijn burgers. Daarom gaan ze met verschillende partners samenwerkingsverbanden (betoelagingsovereenkomsten) aan en bieden ze hen financiële ondersteuning (toelages). Om de ambitieuze doelstelling van OCMW Antwerpen te realiseren, werken ze graag samen met de meest competente en geschikte partner.

OCMW Antwerpen zoekt een partner met vernieuwende ideeën voor de organisatie van zijn welzijnstrajecten. Via die trajecten ondersteunt het OCMW werkzoekende burgers die te kampen hebben met welzijnsproblemen die hun zoektocht naar werk bemoeilijken.

Komt uw organisatie in aanmerking?

De voorwaarden om deel te nemen vind je terug in de projectoproep:

Hoe dient u een projectvoorstel in?

Heeft u interesse?

Dien dan uw projectvoorstel in, ten laatste op 31 augustus 2017 om 12 uur.

  1. Vul het formulier “Bijlage_identiteit_inschrijving.pdf” in. U vindt dat onderaan in de projectoproep terug in de bijlagen.
  2. Mail uw projectvoorstel samen met het ingevulde formulier naar de juiste contactpersoon. Die vindt u terug in de projectfiche of hieronder bij “Meer informatie?”.
  3. OCMW Antwerpen screent zorgvuldig alle voorstellen in september 2017.
  4. Na de beslissing brengt OCMW Antwerpen alle indieners op de hoogte, ook zij die de opdracht niet krijgen. U krijgt een antwoord per brief of mail.

Meer informatie?

Neem contact op met Erwin Van de Mosselaer op 03 292 23 13 of erwin.vandemosselaer@ocmw.antwerpen.be.

Deel deze pagina: