Gratis loopbaanbegeleiding: veel gestelde vragen van loopbaancoaches

Alle Antwerpenaren kunnen gratis loopbaancoaching volgen, als ze minstens één dag technisch werkloos waren vanaf 1 september 2020. Erkende loopbaancentra moeten zich inschrijven als ze dit aanbod willen aanbieden. Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Voorwaarden

Mijn loopbaancentrum ligt niet in de stad Antwerpen, kan ik toch meewerken? 

Ja, dit kan zeker. Elk loopbaancentrum,gevestigd binnen of buiten de stad Antwerpen, kan gratis loopbaanbegeleiding aanbieden aan Antwerpse tijdelijk werklozen. Met Antwerpse tijdelijk werklozen wordt bedoeld: alle werknemers die gedomicilieerd zijn in de stad Antwerpen en die minimaal 1 dag tijdelijk werkloos zijn geweest in de periode tussen 1 september 2020 en de start van de loopbaanbegeleiding. 

Geldt dit ook voor mensen die al loopbaanbegeleiding gestart waren? 

De tegemoetkoming geldt voor alle loopbaanbegeleidingen die gestart zijn na 1 mei. Als referentiedatum geldt de datum op de overeenkomst tussen loopbaancentrum en klant.

Kan ik ergens een lijst raadplegen van de deelnemende centra? 

Je kan de lijst van aangemelde loopbaancentra (binnenkort) terugvinden op www.antwerpen.be/loopbaanbegeleiding

Komt een zelfstandige of freelancer in aanmerking mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden?  

Freelancers en zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor dit aanbod. De tijdelijke werkloosheid moet namelijk erkend worden door RVA. Bewoners met een zelfstandigenstatuut kunnen geen gebruik maken van de gratis loopbaanbegeleiding van de stad. 

Procedure

Hoe kan mijn loopbaancentrum controleren of een klant recht heeft op een loopbaancheque of tijdelijk werkloos was?  

Het loopbaancentrum hoeft deze controle niet uit te voeren. Een loopbaancentrum heeft wel de taak haar klanten voldoende te informeren over de geldende voorwaarden om in aanmerking te komen voor gratis loopbaanbegeleiding. 

Waarom moet niet de klant maar het loopbaancentrum een loonfiche met vermelding van de tijdelijke werkloosheid en/of een attest van de RVA indienen? 

We vragen aan de loopbaancentrum om deze documenten op te vragen bij de klant, te verzamelen en door te geven aan stad Antwerpen. Op die manier loopt alle communicatie rond de terugbetaling langs één kanaal. 

Wie moet zich aanmelden: het loopbaancentrum of elke loopbaanbegeleider apart?

Enkel erkende loopbaancentra kunnen zich aanmelden. Elke loopbaancoach die onder deze erkenning werkt, moet worden aangemeld onder de organisatienaam van het loopbaancentrum.

Moet de tijdelijke werkloosheid het gevolg zijn van de coronamaatregelen?

Enkel iemand die het statuut ‘tijdelijke werkloosheid’, zoals bepaald door RVA, heeft/had,  heeft recht op gratis loopbaanbegeleiding. Dit hoeft geen tijdelijke werkloosheid zijn ten gevolge van de coronamaatregelen, maar kan ook onder de andere vormen van tijdelijke werkloosheid vallen. 

Moeten loopbaancenter dezelfde documenten invullen als andere cliënten (contract, engagementsformulier, POP, …)?

Nee, dit is niet nodig. Als er twijfels zijn over de startdatum van de loopbaanbegeleiding kunnen we wel het contract opvragen.

Weten wij vooraf met zekerheid dat cliënten in aanmerking komen?

Als de cliënt kan bewijzen dat hij/zij minstens 1 dag technisch werkloos was en gedomicilieerd is in Antwerpen, kunnen jullie ervan uitgaan dat zij in aanmerking komen voor terugbetaling.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van nieuwe initiatieven van de stad, hoe doe ik dat?

Volg ons op LinkedIn en schrijf je in op onze nieuwsbrief 

Terugbetaling

Welke documenten heb ik nodig om de terugbetaling aan te vragen?

Deze documenten heb je nodig:

  • Bewijs dat klant minimaal 1 dag tijdelijk werkloos bent geweest tussen 1 september 2020 en dag van de aanvraag
  • Tijdsregistratie per traject, ondertekend door deelnemer en personeelslid van de aanbieder
  • Een loonfiche, foto van loonfiche of ander bewijs dat de klant in deze sector werkt(e ). Dit heb je alleen nodig voor werknemers die tussen 1 september 2020 en de periode van aanvraag werkten in de horeca-, toerisme of evenementensector. Ze genieten van 3 uur extra loopbaanbegeleiging. 

Zijn de ondersteuningsbedrage inclusief of exclusief BTW? 

De ondersteuning bedraagt 665,50 euro  per vier uur en 1.164,60 euro per zeven uur (indien van toepassing). De terugbetaling gebeurt via een ondersteuning (subsidie). Hier dient geen factuur (met BTW) voor opgemaakt te worden.

Krijgen loopbaancenter een terugbetaling per gepresteerde sessie of nadien?

Je ontvangt de terugbetaling per aanvraag. De stad voorziet hier maximum 60 dagen voor. De aanvragen worden wel per periode gebundeld. Het zijn dat sommige terugbetalingen tegelijkertijd (en dus nadien) uitbetaald worden.

Wanneer kan ik de terugbetaling verwachten?

De terugbetaling duurt maximum 60 werkdagen. We nemen maximum 30 werkdagen de tijd voor de controle en vervolgens maximum 30 werkdagen voor de uitbetaling. Waar mogelijk betalen we uiteraard sneller uit. 

Waar kunnen klanten de terugbetalingen van de 40 euro aanvragen bij Stad Antwerpen? 

Deze klanten kunnen terecht op www.antwerpen.be/loopbaanbegeleiding. 

Deel deze pagina: