Grote dynamiek en opvallende transformaties bij nieuwe meting winkelstraten

Stad Antwerpen maakte de resultaten van de driejaarlijkse meting van haar winkelstraten bekend. Opvallende trends zijn de daling van het aantal winkelpanden en shoppingzaken, de stagnatie van de leegstand in winkelstraten en de daling van het aantal imagoverlagende winkels; maar ook de populariteit van sommige winkelwandelgebieden in het stadscentrum bij kleinere winkelketens, en gunstige tot zeer gunstige evoluties in het winkelaanbod van enkele districten.

De stad verandert voortdurend, en dat geldt ook voor het aantal winkels en het winkelaanbod. Er zijn heel wat trends die momenteel of in de nabije toekomst een grote impact hebben op winkelgebieden: onlineshoppen, demografische veranderingen, de aantrekkingskracht van de stad, de veranderende tijdsbesteding van consumenten,… Winkelkernen groeien, verschuiven of krimpen in. Die dynamiek is gevat in het rapport ‘Meting van de Antwerpse winkelstraten 2016’, de driejaarlijkse inventarisatie van het commerciële aanbod van winkelgebieden in de stad.

Enkele opvallende trends in het rapport zijn:

  • de daling van het aantal winkelpanden en shoppingzaken. Over alle winkelgebieden heen is over de voorbije 10 jaar een daling van 3% in de commerciële dichtheid merkbaar,
  • de stagnatie van de leegstand in winkelstraten. Hierbij valt het op dat leegstand zich niet enkel situeert in de lokale kernen van de districten;
  • de daling van het aantal imagoverlagende winkels. Het actief inzetten op controles van de uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning, zorgt voor een gezonde hoeveelheid van dit type handelszaken;
  • de populariteit van sommige winkelwandelgebieden in het stadscentrum bij kleinere winkelketens;
  • gunstige evoluties in het winkelaanbod van enkele lokale kernen. De meeste opvallende voorbeelden zijn de Offerandestraat-Dambruggestraat en de Abdijstraat-Den TIR. Deze winkelkernen zijn de koplopers in de transformatie van de klassieke winkelstraat naar een winkelstraat die zich voornamelijk richt op het lokale publiek.

Lees meer over de meting van de Antwerpse winkelstraten

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: